Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Wykaz telefonów 44083 razy
2.  Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kielcach - Filia w Nowej Słupi 20485 razy
3.  Gospodarka odpadami - informacje 19036 razy
4.  BUDŻET GMINY-INFORMACJE PODSTAWOWE 13581 razy
5.  ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ INTERNET 7356 razy
6.  Transmisja obrad sesji RADY MIEJSKIEJ 6889 razy
7.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 6185 razy
8.  Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia 6002 razy
9.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 5933 razy
10.  Gminny Ośrodek Kultury w Rudkach 5823 razy
11.  Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny 5013 razy
12.  Jednostki pomocnice: sołectwa 4997 razy
13.  Program ochrony środowiska dla gminy Nowa Słupia 4800 razy
14.  INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP 4778 razy
15.  Stan ludności gminy Nowa Słupia w latach 2000-2005 4740 razy
16.  PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 4573 razy
17.  Skład Rady Gminy Nowa Słupia 2006-2010 4296 razy
18.  Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 4268 razy
19.  Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Nowa Słupia za okres 2006 roku przeprowadzonej w dniach od 10 grudnia 2007 roku do 28 lutego 2008 roku 4262 razy
20.  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNYCH 4234 razy
21.  Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia 4154 razy
22.  Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 4124 razy
23.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Nowa Słupia 4056 razy
24.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą 3648 razy
25.  Budżet Gminy Nowa Słupia na 2004 rok 3590 razy
26.  Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Nowej Słupi - 31.03.2015 r. 3569 razy
27.  UCHWAŁY 3523 razy
28.  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY 3403 razy
29.  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM- Budowa Hali Sportowej 3384 razy
30.  Tłumacz dla osób niesłyszących 3360 razy
W sumie 218145 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  P R Z E T A R G I i INNE ZAM. kat. główna 15.6 %
2.  Uchwały kat. główna 11.1 %
3.  Zarządzenia kat. główna 10.9 %
4.  Obwieszczenia kat. główna 6.3 %
5.  Organizacje pozarządowe kat. główna 4.2 %
6.  Komunikaty Rady Miejskiej kat. główna 2 %
7.  Spis spraw kat. główna 2 %
8.  Budżet gminy kat. główna 1.8 %
9.  Majątek gminy kat. główna 1.7 %
10.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1.6 %
11.  Podatki,opłaty lokalne, ulgi, umorzenia kat. główna 1.6 %
12.  Rada Miejska kat. główna 1.6 %
13.  Ochrona Środowiska kat. główna 1.5 %
14.  PRZEJRZYSTA GMINA kat. główna 1.3 %
15.  Protokoły z sesji RG/RM kat. główna 1.3 %
16.  WYBORY-REFERENDA kat. główna 1.3 %
17.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 1.1 %
18.  Opinie RIO kat. główna 1.1 %
19.  2004 1 %
20.  2003 1 %
21.  Tablica ogłoszeń kat. główna 0.9 %
22.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 0.9 %
23.  2007 0.9 %
24.  Urząd Miasta i Gminy kat. główna 0.9 %
25.  2005 0.8 %
26.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.8 %
27.  2006 0.7 %
28.  Zarządzenia 2007 0.7 %
29.  Gospodarka odpadami kat. główna 0.6 %
30.  Wykaz telefonów kat. główna 0.6 %
31.  PETYCJE kat. główna 0.6 %
32.  2008 0.6 %
33.  Regulamin organizacyjny UMiG kat. główna 0.5 %
34.  Plany, stategie rozwoju kat. główna 0.5 %
35.  Zarządzenia 2006 0.5 %
36.  Zarządzenia 2008 0.5 %
37.  Zarządzenia 2009 0.5 %
38.  Sprawozdania finansowe i budżetowe kat. główna 0.5 %
39.  GKRPA kat. główna 0.5 %
40.  Filia Wydziału Komunikacji kat. główna 0.4 %
41.  2009 0.4 %
42.  Nabory kat. główna 0.4 %
43.  Informacja publiczna kat. główna 0.4 %
44.  2002 0.4 %
45.  Archiwum Rady Gminy 0.4 %
46.  Statut kat. główna 0.4 %
47.  Decyzje środowiskowe 0.4 %
48.  Plan postępowań - zamówienia publiczne kat. główna 0.4 %
49.  Zarządzenia 2010 0.3 %
50.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.3 %
51.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.3 %
52.  2010 0.3 %
53.  Wystąpienia pokontrolne kat. główna 0.3 %
54.  Urząd Stanu Cywilnego 0.3 %
