Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Wykaz telefonów 35170 razy
2.  Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kielcach - Filia w Nowej Słupi 16392 razy
3.  Gospodarka odpadami - informacje 13418 razy
4.  BUDŻET GMINY-INFORMACJE PODSTAWOWE 12190 razy
5.  ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ INTERNET 7063 razy
6.  Transmisja obrad sesji RADY MIEJSKIEJ 6474 razy
7.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 6034 razy
8.  Gminny Ośrodek Kultury w Rudkach 5517 razy
9.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 5125 razy
10.  Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia 4933 razy
11.  Jednostki pomocnice: sołectwa 4792 razy
12.  Stan ludności gminy Nowa Słupia w latach 2000-2005 4740 razy
13.  INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP 4603 razy
14.  Program ochrony środowiska dla gminy Nowa Słupia 4571 razy
15.  Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny 4561 razy
16.  PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 4442 razy
17.  Skład Rady Gminy Nowa Słupia 2006-2010 4140 razy
18.  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNYCH 4039 razy
19.  Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3808 razy
20.  Oświadczenia majątkowe złożone przez wójta, z-cę wójta, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3537 razy
21.  Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3521 razy
22.  Budżet Gminy Nowa Słupia na 2004 rok 3501 razy
23.  Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Nowa Słupia za okres 2006 roku przeprowadzonej w dniach od 10 grudnia 2007 roku do 28 lutego 2008 roku 3479 razy
24.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Nowa Słupia 3458 razy
25.  Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Nowej Słupi - 31.03.2015 r. 3443 razy
26.  UCHWAŁY 3418 razy
27.  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY 3309 razy
28.  Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia 3239 razy
29.  Plan pracy Rady Gminy na 2004 3233 razy
30.  Statut Gminy Nowa Słupia - tekst ujednolicony z 22 czerwca 2007r. 3106 razy
W sumie 189256 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  P R Z E T A R G I i INNE ZAM. kat. główna 14.9 %
2.  Uchwały kat. główna 9.7 %
3.  Zarządzenia kat. główna 8.8 %
4.  Obwieszczenia kat. główna 5.2 %
5.  Organizacje pozarządowe kat. główna 4.2 %
6.  Spis spraw kat. główna 2.2 %
7.  PRZEJRZYSTA GMINA kat. główna 1.8 %
8.  Budżet gminy kat. główna 1.7 %
9.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1.6 %
10.  Rada Miejska kat. główna 1.5 %
11.  2004 1.5 %
12.  Podatki,opłaty lokalne, ulgi, umorzenia kat. główna 1.4 %
13.  Majątek gminy kat. główna 1.4 %
14.  Ochrona Środowiska kat. główna 1.4 %
15.  2003 1.4 %
16.  2007 1.2 %
17.  2005 1.2 %
18.  Protokoły z sesji RG/RM kat. główna 1.2 %
19.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 1.1 %
20.  Urząd Miasta i Gminy kat. główna 1.1 %
21.  Komunikaty Rady Miejskiej kat. główna 1.1 %
22.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 1.1 %
23.  2006 1 %
24.  Zarządzenia 2007 0.9 %
25.  Opinie RIO kat. główna 0.9 %
26.  WYBORY-REFERENDA kat. główna 0.8 %
27.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.8 %
28.  2008 0.8 %
29.  Zarządzenia 2006 0.8 %
30.  Zarządzenia 2008 0.8 %
31.  Zarządzenia 2009 0.8 %
32.  Regulamin organizacyjny UMiG kat. główna 0.7 %
33.  2009 0.6 %
34.  2002 0.6 %
35.  Plany, stategie rozwoju kat. główna 0.6 %
36.  Archiwum Rady Gminy 0.6 %
37.  Wykaz telefonów kat. główna 0.5 %
38.  Informacja publiczna kat. główna 0.5 %
39.  Decyzje środowiskowe 0.5 %
40.  Statut kat. główna 0.5 %
41.  Gospodarka odpadami kat. główna 0.5 %
42.  Filia Wydziału Komunikacji kat. główna 0.5 %
43.  Zarządzenia 2010 0.5 %
44.  Tablica ogłoszeń kat. główna 0.5 %
45.  PETYCJE kat. główna 0.4 %
46.  GKRPA kat. główna 0.4 %
47.  Sprawozdania finansowe i budżetowe kat. główna 0.4 %
48.  2010 0.4 %
