Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Wykaz telefonów 25801 razy
2.  Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kielcach - Filia w Nowej Słupi - nowy czas pracy 11675 razy
3.  BUDŻET GMINY-INFORMACJE PODSTAWOWE 9719 razy
4.  Gospodarka odpadami - informacje 7727 razy
5.  ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ INTERNET - ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA e-PUAP 6553 razy
6.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 5691 razy
7.  Transmisja obrad sesji RADY MIEJSKIEJ 5394 razy
8.  Gminny Ośrodek Kultury w Rudkach 5193 razy
9.  Stan ludności gminy Nowa Słupia w latach 2000-2005 4740 razy
10.  Jednostki pomocnice: sołectwa 4558 razy
11.  INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP 4425 razy
12.  Program ochrony środowiska dla gminy Nowa Słupia 4413 razy
13.  PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 4298 razy
14.  Oświadczenia majątkowe złożone przez wójta, z-cę wójta, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 4202 razy
15.  Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia 4146 razy
16.  GODZINY PRACY URZĘDU GMINY W NOWEJ SŁUPI 4128 razy
17.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 4112 razy
18.  Skład Rady Gminy Nowa Słupia 2006-2010 4025 razy
19.  Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny 4019 razy
20.  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNYCH 3909 razy
21.  Budżet Gminy Nowa Słupia na 2004 rok 3366 razy
22.  Oświadczenia majątkowe złożone przez wójta, z-cę wójta, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3314 razy
23.  Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Nowej Słupi - 31.03.2015 r. 3304 razy
24.  UCHWAŁY 3271 razy
25.  Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3211 razy
26.  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY 3197 razy
27.  Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3122 razy
28.  Plan pracy Rady Gminy na 2004 3111 razy
29.  Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia 2941 razy
30.  Statut Gminy Nowa Słupia - tekst ujednolicony z 22 czerwca 2007r. 2936 razy
W sumie 160501 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  P R Z E T A R G I i INNE ZAM. kat. główna 14.9 %
2.  Uchwały kat. główna 4.7 %
3.  Obwieszczenia kat. główna 4.1 %
4.  Zarządzenia kat. główna 4.1 %
5.  Organizacje pozarządowe kat. główna 4 %
6.  PRZEJRZYSTA GMINA kat. główna 2.6 %
7.  Spis spraw kat. główna 2.2 %
8.  2004 2.2 %
9.  2003 2.1 %
10.  2007 1.9 %
11.  2005 1.8 %
12.  Rada Miejska kat. główna 1.5 %
13.  Urząd Miasta i Gminy kat. główna 1.5 %
14.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 1.5 %
15.  2006 1.5 %
16.  Ochrona Środowiska kat. główna 1.4 %
17.  Budżet gminy kat. główna 1.4 %
18.  Zarządzenia 2007 1.4 %
19.  Majątek gminy kat. główna 1.3 %
20.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1.3 %
21.  2008 1.2 %
22.  Podatki,opłaty lokalne, ulgi, umorzenia kat. główna 1.2 %
23.  Zarządzenia 2006 1.2 %
24.  Zarządzenia 2008 1.2 %
25.  Zarządzenia 2009 1.2 %
26.  2009 0.9 %
27.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 0.9 %
28.  2002 0.9 %
29.  Archiwum Rady Gminy 0.8 %
30.  Regulamin organizacyjny UMiG kat. główna 0.8 %
31.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.8 %
32.  Decyzje środowiskowe 0.8 %
33.  Protokoły z sesji RG/RM kat. główna 0.7 %
34.  Statut kat. główna 0.7 %
35.  Zarządzenia 2010 0.7 %
36.  Informacja publiczna kat. główna 0.7 %
37.  Opinie RIO kat. główna 0.6 %
38.  2010 0.6 %
39.  Urząd Stanu Cywilnego 0.6 %
40.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.6 %
41.  Zarządzenia 2011 0.6 %
42.  Plany, stategie rozwoju kat. główna 0.6 %
