Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Rejestr zmian

Wyświetl stronę główną » Rejestr zmian

Rejest zmian na stronie z ostatnich 360 dni.

2023-09-22
UCHWAŁA NR LXXX/56/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 22 września 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXX/56/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 22 września 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXX/55/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 20 września 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXX/55/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 20 września 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXX/54/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 20 września 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXX/54/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 20 września 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXX/53/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 20 września 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXX/53/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 20 września 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXX/52/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 20 września 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXX/52/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 20 września 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Zawiadomienie o ponownym udostępnieniu do uzgodnienia, opinii
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zawiadomienie o ponownym udostępnieniu do uzgodnienia, opinii
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zawiadomienie o ponownym udostępnieniu do uzgodnienia, opinii
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zawiadomienie o ponownym udostępnieniu do uzgodnienia, opinii
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zawiadomienie o ponownym udostępnieniu do uzgodnienia, opinii
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zawiadomienie o ponownym udostępnieniu do uzgodnienia, opinii
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 166/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 21 września 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 166/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 21 września 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
POSTANOWIENIE NR 85/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 22 września 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
POSTANOWIENIE NR 85/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 22 września 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
POSTANOWIENIE NR 84/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 22 września 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
POSTANOWIENIE NR 84/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 22 września 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-09-21
PETYCJA w zakresie cyberbezpieczeństwa
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
PETYCJA w zakresie cyberbezpieczeństwa
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
PETYCJA o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
PETYCJA o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Wykaz telefonów
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-09-15
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 15 września 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 15 września 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Sesja Rady Miejskiej
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 159/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 15 września 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 159/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 15 września 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 159/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 15 września 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O PRZENIESIENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O PRZENIESIENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu z dnia 8 września 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu z dnia 8 września 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-09-14
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 7 września 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2023-08-31
Kluazula informacyjna - członkowie obwodowych komisji wyborczych
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Kluazula informacyjna - członkowie obwodowych komisji wyborczych
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Klauzula informacyjna - Centralny Rejestr Wyborców
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Klauzula informacyjna - Centralny Rejestr Wyborców
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-08-25
UCHWAŁA NR LXXVIII/44/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 9 sierpnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXVIII/44/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 9 sierpnia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Uchwala Nr LXXVIII/43/23 Rady Miejskiej w Nowej Slupi z dnia 9 sierpnia 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Uchwala Nr LXXVIII/43/23 Rady Miejskiej w Nowej Slupi z dnia 9 sierpnia 2023 roku
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 150/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 24 Sierpnia 2023r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 150/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 24 Sierpnia 2023r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 149/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 24 sierpnia 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 149/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 24 sierpnia 2023 roku
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 131/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 9 sierpnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 131/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 9 sierpnia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 125/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 31 lipca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 125/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 31 lipca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 121/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 21 lipca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 121/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 21 lipca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-08-18
Sesja Rady Miejskiej
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-08-17
ZARZĄDZENIE NR 142/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 17 sierpnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 142/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 17 sierpnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 142/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 17 sierpnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 142/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 17 sierpnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 142/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 17 sierpnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 142/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 17 sierpnia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu z dnia 8 sierpnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu z dnia 8 sierpnia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu z dnia 7 sierpnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu z dnia 7 sierpnia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 138/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 16 sierpnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 138/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 16 sierpnia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 141/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 17 sierpnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 141/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 17 sierpnia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-08-16
Klauzula informacyjna
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Klauzula informacyjna
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LXXVI Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 21 czerwca 2023
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 9 sierpnia 2023
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 20 lipca 2023
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 140/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 16 sierpnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 140/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 16 sierpnia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 139/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 16 sierpnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 139/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 16 sierpnia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2023 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2023 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2023 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2023 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2023 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z dnia 03.08.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z dnia 03.08.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z dnia 03.08.2023
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-08-14
Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 01.08.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 01.08.2023
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-08-08
Sesja Rady Miejskiej - 9 sierpnia 2023 r. godz. 9.00
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Zapytanie ofertowe na
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zapytanie ofertowe na
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zapytanie ofertowe na
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zapytanie ofertowe na
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zapytanie ofertowe na
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-08-04
ZARZĄDZENIE NR 102/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 22 czerwca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 102/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 22 czerwca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 107/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 30 czerwca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 107/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 30 czerwca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 113/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 10 lipca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 113/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 10 lipca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 92/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 13 czerwca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 92/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 13 czerwca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 87/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 7 czerwca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 87/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 7 czerwca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 81/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 31 maja 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 81/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 31 maja 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 78/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 22 maja 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 78/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 22 maja 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 71/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 16 maja 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 71/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 16 maja 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-08-03
Zarządzenie Nr 129/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 3 sierpnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 129/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 3 sierpnia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z dnia 19.07.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z dnia 19.07.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z dnia 19.07.2023
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-07-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Lewandowska
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.
Dodanie artykułu
Agnieszka Lewandowska