49.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.4 %
50.  Urząd Stanu Cywilnego 0.4 %
51.  Zarządzenia 2011 0.4 %
52.  2011 0.3 %
53.  Otwarte konkursy ofert 0.3 %
54.  Nabory kat. główna 0.3 %
55.  Skład Rady 0.3 %
56.  Plan Rozwoju Lokalnego 0.3 %
57.  Wystąpienia pokontrolne kat. główna 0.3 %
58.  Komisje Rady Miejskiej 0.3 %
59.  Ewidencja działalności gospodarczej 0.3 %
60.  Kanał technologiczny kat. główna 0.3 %
61.  Plan postępowań - zamówienia publiczne kat. główna 0.3 %
62.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.2 %
63.  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 0.2 %
64.  Podatek od środków transportu 0.2 %
65.  Kontrole kat. główna 0.2 %
66.  Przewodniczący Rady 0.2 %
67.  Podatek od nieruchomości 0.2 %
68.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2009 0.2 %
69.  Obwieszczenia - Archiwum 2009-2019 0.2 %
70.  Podatek rolny 0.2 %
71.  Zasada przejrzystości 0.2 %
72.  Opłata targowa 0.2 %
73.  Archiwum - pozarządowe 0.2 %
74.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.2 %
75.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2010 0.2 %
76.  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach 0.2 %
77.  Dotacje oświatowe kat. główna 0.2 %
78.  Stan ludności w latach 2000-2005 0.2 %
79.  Budownictwo 0.2 %
80.  ZPORR 0.2 %
81.  Sołectwo Baszowice 0.2 %
82.  Strategia Gminy 0.2 %
83.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2004 0.2 %
84.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2003 0.2 %
85.  Zasada rozliczalności 0.1 %
86.  Karty usług - GOPS 0.1 %
87.  Publiczne Przedszkole w Rudkach 0.1 %
88.  DOSTĘPNOŚĆ kat. główna 0.1 %
89.  Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia 0.1 %
90.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2007 0.1 %
91.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudkach 0.1 %
92.  Programy współpracy 0.1 %
93.  Protokoły 2010 0.1 %
94.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorku 0.1 %
95.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2006 0.1 %
96.  Sołectwo Rudki 0.1 %
97.  Zasada partycypacji społecznej 0.1 %
98.  Protokoły 2009 0.1 %
99.  Zasada fachowości 0.1 %
100.  Zadania i kompetencje 0.1 %
101.  Protokoły 2008 0.1 %
102.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi 0.1 %
103.  Karty usług - USC 0.1 %
104.  Narodowy Spis Powszechny 2002 - gospodarstwa domowe 0.1 %
105.  Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi 0.1 %
106.  Oświadczenia majątkowe wójta/burmistrza 0.1 %
107.  Przyjęcia interesantów 0.1 %
108.  Zasada braku tolerancji dla korupcji 0.1 %
109.  Sołectwo Sosnówka 0.1 %
110.  Transmisja obrad Rady Miejskiej on line kat. główna 0.1 %
111.  Sołectwo Mirocice 0.1 %
112.  Sołectwo Milanowska Wólka 0.1 %
113.  Rynek pracy w latach 2000-2005 0.1 %
114.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleniowie 0.1 %
115.  Karty usług - budownictwo 0.1 %
116.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Słupi 0.1 %
117.  2010 - kadencja 2010-2014 0.1 %
118.  Sołectwo Jeziorko 0.1 %
119.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywiance 0.1 %
120.  Sołectwo Stara Słupia 0.1 %
121.  2012 0.1 %
122.  Spis rolny 2002 0.1 %
123.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirocicach 0.1 %
124.  OBIEKTY SPORTOWE kat. główna 0.1 %
125.  Sołectwo Serwis 0.1 %
126.  Sołectwo Trzcianka 0.1 %
127.  Sołectwo Jeleniów 0.1 %
128.  Sołectwo Nowa Słupia 0.1 %
129.  Sołectwo Bartoszowiny 0.1 %
130.  Sołectwo Hucisko 0.1 %
131.  Karty usług - Oświata 0.1 %
132.  Narodowy Spis Powszechny 2002 - mieszkania 0.1 %
133.  Karty usług-podatki 0.1 %
134.  REWITALIZACJA kat. główna 0.1 %
135.  Sołectwo Dębno 0.1 %
136.  Zasada przewidywalności 0.1 %
137.  Sołectwo Paprocice 0.1 %
138.  Sołectwo Cząstków 0.1 %
139.  Sołectwo Dębniak 0.1 %
140.  Sołectwo Skały 0.1 %
141.  Karty usług - rolnictwo 0.1 %
142.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2005 0.1 %
143.  Sołectwo Pokrzywianka 0.1 %
