Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Wykaz telefonów 24506 razy
2.  Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kielcach - Filia w Nowej Słupi - nowy czas pracy 10916 razy
3.  BUDŻET GMINY-INFORMACJE PODSTAWOWE 9171 razy
4.  Gospodarka odpadami - informacje 7005 razy
5.  ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ INTERNET - ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA e-PUAP 6499 razy
6.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 5658 razy
7.  Gminny Ośrodek Kultury w Rudkach 5155 razy
8.  Transmisja obrad sesji RADY MIEJSKIEJ 5097 razy
9.  Stan ludności gminy Nowa Słupia w latach 2000-2005 4740 razy
10.  Jednostki pomocnice: sołectwa 4519 razy
11.  INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP 4400 razy
12.  Program ochrony środowiska dla gminy Nowa Słupia 4386 razy
13.  PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 4272 razy
14.  Oświadczenia majątkowe złożone przez wójta, z-cę wójta, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 4180 razy
15.  GODZINY PRACY URZĘDU GMINY W NOWEJ SŁUPI 4084 razy
16.  Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia 4059 razy
17.  Skład Rady Gminy Nowa Słupia 2006-2010 3982 razy
18.  Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny 3934 razy
19.  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNYCH 3888 razy
20.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 3697 razy
21.  Budżet Gminy Nowa Słupia na 2004 rok 3346 razy
22.  Oświadczenia majątkowe złożone przez wójta, z-cę wójta, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3290 razy
23.  Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Nowej Słupi - 31.03.2015 r. 3284 razy
24.  UCHWAŁY 3245 razy
25.  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY 3180 razy
26.  Plan pracy Rady Gminy na 2004 3094 razy
27.  Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3064 razy
28.  Statut Gminy Nowa Słupia - tekst ujednolicony z 22 czerwca 2007r. 2910 razy
29.  Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 2900 razy
30.  Przewodniczący Rady 2896 razy
W sumie 155357 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  P R Z E T A R G I i INNE ZAM. kat. główna 14.6 %
2.  Obwieszczenia kat. główna 3.9 %
3.  Organizacje pozarządowe kat. główna 3.9 %
4.  Uchwały kat. główna 3.5 %
5.  Zarządzenia kat. główna 3 %
6.  PRZEJRZYSTA GMINA kat. główna 2.8 %
7.  2004 2.4 %
8.  2003 2.3 %
9.  Spis spraw kat. główna 2.2 %
10.  2007 2 %
11.  2005 1.9 %
12.  2006 1.6 %
13.  Urząd Miasta i Gminy kat. główna 1.6 %
14.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 1.6 %
15.  Rada Miejska kat. główna 1.6 %
16.  Zarządzenia 2007 1.5 %
17.  Ochrona Środowiska kat. główna 1.5 %
18.  Budżet gminy kat. główna 1.3 %
19.  2008 1.3 %
20.  Majątek gminy kat. główna 1.3 %
21.  Zarządzenia 2006 1.3 %
22.  Zarządzenia 2008 1.3 %
23.  Zarządzenia 2009 1.3 %
24.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1.2 %
25.  Podatki,opłaty lokalne, ulgi, umorzenia kat. główna 1.1 %
26.  2009 1 %
27.  2002 1 %
28.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 0.9 %
29.  Archiwum Rady Gminy 0.9 %
30.  Regulamin organizacyjny UMiG kat. główna 0.9 %
31.  Decyzje środowiskowe 0.9 %
32.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.8 %
33.  Statut kat. główna 0.8 %
34.  Zarządzenia 2010 0.8 %
35.  Informacja publiczna kat. główna 0.7 %
36.  2010 0.7 %
37.  Urząd Stanu Cywilnego 0.7 %
38.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.6 %
39.  Protokoły z sesji RG/RM kat. główna 0.6 %
40.  Zarządzenia 2011 0.6 %
41.  Opinie RIO kat. główna 0.6 %
42.  2011 0.6 %
43.  Plany, stategie rozwoju kat. główna 0.6 %