2023-07-21
Zawiadomienie o ponownym udostępnieniu do uzgodnienia, opinii
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zawiadomienie o ponownym udostępnieniu do uzgodnienia, opinii
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zawiadomienie o ponownym udostępnieniu do uzgodnienia, opinii
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zawiadomienie o ponownym udostępnieniu do uzgodnienia, opinii
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zawiadomienie o ponownym udostępnieniu do uzgodnienia, opinii
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zawiadomienie o ponownym udostępnieniu do uzgodnienia, opinii
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-07-20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 20 lipca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Lewandowska
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 20 lipca 2023 r.
Dodanie artykułu
Agnieszka Lewandowska

2023-07-19
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu z dnia 12 lipca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Lewandowska
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu z dnia 12 lipca 2023 r.
Dodanie artykułu
Agnieszka Lewandowska

2023-07-18
Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-07-10
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 80/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 22 maja 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 80/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 22 maja 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 79/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 22 maja 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 79/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 22 maja 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 78/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 22 maja 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 42/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 16 marca 2023 r.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXVI/34/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 21 czerwca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXVI/34/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 21 czerwca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-07-06
Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół ..
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół ..
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół ..
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół ..
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół ..
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół ..
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół ..
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół ..
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół ..
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół ..
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół ..
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół ..
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół ..
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół ..
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół ..
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół ..
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół ..
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół ..
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół ..
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół ..
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Rejestr Instytucji Kultury
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2023-06-29
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 4 lipca 2023 r. godz. 8.00
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-06-28
Zarządzenie Nr 106/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 28 czerwca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 106/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 28 czerwca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Konsultacje społeczne
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Konsultacje społeczne
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Konsultacje społeczne
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Konsultacje społeczne
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Konsultacje społeczne
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXVI/37/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 21 czerwca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2023-06-26
Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 19.06.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 19.06.2023
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-06-22
Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXVI/39/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 21 czerwca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXVI/39/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 21 czerwca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXVI/38/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 21 czerwca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXVI/38/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 21 czerwca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXVI/37/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 21 czerwca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXVI/37/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 21 czerwca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXVI/36/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 21 czerwca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXVI/36/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 21 czerwca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXVI/35/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 21 czerwca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXVI/35/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 21 czerwca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXVI/33/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 21 czerwca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXVI/33/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 21 czerwca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXVI/32/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 21 czerwca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXVI/32/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 21 czerwca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 104/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 22 czerwca 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 104/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 22 czerwca 2023 roku
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-06-20
ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 20 czerwca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 20 czerwca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 96/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 16 czerwca 2023 roku
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 97/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 16 czerwca 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 97/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 16 czerwca 2023 roku
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Nr 2 przy ul. Pocztowej w Rudkach
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Nr 2 przy ul. Pocztowej w Rudkach
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Nr 2 przy ul. Pocztowej w Rudkach
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Nr 2 przy ul. Pocztowej w Rudkach
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Nr 10 przy ul. Spółdzielczej w Rudkach
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Nr 10 przy ul. Spółdzielczej w Rudkach
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Nr 10 przy ul. Spółdzielczej w Rudkach
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Nr 10 przy ul. Spółdzielczej w Rudkach
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-06-19
Postanowienie
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Postanowienie
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 19 czerwca 2023 r.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 19 czerwca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 19 czerwca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 96/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 16 czerwca 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 96/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 16 czerwca 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 96/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 16 czerwca 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 96/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 16 czerwca 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 96/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 16 czerwca 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 96/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 16 czerwca 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 96/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 16 czerwca 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 96/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 16 czerwca 2023 roku
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-06-16
Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-06-12
Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia17.05.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia17.05.2023
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-06-05
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LXXV Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 31 maja 2023
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-06-02