43.  2011 0.5 %
44.  Otwarte konkursy ofert 0.5 %
45.  Filia Wydziału Komunikacji kat. główna 0.5 %
46.  Skład Rady 0.4 %
47.  Plan Rozwoju Lokalnego 0.4 %
48.  Sprawozdania finansowe i budżetowe kat. główna 0.4 %
49.  Komisje Rady Miejskiej 0.4 %
50.  Ewidencja działalności gospodarczej 0.4 %
51.  WYBORY-REFERENDA kat. główna 0.4 %
52.  Komunikaty Rady Miejskiej kat. główna 0.4 %
53.  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 0.4 %
54.  Podatek od środków transportu 0.3 %
55.  Przewodniczący Rady 0.3 %
56.  GKRPA kat. główna 0.3 %
57.  Podatek od nieruchomości 0.3 %
58.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2009 0.3 %
59.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.3 %
60.  Obwieszczenia - Archiwum 2009-2019 0.3 %
61.  Podatek rolny 0.3 %
62.  Zasada przejrzystości 0.3 %
63.  Opłata targowa 0.3 %
64.  Archiwum - pozarządowe 0.3 %
65.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2010 0.3 %
66.  Kontrole kat. główna 0.3 %
67.  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach 0.3 %
68.  Wystąpienia pokontrolne kat. główna 0.3 %
69.  Stan ludności w latach 2000-2005 0.3 %
70.  Budownictwo 0.3 %
71.  Wykaz telefonów kat. główna 0.2 %
72.  ZPORR 0.2 %
73.  Sołectwo Baszowice 0.2 %
74.  Strategia Gminy 0.2 %
75.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2004 0.2 %
76.  Gospodarka odpadami kat. główna 0.2 %
77.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2003 0.2 %
78.  Zasada rozliczalności 0.2 %
79.  Karty usług - GOPS 0.2 %
80.  Publiczne Przedszkole w Rudkach 0.2 %
81.  Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia 0.2 %
82.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2007 0.2 %
83.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudkach 0.2 %
84.  PETYCJE kat. główna 0.2 %
85.  Programy współpracy 0.2 %
86.  Protokoły 2010 0.2 %
87.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorku 0.2 %
88.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2006 0.2 %
89.  Zasada partycypacji społecznej 0.2 %
90.  Sołectwo Rudki 0.2 %
91.  Protokoły 2009 0.2 %
92.  Zasada fachowości 0.2 %
93.  Zadania i kompetencje 0.2 %
94.  Protokoły 2008 0.2 %
95.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi 0.2 %
96.  Karty usług - USC 0.2 %
97.  Narodowy Spis Powszechny 2002 - gospodarstwa domowe 0.2 %
98.  Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi 0.2 %
99.  Oświadczenia majątkowe wójta/burmistrza 0.2 %
100.  Przyjęcia interesantów 0.2 %
101.  Zasada braku tolerancji dla korupcji 0.2 %
102.  Sołectwo Sosnówka 0.2 %
103.  Sołectwo Mirocice 0.2 %
104.  Sołectwo Wólka Milanowska 0.2 %
105.  Rynek pracy w latach 2000-2005 0.2 %
106.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleniowie 0.2 %
107.  Karty usług - budownictwo 0.2 %
108.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Słupi 0.2 %
109.  2010 - kadencja 2010-2014 0.2 %
110.  Sołectwo Jeziorko 0.2 %
111.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywiance 0.2 %
112.  Sołectwo Stara Słupia 0.2 %
113.  2012 0.2 %
114.  Spis rolny 2002 0.2 %
115.  Tablica ogłoszeń kat. główna 0.2 %
116.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirocicach 0.1 %
117.  Sołectwo Serwis 0.1 %
118.  Sołectwo Trzcianka 0.1 %
119.  Sołectwo Jeleniów 0.1 %
120.  Sołectwo Nowa Słupia 0.1 %
121.  Sołectwo Bartoszowiny 0.1 %
122.  Sołectwo Hucisko 0.1 %
123.  Karty usług - Oświata 0.1 %
124.  Narodowy Spis Powszechny 2002 - mieszkania 0.1 %
125.  Karty usług-podatki 0.1 %
126.  Sołectwo Dębno 0.1 %
127.  Zasada przewidywalności 0.1 %
128.  Sołectwo Paprocice 0.1 %
129.  Sołectwo Cząstków 0.1 %
130.  Sołectwo Dębniak 0.1 %
131.  Sołectwo Skały 0.1 %
132.  Karty usług - rolnictwo 0.1 %