44.  Otwarte konkursy ofert 0.6 %
45.  Skład Rady 0.5 %
46.  Plan Rozwoju Lokalnego 0.5 %
47.  Filia Wydziału Komunikacji kat. główna 0.4 %
48.  Komisje Rady Miejskiej 0.4 %
49.  Ewidencja działalności gospodarczej 0.4 %
50.  Sprawozdania finansowe i budżetowe kat. główna 0.4 %
51.  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 0.4 %
52.  Podatek od środków transportu 0.4 %
53.  Przewodniczący Rady 0.4 %
54.  Podatek od nieruchomości 0.4 %
55.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2009 0.4 %
56.  Obwieszczenia - Archiwum 2009-2019 0.3 %
57.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.3 %
58.  Podatek rolny 0.3 %
59.  Zasada przejrzystości 0.3 %
60.  Opłata targowa 0.3 %
61.  Archiwum - pozarządowe 0.3 %
62.  GKRPA kat. główna 0.3 %
63.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2010 0.3 %
64.  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach 0.3 %
65.  Kontrole kat. główna 0.3 %
66.  Stan ludności w latach 2000-2005 0.3 %
67.  Budownictwo 0.3 %
68.  Wystąpienia pokontrolne kat. główna 0.3 %
69.  WYBORY-REFERENDA kat. główna 0.3 %
70.  ZPORR 0.3 %
71.  Sołectwo Baszowice 0.3 %
72.  Strategia Gminy 0.3 %
73.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2004 0.3 %
74.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2003 0.2 %
75.  Komunikaty Rady Miejskiej kat. główna 0.2 %
76.  Zasada rozliczalności 0.2 %
77.  Karty usług - GOPS 0.2 %
78.  Publiczne Przedszkole w Rudkach 0.2 %
79.  Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia 0.2 %
80.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2007 0.2 %
81.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudkach 0.2 %
82.  Programy współpracy 0.2 %
83.  Protokoły 2010 0.2 %
84.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorku 0.2 %
85.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2006 0.2 %
86.  Zasada partycypacji społecznej 0.2 %
87.  Sołectwo Rudki 0.2 %
88.  Protokoły 2009 0.2 %
89.  Zasada fachowości 0.2 %
90.  Zadania i kompetencje 0.2 %
91.  Protokoły 2008 0.2 %
92.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi 0.2 %
93.  Karty usług - USC 0.2 %
94.  Narodowy Spis Powszechny 2002 - gospodarstwa domowe 0.2 %
95.  Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi 0.2 %
96.  Oświadczenia majątkowe wójta/burmistrza 0.2 %
97.  Przyjęcia interesantów 0.2 %
98.  Zasada braku tolerancji dla korupcji 0.2 %
99.  Wykaz telefonów kat. główna 0.2 %
100.  Sołectwo Sosnówka 0.2 %
101.  Sołectwo Mirocice 0.2 %
102.  Sołectwo Wólka Milanowska 0.2 %
103.  Rynek pracy w latach 2000-2005 0.2 %
104.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleniowie 0.2 %
105.  Karty usług - budownictwo 0.2 %
106.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Słupi 0.2 %
107.  2010 - kadencja 2010-2014 0.2 %
108.  Sołectwo Jeziorko 0.2 %
109.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywiance 0.2 %
110.  Gospodarka odpadami kat. główna 0.2 %
111.  Sołectwo Stara Słupia 0.2 %
112.  2012 0.2 %
113.  Spis rolny 2002 0.2 %
114.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirocicach 0.2 %
115.  Sołectwo Serwis 0.2 %
116.  Sołectwo Trzcianka 0.2 %
117.  Sołectwo Jeleniów 0.2 %
118.  Sołectwo Bartoszowiny 0.2 %
119.  Sołectwo Nowa Słupia 0.2 %
120.  Sołectwo Hucisko 0.2 %
121.  Karty usług - Oświata 0.2 %
122.  Narodowy Spis Powszechny 2002 - mieszkania 0.2 %
123.  Karty usług-podatki 0.2 %
124.  Sołectwo Dębno 0.2 %
125.  Zasada przewidywalności 0.2 %
126.  Sołectwo Paprocice 0.2 %
127.  Sołectwo Cząstków 0.2 %
128.  Sołectwo Dębniak 0.2 %
129.  Sołectwo Skały 0.2 %
130.  Karty usług - rolnictwo 0.2 %
131.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2005 0.2 %