UCHWAŁA NR LXXV/28/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 31 maja 2023 r.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXV/27/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 31 maja 2023 r.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXV/31/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 31 maja 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXV/31/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 31 maja 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXV/30/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 31 maja 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXV/30/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 31 maja 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXV/29/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 31 maja 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXV/29/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 31 maja 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXV/28/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 31 maja 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXV/28/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 31 maja 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXV/27/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 31 maja 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXV/27/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 31 maja 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 85/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 2 czerwca 2023r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 85/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 2 czerwca 2023r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 85/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 2 czerwca 2023r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 85/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 2 czerwca 2023r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-05-31
Wykaz
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Wykaz
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Wykaz
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Wykaz
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
POSTANOWIENIE NR 47/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 31 maja 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
POSTANOWIENIE NR 47/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 31 maja 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 84/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 31 maja 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 84/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 31 maja 2023 roku
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 31 maja 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 31 maja 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Słupi
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Słupi
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Słupi
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Słupi
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Słupi
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-05-29
Raport o stanie gminy Nowa Słupia za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Raport o stanie gminy Nowa Słupia za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Raport o stanie gminy Nowa Słupia za 2022 rok
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-05-26
Posiedzenie LXXV Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-05-24
Ogłoszenie
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Ogłoszenie
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-05-22
Zarządzenie Nr 76 /2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 22 maja 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 76 /2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 22 maja 2023 roku
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2023 roku
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół ..
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół ..
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY WYŁONIENIA RADNYCH MŁODZIEŻOWEJ RADY
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY WYŁONIENIA RADNYCH MŁODZIEŻOWEJ RADY
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
INFORMACJA o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
INFORMACJA o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
INFORMACJA o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
INFORMACJA o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
INFORMACJA o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
INFORMACJA o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
INFORMACJA o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
INFORMACJA o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
INFORMACJA o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
INFORMACJA o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z dnia 11.05.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z dnia 11.05.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z dnia 11.05.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z dnia 11.05.2023
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-05-12
Sesja Rady Miejskiej - 15 maja 2023 r. g. 9.00
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Sesja Rady Miejskiej - 15 maja 2023 r. g. 9.00
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-05-11
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2023-04-28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 28 kwietnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 28 kwietnia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych (za I kwartał 2023 r.)
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych (za I kwartał 2023 r.)
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
POSTANOWIENIE NR 12/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 28 kwietnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
POSTANOWIENIE NR 12/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 28 kwietnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
POSTANOWIENIE NR 12/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 28 kwietnia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-04-27
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2023 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2023 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2023 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2023 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2023 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2023 ROK
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 24 kwietnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Gospodarka odpadami - informacje
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowa Słupia za 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowa Słupia za 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-04-26
I AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI, WSKAŹNIKA ZWIKSZAJĄCEGO NA 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
I AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI, WSKAŹNIKA ZWIKSZAJĄCEGO NA 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 56/2023 BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 24 kwietnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 56/2023 BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 24 kwietnia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Uchwała nr 50/2023 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Uchwała nr 50/2023 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2023 roku
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-04-24
Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 24 kwietnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 24 kwietnia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 53/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 14 kwietnia 2023 r
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 53/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 14 kwietnia 2023 r
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 50/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 11 kwietnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 50/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 11 kwietnia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXIII/24/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 19 kwietnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXIII/24/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 19 kwietnia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXIII/23/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 19 kwietnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXIII/23/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 19 kwietnia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXIII/22/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 19 kwietnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXIII/22/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 19 kwietnia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXIII/21/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 19 kwietnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXIII/21/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 19 kwietnia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXIII/20/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 19 kwietnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXIII/20/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 19 kwietnia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXIII/19/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 19 kwietnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXIII/19/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 19 kwietnia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 24 kwietnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 24 kwietnia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-04-21
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2023-04-14
Posiedzenie LXXIII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-04-07
Bezpłatne porady prawne
Edycja artykułu
Mariusz Trepka

