Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Wykaz telefonów 33250 razy
2.  Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kielcach - Filia w Nowej Słupi 15269 razy
3.  Gospodarka odpadami - informacje 12334 razy
4.  BUDŻET GMINY-INFORMACJE PODSTAWOWE 11744 razy
5.  ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ INTERNET 6943 razy
6.  Transmisja obrad sesji RADY MIEJSKIEJ 6363 razy
7.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 5970 razy
8.  Gminny Ośrodek Kultury w Rudkach 5471 razy
9.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 4992 razy
10.  Jednostki pomocnice: sołectwa 4753 razy
11.  Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia 4745 razy
12.  Stan ludności gminy Nowa Słupia w latach 2000-2005 4740 razy
13.  INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP 4555 razy
14.  Program ochrony środowiska dla gminy Nowa Słupia 4527 razy
15.  Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny 4459 razy
16.  PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 4407 razy
17.  Skład Rady Gminy Nowa Słupia 2006-2010 4113 razy
18.  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNYCH 4011 razy
19.  Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3743 razy
20.  Oświadczenia majątkowe złożone przez wójta, z-cę wójta, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3499 razy
21.  Budżet Gminy Nowa Słupia na 2004 rok 3471 razy
22.  Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3463 razy
23.  Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Nowa Słupia za okres 2006 roku przeprowadzonej w dniach od 10 grudnia 2007 roku do 28 lutego 2008 roku 3417 razy
24.  Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Nowej Słupi - 31.03.2015 r. 3400 razy
25.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Nowa Słupia 3396 razy
26.  UCHWAŁY 3378 razy
27.  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY 3284 razy
28.  Plan pracy Rady Gminy na 2004 3205 razy
29.  Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia 3198 razy
30.  Statut Gminy Nowa Słupia - tekst ujednolicony z 22 czerwca 2007r. 3060 razy
W sumie 183160 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  P R Z E T A R G I i INNE ZAM. kat. główna 15 %
2.  Uchwały kat. główna 9.1 %
3.  Zarządzenia kat. główna 8.2 %
4.  Obwieszczenia kat. główna 5 %
5.  Organizacje pozarządowe kat. główna 4.2 %
6.  Spis spraw kat. główna 2.2 %
7.  PRZEJRZYSTA GMINA kat. główna 1.9 %
8.  Budżet gminy kat. główna 1.6 %
9.  2004 1.5 %
10.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1.5 %
11.  2003 1.5 %
12.  Rada Miejska kat. główna 1.5 %
13.  Podatki,opłaty lokalne, ulgi, umorzenia kat. główna 1.4 %
14.  Ochrona Środowiska kat. główna 1.4 %
15.  Majątek gminy kat. główna 1.4 %
16.  2007 1.3 %
17.  2005 1.3 %
18.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 1.2 %
19.  Urząd Miasta i Gminy kat. główna 1.2 %
20.  Protokoły z sesji RG/RM kat. główna 1.1 %
21.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 1.1 %
22.  2006 1 %
23.  Zarządzenia 2007 1 %
24.  Komunikaty Rady Miejskiej kat. główna 1 %
25.  Opinie RIO kat. główna 0.9 %
26.  2008 0.8 %
27.  Zarządzenia 2006 0.8 %
28.  Zarządzenia 2008 0.8 %
29.  Zarządzenia 2009 0.8 %
30.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.8 %
31.  WYBORY-REFERENDA kat. główna 0.8 %
32.  Regulamin organizacyjny UMiG kat. główna 0.7 %
33.  2009 0.7 %
34.  2002 0.6 %
35.  Archiwum Rady Gminy 0.6 %
36.  Plany, stategie rozwoju kat. główna 0.6 %
37.  Decyzje środowiskowe 0.6 %
38.  Informacja publiczna kat. główna 0.5 %
39.  Statut kat. główna 0.5 %
40.  Zarządzenia 2010 0.5 %
41.  Wykaz telefonów kat. główna 0.5 %
42.  Gospodarka odpadami kat. główna 0.5 %
43.  Filia Wydziału Komunikacji kat. główna 0.5 %
44.  2010 0.4 %
45.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.4 %