144.  Podatki 0.1 %
145.  Ochrona Danych Osobowych kat. główna 0.1 %
146.  Sołectwo Włochy 0.1 %
147.  Archiwum - podatek od nieruchomości 0.1 %
148.  Raport o stanie gminy kat. główna 0.1 %
149.  Archiwum - podatek rolny 0.1 %
150.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2008 0.1 %
151.  Zarządzenia 2012 0.1 %
152.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2011 0.1 %
153.  Protokoły 2007 0.1 %
154.  Archiwum - podatek od środków transportu 0.1 %
155.  Skład Rady 0.1 %
156.  Protokoły 2011 0.1 %
157.  Archiwum - opłata targowa 0.1 %
158.  Plan kontroli podatkowej kat. główna 0.1 %
159.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach kat. główna 0.1 %
160.  SPO 0.1 %
161.  Dochody i wydatki budżetu gminy w latach 2000-2005 0.1 %
162.  REJESTRY i EWIDENCJE kat. główna 0.1 %
163.  Program 500+ kat. główna 0.1 %
164.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
165.  Rejestr skarg i wniosków kat. główna 0 %
166.  Protokoły 2012 0 %
167.  Młodzieżowa Rada Miejska kat. główna 0 %
168.  Gminny Klub Sportowy 0 %
169.  Przewodniczący Rady 0 %
170.  Powszechny Spis Rolny 2020 kat. główna 0 %
171.  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 0 %
172.  Narodowy Spis Powszechny 2021 kat. główna 0 %
173.  Archiwum - konkursy 0 %
174.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Mirocicach 0 %
175.  Gminna Rada Seniorów kat. główna 0 %
176.  Polityka prywatności kat. główna 0 %
177.  Inicjatywa uchwałodawcza kat. główna 0 %
178.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2012 0 %
179.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Słupia 0 %
180.  Archiwum -majątek 0 %
181.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Paprociach 0 %
182.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P. we Włochach 0 %
183.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Sosnówce 0 %
184.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P. w Nowej Słupi 0 %
185.  Archiwum-Ochrona Środowiska 0 %
186.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Starej Słupi 0 %
187.  Zgromadzenia kat. główna 0 %
188.  Zespół Szkół w Rudkach 0 %
189.  Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego kat. główna 0 %
190.  Archiwum - GKRPA 0 %
191.  Archiwum Budżet Gminy 0 %
192.  KARTY USŁUG - Ewidencja ludności - DOWODY OSOBISTE 0 %
193.  Cyberbezpieczeństwo kat. główna 0 %
194.  Zadania i uprawnienia Przewodniczącego 0 %
195.  Zmiany w budżecie 2012 0 %
196.  Plan Pracy Rady i sprawozdania 0 %
197.  Karty usług - sieć wodno-kanaliz. 0 %
198.  Karta usług - usuwanie azbestu 0 %
199.  Karty usług - Działalność Gospodarcza 0 %
200.  Komisje Rady 0 %
201.  Dyżury i przyjęcia interesantów 0 %
202.  Karta usług - działalność regulowana 0 %
203.  Karty usług - turystyka 0 %
204.  Zapytania do Radnych 0 %
205.  Sesje rady i protokoły z sesji 0 %
206.  Klub Radnych 0 %
207.  Komunikaty i oświadczenia Przewodniczącego 0 %
208.  Uchwały Rady 0 %
209.  Kontakty Rady z mieszkańcami 0 %
210.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
211.  Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta kat. główna 0 %
212.  test4 0 %
213.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
214.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
215.  Podstawowe informacje 0 %
216.  Posiedzenia Zarządu 0 %
217.  Skład osobowy Zarządu 0 %
218.  Uchwały Zarządu 0 %
219.  2017 0 %
220.  2019 0 %
221.  Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2018-2023 0 %
222.  Gospodarka odpadami - informacje 0 %
223.  Protokoły 2019 0 %
224.  Interpelacje i zapytania radnych 0 %
225.  Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Nowa Słupia 0 %
226.  Zarządzenia Burmistrza 2021 0 %
227.  Zarządzenia Burmistrza 2019 0 %
228.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2019 0 %
229.  Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia 0 %
230.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2023 0 %