132.  Sołectwo Pokrzywianka 0.1 %
133.  Podatki 0.1 %
134.  Sołectwo Włochy 0.1 %
135.  PETYCJE kat. główna 0.1 %
136.  Archiwum - podatek od nieruchomości 0.1 %
137.  Archiwum - podatek rolny 0.1 %
138.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2008 0.1 %
139.  Zarządzenia 2012 0.1 %
140.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2011 0.1 %
141.  Protokoły 2007 0.1 %
142.  Archiwum - podatek od środków transportu 0.1 %
143.  Skład Rady 0.1 %
144.  Protokoły 2011 0.1 %
145.  Archiwum - opłata targowa 0.1 %
146.  Kanał technologiczny kat. główna 0.1 %
147.  SPO 0.1 %
148.  Dochody i wydatki budżetu gminy w latach 2000-2005 0.1 %
149.  Tablica ogłoszeń kat. główna 0.1 %
150.  DOSTĘPNOŚĆ kat. główna 0.1 %
151.  Plan postępowań - zamówienia publiczne kat. główna 0.1 %
152.  Protokoły 2012 0.1 %
153.  Nabory kat. główna 0.1 %
154.  Gminny Klub Sportowy 0.1 %
155.  Transmisja obrad Rady Miejskiej on line kat. główna 0.1 %
156.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.1 %
157.  Przewodniczący Rady 0.1 %
158.  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 0.1 %
159.  Archiwum - konkursy 0.1 %
160.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Mirocicach 0.1 %
161.  Dotacje oświatowe kat. główna 0 %
162.  Ochrona Danych Osobowych kat. główna 0 %
163.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2012 0 %
164.  REWITALIZACJA kat. główna 0 %
165.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Słupia 0 %
166.  Archiwum -majątek 0 %
167.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Paprociach 0 %
168.  Raport o stanie gminy kat. główna 0 %
169.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P. we Włochach 0 %
170.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Sosnówce 0 %
171.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P. w Nowej Słupi 0 %
172.  OBIEKTY SPORTOWE kat. główna 0 %
173.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach kat. główna 0 %
174.  Archiwum-Ochrona Środowiska 0 %
175.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Starej Słupi 0 %
176.  Zespół Szkół w Rudkach 0 %
177.  Program 500+ kat. główna 0 %
178.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
179.  Plan kontroli podatkowej kat. główna 0 %
180.  REJESTRY i EWIDENCJE kat. główna 0 %
181.  Rejestr skarg i wniosków kat. główna 0 %
182.  Powszechny Spis Rolny 2020 kat. główna 0 %
183.  Polityka prywatności kat. główna 0 %
184.  Narodowy Spis Powszechny 2021 kat. główna 0 %
185.  Archiwum - GKRPA 0 %
186.  Archiwum Budżet Gminy 0 %
187.  KARTY USŁUG - Ewidencja ludności - DOWODY OSOBISTE 0 %
188.  Zadania i uprawnienia Przewodniczącego 0 %
189.  www.obywatel.gov.pl kat. główna 0 %
190.  Zmiany w budżecie 2012 0 %
191.  Plan Pracy Rady i sprawozdania 0 %
192.  Karty usług - sieć wodno-kanaliz. 0 %
193.  Karta usług - usuwanie azbestu 0 %
194.  Karty usług - Działalność Gospodarcza 0 %
195.  Komisje Rady 0 %
196.  Dyżury i przyjęcia interesantów 0 %
197.  Karta usług - działalność regulowana 0 %
198.  Karty usług - turystyka 0 %
199.  Zapytania do Radnych 0 %
200.  Sesje rady i protokoły z sesji 0 %
201.  Komunikaty i oświadczenia Przewodniczącego 0 %
202.  Klub Radnych 0 %
203.  Uchwały Rady 0 %
204.  Kontakty Rady z mieszkańcami 0 %
205.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
206.  test4 0 %
207.  Podstawowe informacje 0 %
208.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
209.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
210.  Posiedzenia Zarządu 0 %
211.  Uchwały Zarządu 0 %
212.  Skład osobowy Zarządu 0 %
213.  Protokoły 2020 0 %
214.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2019 0 %
