Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Wykaz telefonów 31818 razy
2.  Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kielcach - Filia w Nowej Słupi 14467 razy
3.  Gospodarka odpadami - informacje 11636 razy
4.  BUDŻET GMINY-INFORMACJE PODSTAWOWE 11416 razy
5.  ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ INTERNET 6846 razy
6.  Transmisja obrad sesji RADY MIEJSKIEJ 6294 razy
7.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 5943 razy
8.  Gminny Ośrodek Kultury w Rudkach 5439 razy
9.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 4854 razy
10.  Stan ludności gminy Nowa Słupia w latach 2000-2005 4740 razy
11.  Jednostki pomocnice: sołectwa 4732 razy
12.  Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia 4662 razy
13.  INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP 4536 razy
14.  Program ochrony środowiska dla gminy Nowa Słupia 4506 razy
15.  Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny 4396 razy
16.  PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 4389 razy
17.  Skład Rady Gminy Nowa Słupia 2006-2010 4099 razy
18.  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNYCH 3994 razy
19.  Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3704 razy
20.  Oświadczenia majątkowe złożone przez wójta, z-cę wójta, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3476 razy
21.  Budżet Gminy Nowa Słupia na 2004 rok 3454 razy
22.  Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3431 razy
23.  Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Nowej Słupi - 31.03.2015 r. 3384 razy
24.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Nowa Słupia 3373 razy
25.  UCHWAŁY 3358 razy
26.  Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Nowa Słupia za okres 2006 roku przeprowadzonej w dniach od 10 grudnia 2007 roku do 28 lutego 2008 roku 3326 razy
27.  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY 3270 razy
28.  Plan pracy Rady Gminy na 2004 3188 razy
29.  Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia 3168 razy
30.  Statut Gminy Nowa Słupia - tekst ujednolicony z 22 czerwca 2007r. 3043 razy
W sumie 178942 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  P R Z E T A R G I i INNE ZAM. kat. główna 15.1 %
2.  Uchwały kat. główna 8.5 %
3.  Zarządzenia kat. główna 7.7 %
4.  Obwieszczenia kat. główna 4.9 %
5.  Organizacje pozarządowe kat. główna 4.1 %
6.  Spis spraw kat. główna 2.2 %
7.  PRZEJRZYSTA GMINA kat. główna 2 %
8.  2004 1.6 %
9.  Budżet gminy kat. główna 1.6 %
10.  2003 1.6 %
11.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1.5 %
12.  Rada Miejska kat. główna 1.5 %
13.  2007 1.4 %
14.  Ochrona Środowiska kat. główna 1.4 %
15.  Podatki,opłaty lokalne, ulgi, umorzenia kat. główna 1.4 %
16.  Majątek gminy kat. główna 1.4 %
17.  2005 1.3 %
18.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 1.2 %
19.  Urząd Miasta i Gminy kat. główna 1.2 %
20.  2006 1.1 %
21.  Protokoły z sesji RG/RM kat. główna 1.1 %
22.  Zarządzenia 2007 1 %
23.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 1 %
24.  2008 0.9 %
25.  Komunikaty Rady Miejskiej kat. główna 0.9 %
26.  Zarządzenia 2006 0.9 %
27.  Zarządzenia 2008 0.9 %
28.  Zarządzenia 2009 0.9 %
29.  Opinie RIO kat. główna 0.8 %
30.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.8 %
31.  WYBORY-REFERENDA kat. główna 0.7 %
32.  2009 0.7 %
33.  Regulamin organizacyjny UMiG kat. główna 0.7 %
34.  2002 0.7 %
35.  Archiwum Rady Gminy 0.6 %
36.  Decyzje środowiskowe 0.6 %
37.  Plany, stategie rozwoju kat. główna 0.6 %
38.  Statut kat. główna 0.6 %
39.  Informacja publiczna kat. główna 0.6 %
40.  Zarządzenia 2010 0.5 %
41.  2010 0.5 %
42.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.5 %
43.  Filia Wydziału Komunikacji kat. główna 0.5 %
44.  Urząd Stanu Cywilnego 0.5 %
45.  Wykaz telefonów kat. główna 0.5 %
46.  Gospodarka odpadami kat. główna 0.4 %
47.  Zarządzenia 2011 0.4 %
48.  Sprawozdania finansowe i budżetowe kat. główna 0.4 %