133.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2005 0.1 %
134.  Sołectwo Pokrzywianka 0.1 %
135.  Podatki 0.1 %
136.  Sołectwo Włochy 0.1 %
137.  Archiwum - podatek od nieruchomości 0.1 %
138.  Kanał technologiczny kat. główna 0.1 %
139.  Archiwum - podatek rolny 0.1 %
140.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2008 0.1 %
141.  Zarządzenia 2012 0.1 %
142.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2011 0.1 %
143.  Protokoły 2007 0.1 %
144.  Archiwum - podatek od środków transportu 0.1 %
145.  Skład Rady 0.1 %
146.  Protokoły 2011 0.1 %
147.  Archiwum - opłata targowa 0.1 %
148.  Plan postępowań - zamówienia publiczne kat. główna 0.1 %
149.  DOSTĘPNOŚĆ kat. główna 0.1 %
150.  Nabory kat. główna 0.1 %
151.  SPO 0.1 %
152.  Dochody i wydatki budżetu gminy w latach 2000-2005 0.1 %
153.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.1 %
154.  Transmisja obrad Rady Miejskiej on line kat. główna 0.1 %
155.  Dotacje oświatowe kat. główna 0.1 %
156.  Protokoły 2012 0.1 %
157.  Gminny Klub Sportowy 0.1 %
158.  Przewodniczący Rady 0.1 %
159.  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 0.1 %
160.  REWITALIZACJA kat. główna 0 %
161.  Archiwum - konkursy 0 %
162.  Ochrona Danych Osobowych kat. główna 0 %
163.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Mirocicach 0 %
164.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2012 0 %
165.  Raport o stanie gminy kat. główna 0 %
166.  OBIEKTY SPORTOWE kat. główna 0 %
167.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Słupia 0 %
168.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach kat. główna 0 %
169.  Program 500+ kat. główna 0 %
170.  Archiwum -majątek 0 %
171.  Plan kontroli podatkowej kat. główna 0 %
172.  REJESTRY i EWIDENCJE kat. główna 0 %
173.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
174.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Paprociach 0 %
175.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P. we Włochach 0 %
176.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Sosnówce 0 %
177.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P. w Nowej Słupi 0 %
178.  Rejestr skarg i wniosków kat. główna 0 %
179.  Archiwum-Ochrona Środowiska 0 %
180.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Starej Słupi 0 %
181.  Zespół Szkół w Rudkach 0 %
182.  Powszechny Spis Rolny 2020 kat. główna 0 %
183.  Narodowy Spis Powszechny 2021 kat. główna 0 %
184.  Polityka prywatności kat. główna 0 %
185.  www.obywatel.gov.pl kat. główna 0 %
186.  Archiwum - GKRPA 0 %
187.  Archiwum Budżet Gminy 0 %
188.  KARTY USŁUG - Ewidencja ludności - DOWODY OSOBISTE 0 %
189.  Zadania i uprawnienia Przewodniczącego 0 %
190.  Zmiany w budżecie 2012 0 %
191.  Plan Pracy Rady i sprawozdania 0 %
192.  Karty usług - sieć wodno-kanaliz. 0 %
193.  Inicjatywa uchwałodawcza kat. główna 0 %
194.  Karta usług - usuwanie azbestu 0 %
195.  Karty usług - Działalność Gospodarcza 0 %
196.  Komisje Rady 0 %
197.  Dyżury i przyjęcia interesantów 0 %
198.  Karta usług - działalność regulowana 0 %
199.  Karty usług - turystyka 0 %
200.  Zapytania do Radnych 0 %
201.  Sesje rady i protokoły z sesji 0 %
202.  Komunikaty i oświadczenia Przewodniczącego 0 %
203.  Klub Radnych 0 %
204.  Kontakty Rady z mieszkańcami 0 %
205.  Uchwały Rady 0 %
206.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
207.  test4 0 %
208.  Podstawowe informacje 0 %
209.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
210.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
211.  Posiedzenia Zarządu 0 %
212.  Skład osobowy Zarządu 0 %
213.  Uchwały Zarządu 0 %
214.  Karta usług - informacja publiczna 0 %
215.  Karta usług - zwrot podatku akcyzowego 0 %