2023-04-06
Przewodniczący Rady
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
LXXII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 03 marca 2023
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXII/11/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 3 marca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXII/11/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 3 marca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-04-03
ZARZĄDZENIE NR 45/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 28 marca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 45/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 28 marca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 48/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 31 marca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 48/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 31 marca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 3 kwietnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 3 kwietnia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-03-31
ZARZĄDZENIE NR 47/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 31 marca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 47/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 31 marca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Tłumacz dla osób niesłyszących
Edycja artykułu
Mariusz Trepka

2023-03-30
ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-03-23
Posiedzenie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-03-20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 20 marca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 20 marca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z dnia 09.03.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z dnia 09.03.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z dnia 09.03.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z dnia 09.03.2023
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-03-14
Obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 marca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 marca 2023 r.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 marca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 marca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 marca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-03-08
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 8 marca 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 8 marca 2023 roku
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 6 marca 2023 r.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 6 marca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 6 marca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z dnia 23.02.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z dnia 23.02.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z dnia 23.02.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z dnia 23.02.2023
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 32/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 28 lutego 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 32/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 28 lutego 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-03-01
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2023-02-28
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2023-02-27
Posiedzenie LXXII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-02-22
ZARZĄDZENIE NR 23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 13 lutego 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 13 lutego 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 21 lutego 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 21 lutego 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
IV Sesja Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2018r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
III Sesja Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 grudnia 2019r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
II Sesja Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 listopada 2018r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
I Sesja Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 listopada 2018r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXI Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2019r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XX Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 11 grudnia 2019r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XIX Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 29 listopada 2019r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi cz. II z dnia 27 listopada 2019r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi cz. I z dnia 27 listopada 2019r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XVII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 października 2019r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XVI Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi cz. II z dnia 26 września 2019r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XVI Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi cz.I z dnia 26 września 2019r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XV Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi cz. II z dnia 27 sierpnia 2019r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XV Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi cz. I z dnia 27 sierpnia 2019r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XIV Sesja rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 17 lipca 2019r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XIII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi 25 czerwca 2019r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi 12 czerwca 2019r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XI Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi 30 maja 2019r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
X Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi 16 maja 2019r
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
IX Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi 26 kwietnia 2019r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
VIII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi 21 marca 2019r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
VII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi 18 lutego 2019r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
VI Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 stycznia 2019r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
V Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 stycznia 2019r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-02-16
PETYCJA
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
PETYCJA
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
PETYCJA
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Petycja
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Petycja
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Petycja
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-02-15
ZARZĄDZENIE NR 244A/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 244A/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 197a/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 10 listopada 2022 r
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 197a/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 10 listopada 2022 r
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 234a/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 21 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 234a/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 21 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 178C/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 20 października 2022 r
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 194/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 10 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 211/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 225/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 15 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 241A/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 28 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 136/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 10 sierpnia 2022r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2023-02-14
Posiedzenie Komisji Budżetu i Rolnictwa
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-02-07
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi cz. III z dnia 30 grudnia 2020r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi cz. II z dnia 30 grudnia 2020r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi cz. I z dnia 30 grudnia 2020r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi cz. III z dnia 14 grudnia 2020r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi cz. II z dnia 14 grudnia 2020r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi cz. I z dnia 14 grudnia 2020r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi cz. IV z dnia 27 listopada 2020r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi cz. III z dnia 27 listopada 2020r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi cz. II z dnia 27 listopada 2020r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi cz. I z dnia 27 listopada 2020r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXXV Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 10 listopada 2020r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 października 2020r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 września 2020r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXXII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 19 sierpnia 2020r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXXI Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 24 czerwca 2020r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXX Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 29 maja 2020r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXIX Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 22 maja 2020r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 13 maja 2020r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXVII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dania 29 kwietnia 2020r.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
XXVII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dania 29 kwietnia 2020r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXVI Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi cz. II z dnia 7 kwietnia 2020r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXVI Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi cz.I z dnia 7 kwietnia 2020r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXV Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 4 marca 2020r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXIV Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 27 lutego 2020r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXIII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 24 stycznia 2020r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi 15 stycznia 2020
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LXXI Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 stycznia 2023
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LI Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2021
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
L Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2021
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XLIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2021
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XLVIII Sesja Rady MIejskiej z dnia 29 października 2021
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XLVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 września 2021r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XLVI Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 8 września 2021
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 lipca 2021r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 29 czerwca 2021r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XLIII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi cz. II
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XLIII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi cz. I
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XLII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XLI Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XL Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 28 stycznia 2021 roku
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 28 stycznia 2021 roku
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 6 lutego 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 6 lutego 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-02-03
Ogłoszenie
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Ogłoszenie
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Ogłoszenie
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 15/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 27 stycznia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 15/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 27 stycznia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-01-27
Informacja o o przyznaniu dotacji celowej z budżetu gminy w 2023 roku na finansowanie rozwoju sportu
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Informacja o o przyznaniu dotacji celowej z budżetu gminy w 2023 roku na finansowanie rozwoju sportu
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXI/10/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 26 stycznia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXI/10/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 26 stycznia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXI/8/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 26 stycznia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXI/8/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 26 stycznia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXI/7/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 26 stycznia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXI/7/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 26 stycznia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXI/6/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 26 stycznia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXI/6/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 26 stycznia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXI/5/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 26 stycznia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXI/5/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 26 stycznia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXI/4/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 26 stycznia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXI/4/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 26 stycznia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXI/3/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 26 stycznia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXI/3/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 26 stycznia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXI/2/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 26 stycznia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXI/2/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 26 stycznia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXI/1/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 26 stycznia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXXI/1/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 26 stycznia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-01-24
Posiedzenie LXXI Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka

2023-01-23
Posiedzenie LXXI Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 9/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 23 stycznia 2023 r.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 8/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 20 stycznia 2023 r.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 9/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 23 stycznia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 9/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 23 stycznia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Wykaz telefonów
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z 12.01.2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z 12.01.2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z 12.01.2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 8/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 20 stycznia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 8/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 20 stycznia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 7/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 20 stycznia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 7/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 20 stycznia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 6/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 20 stycznia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 6/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 20 stycznia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LXX Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 29 grudnia 2022
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LXIX Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 15 grudnia 2022
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 listopada 2022
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 10 listopada 2022r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LXVI Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 28 października 2022r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LXV Nadzwyczajna Sesja rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 20 października 2022r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LXIV Sesja rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 29 września 2022r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 8 września 2022
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 10 sierpnia 2022
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 13 lipca 2022
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LX Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 22 czerwca 2022r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LIX Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 2 czerwca 2022r. cz.I
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LIX Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 2 czerwca 2022r. cz.II
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 11 maja 2022
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 11 maja 2022
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2022
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LV Sesja Rady Miejskiej z dnia 11 kwietnia 2022
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2022
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 16 marca 2022
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
LII Sesja Rady Miejskiej z dnia 19 stycznia 2022
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-01-20
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
INFORMACJA o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Informacja o przetargu nieograniczonym
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Informacja o przetargu nieograniczonym
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
INFORMACJA o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-01-18
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁY PRZYZNANE DOTACJE W 2022 ROKU
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-01-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-01-13
Podstawowa kwota dotacji dla Oddziału Przedszkolnego
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Podstawowa kwota dotacji dla Oddziału Przedszkolnego
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 245/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 30 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 245/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 30 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 243/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 243/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 241/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 28 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 241/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 28 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 241A/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 28 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 241A/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 28 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 225/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 15 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 225/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 15 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 182/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 28 października 2022 r
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 182/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 28 października 2022 r
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 211/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 211/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 194/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 10 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 194/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 10 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 178C/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 20 października 2022 r
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 178C/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 20 października 2022 r
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 164/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 29 września 2022 r
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 164/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 29 września 2022 r
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-01-05
ZARZĄDZENIE NR 240/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 28 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 240/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 28 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 238/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 27 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 238/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 27 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 229/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 16 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 229/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 16 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 224/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 15 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 224/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 15 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 193/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 10 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 193/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 10 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 185/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 31 października 2022 r
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 185/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 31 października 2022 r
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 234/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 21 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 234/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 21 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 239/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 27 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 239/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 27 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 215/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 1 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 215/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 1 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 230/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 16 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 230/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 16 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 226/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 15 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 226/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 15 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 212/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 30listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 212/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 30listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 195/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 10 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 195/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 10 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 183/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 28 października 2022 r
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 183/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 28 października 2022 r
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 178B/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 20 października 2022 r
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 178B/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 20 października 2022 r