215.  Obwieszczenia 2020 0 %
216.  2019 0 %
217.  Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2018-2023 0 %
218.  Gospodarka odpadami - informacje 0 %
219.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2021 0 %
220.  2018 - kadencja 2018-2023 0 %
221.  Karta usług - zwrot podatku akcyzowego 0 %
222.  Obwieszczenia 2021 0 %
223.  Zarządzenia Burmistrza 2021 0 %
224.  Klauzula informacyjna. Zamówienia publiczne. 0 %
225.  Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Nowa Słupia 0 %
226.  Zarządzenia Burmistrza 2019 0 %
227.  Wybory samorządowe 2018 0 %
228.  Karty usług - geodezja 0 %
229.  Boisko "ORLIK" w Rudkach 0 %
230.  Wybory na Prezydenta RP 2020 0 %
231.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 r. 0 %
232.  2020 0 %
233.  Zarządzenia porządkowe 2020 0 %
234.  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 0 %
235.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 0 %
236.  Referendum lokalne 19 lipca 2020 roku 0 %
237.  Wybory do Izby Rolniczej 0 %
238.  Wybory Ławników 2019 0 %
239.  Wybory na Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 roku 0 %
240.  Informacje dot. przydatności wody do spożycia 0 %
241.  Wybory ponowne do Rady Miejskiej 2019 0 %
242.  Hala Sportowa i Boisko w Nowej Słupi 0 %
243.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r. 0 %
244.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 0 %
245.  Interpelacje i zapytania radnych 0 %
246.  Protokoły 2019 0 %
247.  Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 0 %
248.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r. 0 %
249.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2020 0 %
250.  Zarządzenia 2014 0 %
251.  2014 0 %
252.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 0 %
253.  Protokoły 2014 0 %
254.  Wybory samorządowe 2014 0 %
255.  2014 - kadencja 2014-2018 0 %
256.  Zarządzenia 2015 0 %
257.  Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-2018 0 %
258.  2015 0 %
259.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2014 0 %
260.  Klauzula informacyjna - wydawanie zaświadczeń 0 %
261.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy 0 %
262.  Karta usług - informacja publiczna 0 %
263.  Zarządzenia Burmistrza 2020 0 %
264.  2010 0 %
265.  Karta usług - zezwolenia sprzedaż alkoholu 0 %
266.  Protokoły 2017 0 %
267.  Karty usług - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 %
268.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2013 0 %
269.  2013 0 %
270.  Protokoły 2013 0 %
271.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2015 0 %
272.  Protokoły 2015 0 %
273.  2021 0 %
274.  Karta usług - sporządzenie testamentu urzędowego 0 %
275.  Karta usług - petycje, postulaty 0 %
276.  Zarządzenia 2013 0 %
277.  Karta usług - drogi 0 %
278.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r. 0 %
279.  Wykaz zezwoleń - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowa Słupia 0 %
280.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2018 0 %
281.  Protokoły 2018 0 %
282.  2018 0 %
283.  Zarządzenia 2017 0 %
284.  2017 0 %
285.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2017 0 %
286.  Konsultacje 0 %
287.  Wybory na Prezydenta RP 2015 0 %
288.  Referendum 2015 0 %
289.  Wybory Parlament 2015 0 %
290.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2016 0 %
291.  Zarządzenia 2016 0 %
292.  2016 0 %
293.  Protokoły 2016 0 %
294.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 r. 0 %
295.  Zarządzenia 2018 0 %
Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdą środę 10.00-12.00
/obok sali konferencyjnej UMiG/


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.