216.  2010 0 %
217.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r. 0 %
218.  Wybory ponowne do Rady Miejskiej 2019 0 %
219.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 0 %
220.  Gospodarka odpadami - informacje 0 %
221.  Interpelacje i zapytania radnych 0 %
222.  Protokoły 2019 0 %
223.  2018 - kadencja 2018-2023 0 %
224.  Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2018-2023 0 %
225.  Zarządzenia Burmistrza 2021 0 %
226.  2019 0 %
227.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2019 0 %
228.  Zarządzenia Burmistrza 2019 0 %
229.  Klauzula informacyjna. Zamówienia publiczne. 0 %
230.  Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 0 %
231.  Zarządzenia Burmistrza 2020 0 %
232.  Hala Sportowa i Boisko w Nowej Słupi 0 %
233.  Boisko "ORLIK" w Rudkach 0 %
234.  Karty usług - geodezja 0 %
235.  Referendum 2015 0 %
236.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2020 0 %
237.  Obwieszczenia 2020 0 %
238.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2021 0 %
239.  Obwieszczenia 2021 0 %
240.  Informacje dot. przydatności wody do spożycia 0 %
241.  Wybory na Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 roku 0 %
242.  Zarządzenia porządkowe 2020 0 %
243.  Referendum lokalne 19 lipca 2020 roku 0 %
244.  Wybory Ławników 2019 0 %
245.  Wybory do Izby Rolniczej 0 %
246.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 0 %
247.  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 0 %
248.  2020 0 %
249.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 r. 0 %
250.  Wybory na Prezydenta RP 2020 0 %
251.  Protokoły 2020 0 %
252.  Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Nowa Słupia 0 %
253.  Protokoły 2017 0 %
254.  Protokoły 2014 0 %
255.  2014 - kadencja 2014-2018 0 %
256.  Zarządzenia 2015 0 %
257.  Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-2018 0 %
258.  2015 0 %
259.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2015 0 %
260.  Protokoły 2015 0 %
261.  2021 0 %
262.  Protokoły 2021 0 %
263.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 0 %
264.  2014 0 %
265.  Karty usług - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 %
266.  Karta usług - zezwolenia sprzedaż alkoholu 0 %
267.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2013 0 %
268.  2013 0 %
269.  Zarządzenia 2013 0 %
270.  Protokoły 2013 0 %
271.  Klauzula informacyjna - wydawanie zaświadczeń 0 %
272.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2014 0 %
273.  Zarządzenia 2014 0 %
274.  Konsultacje 0 %
275.  Wybory na Prezydenta RP 2015 0 %
276.  Wybory Parlament 2015 0 %
277.  Karta usług - drogi 0 %
278.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r. 0 %
279.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy 0 %
280.  Wykaz zezwoleń - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowa Słupia 0 %
281.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2018 0 %
282.  Protokoły 2018 0 %
283.  2018 0 %
284.  Zarządzenia 2018 0 %
285.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r. 0 %
286.  Karta usług - petycje, postulaty 0 %
287.  Karta usług - sporządzenie testamentu urzędowego 0 %
288.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2016 0 %
289.  Zarządzenia 2016 0 %
290.  2016 0 %
291.  Protokoły 2016 0 %
292.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 r. 0 %
293.  Wybory samorządowe 2014 0 %
294.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2017 0 %
295.  2017 0 %
296.  Zarządzenia 2017 0 %
297.  Wybory samorządowe 2018 0 %
Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdą środę 10.00-12.00
/obok sali konferencyjnej UMiG/


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.