55.  Zarządzenia 2011 0.3 %
56.  Kanał technologiczny kat. główna 0.3 %
57.  Dotacje oświatowe kat. główna 0.3 %
58.  2011 0.2 %
59.  Otwarte konkursy ofert 0.2 %
60.  Skład Rady 0.2 %
61.  Plan Rozwoju Lokalnego 0.2 %
62.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.2 %
63.  Komisje Rady Miejskiej 0.2 %
64.  Ewidencja działalności gospodarczej 0.2 %
65.  Kontrole kat. główna 0.2 %
66.  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 0.2 %
67.  DOSTĘPNOŚĆ kat. główna 0.2 %
68.  Podatek od środków transportu 0.2 %
69.  Przewodniczący Rady 0.2 %
70.  Podatek od nieruchomości 0.2 %
71.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2009 0.2 %
72.  Obwieszczenia - Archiwum 2009-2019 0.1 %
73.  Podatek rolny 0.1 %
74.  Zasada przejrzystości 0.1 %
75.  Opłata targowa 0.1 %
76.  Archiwum - pozarządowe 0.1 %
77.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2010 0.1 %
78.  REWITALIZACJA kat. główna 0.1 %
79.  Raport o stanie gminy kat. główna 0.1 %
80.  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach 0.1 %
81.  Stan ludności w latach 2000-2005 0.1 %
82.  Budownictwo 0.1 %
83.  ZPORR 0.1 %
84.  Sołectwo Baszowice 0.1 %
85.  Strategia Gminy 0.1 %
86.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2004 0.1 %
87.  OBIEKTY SPORTOWE kat. główna 0.1 %
88.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2003 0.1 %
89.  Zasada rozliczalności 0.1 %
90.  Karty usług - GOPS 0.1 %
91.  Publiczne Przedszkole w Rudkach 0.1 %
92.  Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia 0.1 %
93.  Ochrona Danych Osobowych kat. główna 0.1 %
94.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2007 0.1 %
95.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudkach 0.1 %
96.  Programy współpracy 0.1 %
97.  Transmisja obrad Rady Miejskiej on line kat. główna 0.1 %
98.  Protokoły 2010 0.1 %
99.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorku 0.1 %
100.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2006 0.1 %
101.  Zasada partycypacji społecznej 0.1 %
102.  Sołectwo Rudki 0.1 %
103.  Protokoły 2009 0.1 %
104.  Zasada fachowości 0.1 %
105.  Zadania i kompetencje 0.1 %
106.  Protokoły 2008 0.1 %
107.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi 0.1 %
108.  Karty usług - USC 0.1 %
109.  Narodowy Spis Powszechny 2002 - gospodarstwa domowe 0.1 %
110.  Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi 0.1 %
111.  Oświadczenia majątkowe wójta/burmistrza 0.1 %
112.  Przyjęcia interesantów 0.1 %
113.  Zasada braku tolerancji dla korupcji 0.1 %
114.  Sołectwo Sosnówka 0.1 %
115.  Sołectwo Mirocice 0.1 %
116.  Młodzieżowa Rada Miejska kat. główna 0.1 %
117.  Sołectwo Milanowska Wólka 0.1 %
118.  Rynek pracy w latach 2000-2005 0.1 %
119.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleniowie 0.1 %
120.  Plan kontroli podatkowej kat. główna 0.1 %
121.  Karty usług - budownictwo 0.1 %
122.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Słupi 0.1 %
123.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach kat. główna 0.1 %
124.  2010 - kadencja 2010-2014 0.1 %
125.  Sołectwo Jeziorko 0.1 %
126.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywiance 0.1 %
127.  Sołectwo Stara Słupia 0.1 %
128.  2012 0.1 %
129.  Spis rolny 2002 0.1 %
130.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirocicach 0.1 %
131.  Sołectwo Serwis 0.1 %
132.  Sołectwo Trzcianka 0.1 %
133.  Sołectwo Jeleniów 0.1 %
134.  Sołectwo Bartoszowiny 0.1 %
135.  Sołectwo Nowa Słupia 0.1 %
136.  Sołectwo Hucisko 0.1 %
137.  Karty usług - Oświata 0.1 %
138.  Narodowy Spis Powszechny 2002 - mieszkania 0.1 %
139.  Karty usług-podatki 0.1 %
140.  Sołectwo Dębno 0.1 %
141.  Zasada przewidywalności 0.1 %
142.  Sołectwo Paprocice 0.1 %
143.  Sołectwo Cząstków 0.1 %
144.  Sołectwo Dębniak 0.1 %
145.  Sołectwo Skały 0.1 %
146.  Karty usług - rolnictwo 0.1 %
147.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2005 0.1 %
148.  Sołectwo Pokrzywianka 0.1 %
149.  Podatki 0.1 %
150.  REJESTRY i EWIDENCJE kat. główna 0.1 %
151.  Sołectwo Włochy 0.1 %
152.  Gminna Rada Seniorów kat. główna 0.1 %
153.  Archiwum - podatek od nieruchomości 0.1 %
154.  Archiwum - podatek rolny 0.1 %
