Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Rejestr Instytucji Kultury

Wyświetl stronę główną » REJESTRY i EWIDENCJE » Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nowa Słupia prowadzony jest na podstawie art. 14 ust 1 ustawy z dnia  25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz .U z 2012 poz.406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U z 2012r. poz.189)

 

 1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.
 2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
 3. Zmiany wpływu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
 4. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.
 5. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:  otwarty dostęp do zawartości rejestru, w tym publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 1. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 2. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
 3. Odpis pełny zawiera treść wszystkich dokonanych w księdze rejestrowej.
 4. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
 5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłka polecona lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 6. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2019-01-07 11:34

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2018-04-09 09:36

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2017-06-19 09:45

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2017-05-22 11:48

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2017-05-08 13:19

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2016-01-25 12:28

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2016-01-25 12:27

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2016-01-25 12:27

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdą środę 10.00-12.00
/obok sali konferencyjnej UMiG/


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.