231.  Klauzula informacyjna. Zamówienia publiczne. 0 %
232.  Karta usług - zwrot podatku akcyzowego 0 %
233.  Karta usług - Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 0 %
234.  2018 - kadencja 2018-2023 0 %
235.  Karta usług - lokale mieszkalne (zasób Gminy) 0 %
236.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 r. 0 %
237.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 0 %
238.  Obwieszczenia 2021 0 %
239.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r. 0 %
240.  Hala Sportowa i Boisko w Nowej Słupi 0 %
241.  2020 0 %
242.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 r. 0 %
243.  Wybory na Prezydenta RP 2020 0 %
244.  Protokoły 2020 0 %
245.  Zarządzenia porządkowe 2020 0 %
246.  Referendum lokalne 19 lipca 2020 roku 0 %
247.  Wybory na Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 roku 0 %
248.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2021 0 %
249.  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 0 %
250.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 0 %
251.  Wybory ponowne do Rady Miejskiej 2019 0 %
252.  Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 0 %
253.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2022 0 %
254.  Wybory Ławników 2019 0 %
255.  Obwieszczenia 2020 0 %
256.  Wybory do Izby Rolniczej 0 %
257.  Karty usług - geodezja 0 %
258.  Boisko "ORLIK" w Rudkach 0 %
259.  Informacje dot. przydatności wody do spożycia 0 %
260.  2010 0 %
261.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 0 %
262.  Protokoły 2014 0 %
263.  Wybory samorządowe 2014 0 %
264.  2014 - kadencja 2014-2018 0 %
265.  Zarządzenia 2015 0 %
266.  Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-2018 0 %
267.  2015 0 %
268.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2015 0 %
269.  Protokoły 2015 0 %
270.  2021 0 %
271.  Protokoły 2021 0 %
272.  2014 0 %
273.  Zarządzenia 2014 0 %
274.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2020 0 %
275.  Karta usług - informacja publiczna 0 %
276.  Karta usług - zezwolenia sprzedaż alkoholu 0 %
277.  Karty usług - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 %
278.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2013 0 %
279.  2013 0 %
280.  Zarządzenia 2013 0 %
281.  Protokoły 2013 0 %
282.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy 0 %
283.  Klauzula informacyjna - wydawanie zaświadczeń 0 %
284.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2014 0 %
285.  Konsultacje 0 %
286.  Wybory na Prezydenta RP 2015 0 %
287.  Referendum 2015 0 %
288.  Zarządzenia 2017 0 %
289.  Karta usług - sporządzenie testamentu urzędowego 0 %
290.  Karta usług - petycje, postulaty 0 %
291.  Karta usług - drogi 0 %
292.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r. 0 %
293.  Wykaz zezwoleń - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowa Słupia 0 %
294.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2018 0 %
295.  Protokoły 2018 0 %
296.  2018 0 %
297.  Zarządzenia 2018 0 %
298.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r. 0 %
299.  Protokoły 2017 0 %
300.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2017 0 %
301.  Wybory Parlament 2015 0 %
302.  Zarządzenia Burmistrza 2022 0 %
303.  2022 0 %
304.  Obwieszczenia 2022 0 %
305.  Informacje o terminach i miejscach planowanych zgromadzeń 0 %
306.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2016 0 %
307.  Zarządzenia 2016 0 %
308.  2016 0 %
309.  Protokoły 2016 0 %
310.  Zarządzenia Burmistrza 2020 0 %
311.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2022 r. 0 %
312.  Wybory samorządowe 2018 0 %
Oficjalna strona www

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.00
WTOREK:     7.30 - 15.00
ŚRODA: 7.30 - 17.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.00
PIĄTEK: 7.30 - 15.00
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdy czwartek 10.00-12.00
pok. nr 3 na parterze


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.