46.  Urząd Stanu Cywilnego 0.4 %
47.  Sprawozdania finansowe i budżetowe kat. główna 0.4 %
48.  Zarządzenia 2011 0.4 %
49.  PETYCJE kat. główna 0.4 %
50.  GKRPA kat. główna 0.4 %
51.  Tablica ogłoszeń kat. główna 0.4 %
52.  2011 0.4 %
53.  Otwarte konkursy ofert 0.4 %
54.  Skład Rady 0.3 %
55.  Plan Rozwoju Lokalnego 0.3 %
56.  Komisje Rady Miejskiej 0.3 %
57.  Ewidencja działalności gospodarczej 0.3 %
58.  Nabory kat. główna 0.3 %
59.  Wystąpienia pokontrolne kat. główna 0.3 %
60.  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 0.3 %
61.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.2 %
62.  Kanał technologiczny kat. główna 0.2 %
63.  Podatek od środków transportu 0.2 %
64.  Przewodniczący Rady 0.2 %
65.  Podatek od nieruchomości 0.2 %
66.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2009 0.2 %
67.  Kontrole kat. główna 0.2 %
68.  Plan postępowań - zamówienia publiczne kat. główna 0.2 %
69.  Obwieszczenia - Archiwum 2009-2019 0.2 %
70.  Podatek rolny 0.2 %
71.  Zasada przejrzystości 0.2 %
72.  Opłata targowa 0.2 %
73.  Archiwum - pozarządowe 0.2 %
74.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2010 0.2 %
75.  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach 0.2 %
76.  Stan ludności w latach 2000-2005 0.2 %
77.  Budownictwo 0.2 %
78.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.2 %
79.  ZPORR 0.2 %
80.  Sołectwo Baszowice 0.2 %
81.  Strategia Gminy 0.2 %
82.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2004 0.2 %
83.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2003 0.2 %
84.  Zasada rozliczalności 0.2 %
85.  Karty usług - GOPS 0.2 %
86.  Publiczne Przedszkole w Rudkach 0.2 %
87.  Dotacje oświatowe kat. główna 0.2 %
88.  Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia 0.1 %
89.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2007 0.1 %
90.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudkach 0.1 %
91.  Programy współpracy 0.1 %
92.  Protokoły 2010 0.1 %
93.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorku 0.1 %
94.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2006 0.1 %
95.  Sołectwo Rudki 0.1 %
96.  Zasada partycypacji społecznej 0.1 %
97.  Protokoły 2009 0.1 %
98.  DOSTĘPNOŚĆ kat. główna 0.1 %
99.  Zasada fachowości 0.1 %
100.  Zadania i kompetencje 0.1 %
101.  Protokoły 2008 0.1 %
102.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi 0.1 %
103.  Karty usług - USC 0.1 %
104.  Narodowy Spis Powszechny 2002 - gospodarstwa domowe 0.1 %
105.  Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi 0.1 %
106.  Oświadczenia majątkowe wójta/burmistrza 0.1 %
107.  Przyjęcia interesantów 0.1 %
108.  Zasada braku tolerancji dla korupcji 0.1 %
109.  Sołectwo Sosnówka 0.1 %
110.  Sołectwo Mirocice 0.1 %
111.  Sołectwo Milanowska Wólka 0.1 %
112.  Rynek pracy w latach 2000-2005 0.1 %
113.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleniowie 0.1 %
114.  Karty usług - budownictwo 0.1 %
115.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Słupi 0.1 %
116.  2010 - kadencja 2010-2014 0.1 %
117.  Sołectwo Jeziorko 0.1 %
118.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywiance 0.1 %
119.  Sołectwo Stara Słupia 0.1 %
120.  Transmisja obrad Rady Miejskiej on line kat. główna 0.1 %
121.  2012 0.1 %
122.  Spis rolny 2002 0.1 %
123.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirocicach 0.1 %
124.  Sołectwo Serwis 0.1 %
125.  Sołectwo Trzcianka 0.1 %
126.  Sołectwo Jeleniów 0.1 %
127.  Sołectwo Bartoszowiny 0.1 %
128.  Sołectwo Nowa Słupia 0.1 %
129.  Sołectwo Hucisko 0.1 %
130.  Karty usług - Oświata 0.1 %
131.  Narodowy Spis Powszechny 2002 - mieszkania 0.1 %
132.  Karty usług-podatki 0.1 %
133.  Sołectwo Dębno 0.1 %
134.  Zasada przewidywalności 0.1 %
135.  Sołectwo Paprocice 0.1 %
136.  Sołectwo Cząstków 0.1 %
137.  Sołectwo Dębniak 0.1 %
138.  Sołectwo Skały 0.1 %
139.  Karty usług - rolnictwo 0.1 %