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-01-03
Informacja o wszczęciu postępownia administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Informacja o wszczęciu postępownia administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 3 stycznia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 3 stycznia 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXX/101/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXX/107/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXX/107/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXX/106/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXX/106/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXX/105/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXX/105/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXX/104/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXX/104/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXX/103/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXX/103/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXX/102/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXX/102/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXX/101/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXX/101/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXX/100/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXX/100/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXX/99/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXX/99/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2023-01-02
ZARZĄDZENIE NR 233/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 21 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 233/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 21 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Gospodarka odpadami - informacje
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Gospodarka odpadami - informacje
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Gospodarka odpadami - informacje
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Gospodarka odpadami - informacje
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2022-12-30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Sprawozdanie z badań z 21.12.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Sprawozdanie z badań z 21.12.2022
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2022-12-28
Informacja
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Informacja
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Informacja
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Informacja
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2022-12-20
Ogłoszenie
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Ogłoszenie
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Ogłoszenie
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Ogłoszenie
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Ogłoszenie
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Ogłoszenie
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Ogłoszenie
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Ogłoszenie
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Ogłoszenie
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Ogłoszenie
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 231/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 16 grudnia 2022 r.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 232/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 20 grudnia2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 232/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 20 grudnia2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Uchwała Nr LXVIII/77/22 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 listopada 2022 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Uchwała Nr LXVIII/77/22 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 listopada 2022 roku
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXIX/95/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 15 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXIX/95/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 15 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2022-12-16
ZARZĄDZENIE NR 175/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 14 października 2022 r
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 172/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 7 października 2022 r
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 172/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 7 października 2022 r
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 175/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 14 października 2022 r
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 175/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 14 października 2022 r
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 178/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 19 października 2022 r
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 178/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 19 października 2022 r
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 180/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 26 października 2022 r
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 180/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 26 października 2022 r
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 219/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 8 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 219/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 8 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Uchwała nr 176/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2022 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Uchwała nr 176/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2022 roku
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Uchwała nr 175/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2022 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Uchwała nr 175/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2022 roku
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Uchwała Nr 174/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2022 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Uchwała Nr 174/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2022 roku
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 218/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 8 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 218/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 8 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z 29.10.2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z 29.10.2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z 29.10.2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2022-12-13
Wykaz telefonów
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, ODŚNIEŻANIA CHODNIKÓW ORAZ USUWANIA NAWISÓW LODOWYCH - KOMUNIKAT
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 222/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 13 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 222/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 13 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE Nr 160/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 22 września 2022r.r
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE Nr 160/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 22 września 2022r.r
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 196/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 10 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 196/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 10 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 187/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 31 października 2022r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 187/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 31 października 2022r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 178Al2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 25 października 2022 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 178Al2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 25 października 2022 roku
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 209/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 29 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 209/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 29 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 210/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 30 listopada 2022 r.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 210/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 210/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Zapytanie Radnego Dawida Marca z dnia 5 grudnia 2022 roku.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zapytanie Radnego Dawida Marca z dnia 5 grudnia 2022 roku.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zapytanie Radnego Dawida Marca z dnia 5 grudnia 2022 roku.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2022-12-06
ZARZĄDZENIE NR 208/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 29 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 208/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 29 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 216/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 216/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 217/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 6 grudnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 217/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 6 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia w 2021 r.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia w 2020 r.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia w 2019 r.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia w 2018 r.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia w 2017 r.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka

2022-12-05
ZARZĄDZENIE NR 202/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 15 listopada 2022 r.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 204/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 15 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 204/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 15 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 206/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 22 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 206/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 22 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 197/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 10 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 197/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 10 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 192/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 7 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 192/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 7 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 184/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 31 października 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 184/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 31 października 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/94/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/94/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/93/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/93/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/92/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/92/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/91/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/91/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/90/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/90/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/89/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/89/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/88/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/88/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/87/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/87/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/86/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/86/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/85/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/85/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/84/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/84/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/83/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/83/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/82/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/82/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/81/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/81/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/81/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/80/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/80/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/79/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/79/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/78/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVIII/78/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 30 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2022-12-01
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 30.11.2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 30.11.2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2022-11-29
UCHWAŁA NR LXVI/71/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 28 października 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVI/71/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 28 października 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVII/75/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 10 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVII/75/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 10 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVII/76/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 10 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVII/76/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 10 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Zawiadomienie
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zawiadomienie
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zawiadomienie
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zawiadomienie
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zawiadomienie
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zawiadomienie
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 205/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 22 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 205/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 22 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2022-11-28
Posiedzenie LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka

2022-11-21
PETYCJA
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
PETYCJA
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 14.11.2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 14.11.2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 14.11.2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 14.11.2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI DLA PRZEDSZKOLA
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI DLA PRZEDSZKOLA
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 202/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 15 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 202/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 15 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 201/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 15 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 201/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 15 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2022-11-18
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 18.11.2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 18.11.2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2022-11-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2022-11-03
Zarządzenie Nr 188/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 2 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 188/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 2 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVI/72/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 28 października 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Sesja Rady Miejskiej.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Posiedzenie Komisji Statutowej
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Zaproszenie na posiedzenie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 16 maja 2019 r.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVI/74/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 28 października 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVI/74/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 28 października 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVI/73/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 28 października 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVI/73/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 28 października 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVI/72/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 28 października 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVI/72/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 28 października 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVI/70/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 28 października 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXVI/70/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 28 października 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 r.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 r.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 r.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 r.
Edycja artykułu
Mariusz Trepka
INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2022-10-27
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postę powania administracyjnego z dnia 18.10.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postę powania administracyjnego z dnia 18.10.2022
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i BUDŻETOWE ZA 2022 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2022-10-25
Posiedzenie LXVI Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2022-10-19
UCHWAŁA NR LXIV/62/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 września 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXIV/62/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 września 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z 13.10.2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z 13.10.2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Sprawozdania z badań z 13.10.2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2022-10-12
ZARZĄDZENIE NR 166/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 30 września 2022 r
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 166/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 30 września 2022 r
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 162/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 29 września 2022 r
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
ZARZĄDZENIE NR 162/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 29 września 2022 r
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Sprawzozdania z badań z dnia 26.09.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Sprawzozdania z badań z dnia 26.09.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Sprawzozdania z badań z dnia 26.09.2022
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2022 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2022 roku
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

2022-10-05
Zarządzenie Nr 170/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 5 października 2022r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 170/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 5 października 2022r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXIV/67/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 września 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXIV/67/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 września 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXIV/66/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 września 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXIV/66/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 września 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXIV/65/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 września 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXIV/65/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 września 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXIV/64/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 września 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXIV/64/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 września 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXIV/63/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 września 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
UCHWAŁA NR LXIV/63/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 29 września 2022 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 168/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 4 października 2022r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 168/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 4 października 2022r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 168/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 4 października 2022r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka
Zarządzenie Nr 168/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 4 października 2022r.
Dodanie artykułu
Mariusz Trepka

Oficjalna strona www

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR W KAŻDY CZWARTEK 10.00-12.00
przy sali konferencyjnej UMiG
tel . 41 3178-770


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700

email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.