155.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2008 0.1 %
156.  Rejestr skarg i wniosków kat. główna 0.1 %
157.  Zarządzenia 2012 0.1 %
158.  Program 500+ kat. główna 0.1 %
159.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.1 %
160.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2011 0.1 %
161.  Protokoły 2007 0.1 %
162.  Archiwum - podatek od środków transportu 0.1 %
163.  Skład Rady 0.1 %
164.  Protokoły 2011 0.1 %
165.  Archiwum - opłata targowa 0 %
166.  Narodowy Spis Powszechny 2021 kat. główna 0 %
167.  Powszechny Spis Rolny 2020 kat. główna 0 %
168.  SPO 0 %
169.  Dochody i wydatki budżetu gminy w latach 2000-2005 0 %
170.  Zgromadzenia kat. główna 0 %
171.  Inicjatywa uchwałodawcza kat. główna 0 %
172.  Polityka prywatności kat. główna 0 %
173.  Protokoły 2012 0 %
174.  Gminny Klub Sportowy 0 %
175.  Przewodniczący Rady 0 %
176.  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 0 %
177.  Archiwum - konkursy 0 %
178.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Mirocicach 0 %
179.  Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego kat. główna 0 %
180.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2012 0 %
181.  Cyberbezpieczeństwo kat. główna 0 %
182.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Słupia 0 %
183.  Archiwum -majątek 0 %
184.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Paprociach 0 %
185.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P. we Włochach 0 %
186.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Sosnówce 0 %
187.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P. w Nowej Słupi 0 %
188.  Archiwum-Ochrona Środowiska 0 %
189.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Starej Słupi 0 %
190.  Zespół Szkół w Rudkach 0 %
191.  Archiwum - GKRPA 0 %
192.  Archiwum Budżet Gminy 0 %
193.  KARTY USŁUG - Ewidencja ludności - DOWODY OSOBISTE 0 %
194.  Zadania i uprawnienia Przewodniczącego 0 %
195.  Zmiany w budżecie 2012 0 %
196.  Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta kat. główna 0 %
197.  Plan Pracy Rady i sprawozdania 0 %
198.  Karty usług - sieć wodno-kanaliz. 0 %
199.  Karta usług - usuwanie azbestu 0 %
200.  Karty usług - Działalność Gospodarcza 0 %
201.  Komisje Rady 0 %
202.  Dyżury i przyjęcia interesantów 0 %
203.  Karta usług - działalność regulowana 0 %
204.  Karty usług - turystyka 0 %
205.  Zapytania do Radnych 0 %
206.  Sesje rady i protokoły z sesji 0 %
207.  Komunikaty i oświadczenia Przewodniczącego 0 %
208.  Klub Radnych 0 %
209.  Uchwały Rady 0 %
210.  Kontakty Rady z mieszkańcami 0 %
211.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
212.  test4 0 %
213.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
214.  Podstawowe informacje 0 %
215.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
216.  Posiedzenia Zarządu 0 %
217.  Skład osobowy Zarządu 0 %
218.  Uchwały Zarządu 0 %
219.  Boisko "ORLIK" w Rudkach 0 %
220.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 0 %
221.  Wykaz zezwoleń - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowa Słupia 0 %
222.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r. 0 %
223.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 0 %
224.  Karty usług - geodezja 0 %
225.  Informacje dot. przydatności wody do spożycia 0 %
226.  Wybory ponowne do Rady Miejskiej 2019 0 %
227.  Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 0 %
228.  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 0 %
229.  2020 0 %
230.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 r. 0 %
231.  Wybory na Prezydenta RP 2020 0 %
232.  Protokoły 2020 0 %
233.  Zarządzenia porządkowe 2020 0 %
234.  Wybory do Izby Rolniczej 0 %
235.  Wybory na Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 roku 0 %
236.  Wybory Ławników 2019 0 %
237.  Referendum lokalne 19 lipca 2020 roku 0 %
238.  Hala Sportowa i Boisko w Nowej Słupi 0 %
239.  Obwieszczenia 2020 0 %
240.  Nagrania z sesji Rady Gminy 2018 0 %
241.  Wybory Ławników 2023 0 %
242.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2023 r. 0 %
243.  Klauzula informacyjna - Centralny Rejestr Wyborców 0 %
244.  Wybory do Sejmu i Senatu 2023 0 %