140.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2005 0.1 %
141.  Sołectwo Pokrzywianka 0.1 %
142.  Podatki 0.1 %
143.  Sołectwo Włochy 0.1 %
144.  Archiwum - podatek od nieruchomości 0.1 %
145.  OBIEKTY SPORTOWE kat. główna 0.1 %
146.  Archiwum - podatek rolny 0.1 %
147.  REWITALIZACJA kat. główna 0.1 %
148.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2008 0.1 %
149.  Zarządzenia 2012 0.1 %
150.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2011 0.1 %
151.  Ochrona Danych Osobowych kat. główna 0.1 %
152.  Protokoły 2007 0.1 %
153.  Archiwum - podatek od środków transportu 0.1 %
154.  Skład Rady 0.1 %
155.  Protokoły 2011 0.1 %
156.  Raport o stanie gminy kat. główna 0.1 %
157.  Archiwum - opłata targowa 0.1 %
158.  SPO 0.1 %
159.  Dochody i wydatki budżetu gminy w latach 2000-2005 0.1 %
160.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach kat. główna 0.1 %
161.  Plan kontroli podatkowej kat. główna 0.1 %
162.  REJESTRY i EWIDENCJE kat. główna 0 %
163.  Program 500+ kat. główna 0 %
164.  Protokoły 2012 0 %
165.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
166.  Gminny Klub Sportowy 0 %
167.  Rejestr skarg i wniosków kat. główna 0 %
168.  Przewodniczący Rady 0 %
169.  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 0 %
170.  Archiwum - konkursy 0 %
171.  Powszechny Spis Rolny 2020 kat. główna 0 %
172.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Mirocicach 0 %
173.  Narodowy Spis Powszechny 2021 kat. główna 0 %
174.  Młodzieżowa Rada Miejska kat. główna 0 %
175.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2012 0 %
176.  Polityka prywatności kat. główna 0 %
177.  Inicjatywa uchwałodawcza kat. główna 0 %
178.  Gminna Rada Seniorów kat. główna 0 %
179.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Słupia 0 %
180.  Archiwum -majątek 0 %
181.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Paprociach 0 %
182.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P. we Włochach 0 %
183.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Sosnówce 0 %
184.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P. w Nowej Słupi 0 %
185.  Archiwum-Ochrona Środowiska 0 %
186.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Starej Słupi 0 %
187.  Zespół Szkół w Rudkach 0 %
188.  Archiwum - GKRPA 0 %
189.  Archiwum Budżet Gminy 0 %
190.  KARTY USŁUG - Ewidencja ludności - DOWODY OSOBISTE 0 %
191.  Zgromadzenia kat. główna 0 %
192.  Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego kat. główna 0 %
193.  Zadania i uprawnienia Przewodniczącego 0 %
194.  Zmiany w budżecie 2012 0 %
195.  Plan Pracy Rady i sprawozdania 0 %
196.  Karty usług - sieć wodno-kanaliz. 0 %
197.  Karta usług - usuwanie azbestu 0 %
198.  Karty usług - Działalność Gospodarcza 0 %
199.  Komisje Rady 0 %
200.  Dyżury i przyjęcia interesantów 0 %
201.  Karta usług - działalność regulowana 0 %
202.  Karty usług - turystyka 0 %
203.  Cyberbezpieczeństwo kat. główna 0 %
204.  Zapytania do Radnych 0 %
205.  Sesje rady i protokoły z sesji 0 %
206.  Klub Radnych 0 %
207.  Komunikaty i oświadczenia Przewodniczącego 0 %
208.  Uchwały Rady 0 %
209.  Kontakty Rady z mieszkańcami 0 %
210.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
211.  test4 0 %
212.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
213.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
214.  Podstawowe informacje 0 %
215.  Posiedzenia Zarządu 0 %
216.  Uchwały Zarządu 0 %
217.  Skład osobowy Zarządu 0 %
218.  Gospodarka odpadami - informacje 0 %
219.  Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2018-2023 0 %
220.  Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Nowa Słupia 0 %
221.  Protokoły 2019 0 %
222.  Interpelacje i zapytania radnych 0 %
223.  Zarządzenia Burmistrza 2021 0 %
224.  Obwieszczenia 2021 0 %
225.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 0 %