245.  Wybory sołtysa oraz wybór uzupełniający do Rady Sołeckiej 2023 - Serwis 0 %
246.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2024 0 %
247.  Protokoły 2023 0 %
248.  Protokoły 2022 0 %
249.  Zarządzenia Burmistrza 2024 0 %
250.  Obwieszczenia 2024 0 %
251.  2024 0 %
252.  Wybory samorządowe 2024 0 %
253.  Nagrania z sesji Rady Miejskiej 2024 0 %
254.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2024 r. 0 %
255.  Nagrania z sesji Rady Miejskiej 2019 0 %
256.  Nagrania z sesji Rady Miejskiej 2020 0 %
257.  Nagrania z sesji Rady Miejskiej 2023 0 %
258.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2022 0 %
259.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2021 0 %
260.  Obwieszczenia 2021 0 %
261.  Zarządzenia Burmistrza 2021 0 %
262.  Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Nowa Słupia 0 %
263.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 r. 0 %
264.  Karta usług - lokale mieszkalne (zasób Gminy) 0 %
265.  Karta usług - Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 0 %
266.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2023 0 %
267.  Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia 0 %
268.  Obwieszczenia 2023 0 %
269.  Zarządzenia Burmistrza 2023 0 %
270.  Nagrania z sesji Rady Miejskiej 2022 0 %
271.  Nagrania z sesji Rady Miejskiej 2021 0 %
272.  2023 0 %
273.  Klauzule informacyjne - RODO 0 %
274.  2010 0 %
275.  Wybory samorządowe 2014 0 %
276.  2014 - kadencja 2014-2018 0 %
277.  Zarządzenia 2015 0 %
278.  2024 - kadencja 2014-2029 0 %
279.  2015 0 %
280.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2015 0 %
281.  Protokoły 2015 0 %
282.  2021 0 %
283.  Protokoły 2021 0 %
284.  Konsultacje 0 %
285.  Wybory na Prezydenta RP 2015 0 %
286.  Referendum 2015 0 %
287.  Wybory Parlament 2015 0 %
288.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2020 0 %
289.  Protokoły 2014 0 %
290.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 0 %
291.  Karta usług - informacja publiczna 0 %
292.  Karta usług - zezwolenia sprzedaż alkoholu 0 %
293.  Protokoły 2017 0 %
294.  Karty usług - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 %
295.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2013 0 %
296.  2013 0 %
297.  Zarządzenia 2013 0 %
298.  Protokoły 2013 0 %
299.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy 0 %
300.  Klauzula informacyjna - wydawanie zaświadczeń 0 %
301.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2014 0 %
302.  Zarządzenia 2014 0 %
303.  2014 0 %
304.  Zarządzenia Burmistrza 2022 0 %
305.  2022 0 %
306.  Obwieszczenia 2022 0 %
307.  2018 0 %
308.  Zarządzenia 2018 0 %
309.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 0 %
310.  Wybory samorządowe 2018 0 %
311.  Klauzula informacyjna. Zamówienia publiczne. 0 %
312.  Karta usług - zwrot podatku akcyzowego 0 %
313.  2018 - kadencja 2018-2023 0 %
314.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2019 0 %
315.  Zarządzenia Burmistrza 2019 0 %
316.  2019 0 %
317.  Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2018-2023 0 %
318.  Gospodarka odpadami - informacje 0 %
319.  Protokoły 2019 0 %
320.  Protokoły 2018 0 %
321.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2018 0 %
322.  Wybory sołtysa w Sołectwie Paprocice 2024 0 %
323.  Zarządzenia Burmistrza 2020 0 %
324.  Informacje o terminach i miejscach planowanych zgromadzeń 0 %
325.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2016 0 %
326.  Zarządzenia 2016 0 %
327.  2016 0 %
328.  Protokoły 2016 0 %
329.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2022 r. 0 %
330.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2017 0 %
331.  2017 0 %
332.  Zarządzenia 2017 0 %
333.  Karta usług - sporządzenie testamentu urzędowego 0 %
334.  Karta usług - petycje, postulaty 0 %
335.  Karta usług - drogi 0 %
336.  Interpelacje i zapytania radnych 0 %
Oficjalna strona www

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Zdzisław Dudzic
DYŻUR W KAŻDY CZWARTEK 13.00-15.00
przy sali konferencyjnej UMiG
tel . 41 3178-770


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700

adres e-doręczenia:

AE:PL-52584-95124-UUAVC-17

email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.