226.  2019 0 %
227.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2020 0 %
228.  Zarządzenia Burmistrza 2019 0 %
229.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2019 0 %
230.  Wybory na Prezydenta RP 2020 0 %
231.  2018 - kadencja 2018-2023 0 %
232.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 r. 0 %
233.  Karta usług - zwrot podatku akcyzowego 0 %
234.  Klauzula informacyjna. Zamówienia publiczne. 0 %
235.  Informacje o terminach i miejscach planowanych zgromadzeń 0 %
236.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2021 0 %
237.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2022 0 %
238.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r. 0 %
239.  2020 0 %
240.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 r. 0 %
241.  Zarządzenia Burmistrza 2020 0 %
242.  Protokoły 2020 0 %
243.  Zarządzenia porządkowe 2020 0 %
244.  Referendum lokalne 19 lipca 2020 roku 0 %
245.  Wybory na Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 roku 0 %
246.  2010 0 %
247.  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 0 %
248.  Hala Sportowa i Boisko w Nowej Słupi 0 %
249.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 0 %
250.  Wybory ponowne do Rady Miejskiej 2019 0 %
251.  Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 0 %
252.  Obwieszczenia 2020 0 %
253.  Karta usług - informacja publiczna 0 %
254.  Karty usług - geodezja 0 %
255.  Wybory Ławników 2019 0 %
256.  Wybory do Izby Rolniczej 0 %
257.  Boisko "ORLIK" w Rudkach 0 %
258.  Informacje dot. przydatności wody do spożycia 0 %
259.  Wybory samorządowe 2018 0 %
260.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2013 0 %
261.  Zarządzenia 2015 0 %
262.  Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-2018 0 %
263.  2015 0 %
264.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2015 0 %
265.  Protokoły 2015 0 %
266.  2021 0 %
267.  Protokoły 2021 0 %
268.  Konsultacje 0 %
269.  Wybory na Prezydenta RP 2015 0 %
270.  Referendum 2015 0 %
271.  2014 - kadencja 2014-2018 0 %
272.  Karty usług - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 %
273.  2013 0 %
274.  Zarządzenia 2013 0 %
275.  Protokoły 2013 0 %
276.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy 0 %
277.  Klauzula informacyjna - wydawanie zaświadczeń 0 %
278.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2014 0 %
279.  Zarządzenia 2014 0 %
280.  2014 0 %
281.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 0 %
282.  Protokoły 2014 0 %
283.  Wybory Parlament 2015 0 %
284.  Protokoły 2017 0 %
285.  Karta usług - sporządzenie testamentu urzędowego 0 %
286.  Karta usług - petycje, postulaty 0 %
287.  Karta usług - drogi 0 %
288.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r. 0 %
289.  Wybory samorządowe 2014 0 %
290.  Wykaz zezwoleń - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowa Słupia 0 %
291.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2018 0 %
292.  Protokoły 2018 0 %
293.  2018 0 %
294.  Zarządzenia 2018 0 %
295.  Zarządzenia 2017 0 %
296.  2017 0 %
297.  Zarządzenia Burmistrza 2022 0 %
298.  2022 0 %
299.  Obwieszczenia 2022 0 %
300.  Karta usług - zezwolenia sprzedaż alkoholu 0 %
301.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2016 0 %
302.  Zarządzenia 2016 0 %
303.  2016 0 %
304.  Protokoły 2016 0 %
305.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2022 r. 0 %
306.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2017 0 %
307.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r. 0 %
Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.00
WTOREK:     7.30 - 15.00
ŚRODA: 7.30 - 17.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.00
PIĄTEK: 7.30 - 15.00
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdy czwartek 10.00-12.00
pok. nr 3 na parterze


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.