49.  GKRPA kat. główna 0.4 %
50.  2011 0.4 %
51.  Otwarte konkursy ofert 0.4 %
52.  PETYCJE kat. główna 0.4 %
53.  Tablica ogłoszeń kat. główna 0.3 %
54.  Skład Rady 0.3 %
55.  Plan Rozwoju Lokalnego 0.3 %
56.  Komisje Rady Miejskiej 0.3 %
57.  Ewidencja działalności gospodarczej 0.3 %
58.  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 0.3 %
59.  Wystąpienia pokontrolne kat. główna 0.3 %
60.  Nabory kat. główna 0.3 %
61.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.3 %
62.  Podatek od środków transportu 0.3 %
63.  Przewodniczący Rady 0.2 %
64.  Podatek od nieruchomości 0.2 %
65.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2009 0.2 %
66.  Kontrole kat. główna 0.2 %
67.  Kanał technologiczny kat. główna 0.2 %
68.  Obwieszczenia - Archiwum 2009-2019 0.2 %
69.  Podatek rolny 0.2 %
70.  Zasada przejrzystości 0.2 %
71.  Opłata targowa 0.2 %
72.  Archiwum - pozarządowe 0.2 %
73.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2010 0.2 %
74.  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach 0.2 %
75.  Plan postępowań - zamówienia publiczne kat. główna 0.2 %
76.  Stan ludności w latach 2000-2005 0.2 %
77.  Budownictwo 0.2 %
78.  ZPORR 0.2 %
79.  Sołectwo Baszowice 0.2 %
80.  Strategia Gminy 0.2 %
81.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2004 0.2 %
82.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2003 0.2 %
83.  Zasada rozliczalności 0.2 %
84.  Karty usług - GOPS 0.2 %
85.  Publiczne Przedszkole w Rudkach 0.2 %
86.  Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia 0.2 %
87.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2007 0.2 %
88.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudkach 0.2 %
89.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.2 %
90.  Programy współpracy 0.2 %
91.  Protokoły 2010 0.2 %
92.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorku 0.2 %
93.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2006 0.1 %
94.  Sołectwo Rudki 0.1 %
95.  Zasada partycypacji społecznej 0.1 %
96.  Protokoły 2009 0.1 %
97.  Zasada fachowości 0.1 %
98.  Zadania i kompetencje 0.1 %
99.  Protokoły 2008 0.1 %
100.  Dotacje oświatowe kat. główna 0.1 %
101.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi 0.1 %
102.  Karty usług - USC 0.1 %
103.  Narodowy Spis Powszechny 2002 - gospodarstwa domowe 0.1 %
104.  Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi 0.1 %
105.  Oświadczenia majątkowe wójta/burmistrza 0.1 %
106.  DOSTĘPNOŚĆ kat. główna 0.1 %
107.  Przyjęcia interesantów 0.1 %
108.  Zasada braku tolerancji dla korupcji 0.1 %
109.  Sołectwo Sosnówka 0.1 %
110.  Sołectwo Mirocice 0.1 %
111.  Sołectwo Milanowska Wólka 0.1 %
112.  Rynek pracy w latach 2000-2005 0.1 %
113.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleniowie 0.1 %
114.  Karty usług - budownictwo 0.1 %
115.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Słupi 0.1 %
116.  2010 - kadencja 2010-2014 0.1 %
117.  Sołectwo Jeziorko 0.1 %
118.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywiance 0.1 %
119.  Sołectwo Stara Słupia 0.1 %
120.  2012 0.1 %
121.  Spis rolny 2002 0.1 %
122.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirocicach 0.1 %
123.  Sołectwo Serwis 0.1 %
124.  Sołectwo Trzcianka 0.1 %
125.  Sołectwo Jeleniów 0.1 %
126.  Sołectwo Bartoszowiny 0.1 %
127.  Sołectwo Nowa Słupia 0.1 %
128.  Sołectwo Hucisko 0.1 %
129.  Transmisja obrad Rady Miejskiej on line kat. główna 0.1 %
130.  Karty usług - Oświata 0.1 %
131.  Narodowy Spis Powszechny 2002 - mieszkania 0.1 %
132.  Karty usług-podatki 0.1 %
133.  Sołectwo Dębno 0.1 %
134.  Zasada przewidywalności 0.1 %
135.  Sołectwo Paprocice 0.1 %
136.  Sołectwo Cząstków 0.1 %
137.  Sołectwo Dębniak 0.1 %
138.  Sołectwo Skały 0.1 %
139.  Karty usług - rolnictwo 0.1 %
140.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2005 0.1 %
141.  Sołectwo Pokrzywianka 0.1 %
142.  Podatki 0.1 %
143.  Sołectwo Włochy 0.1 %
144.  Archiwum - podatek od nieruchomości 0.1 %
145.  Archiwum - podatek rolny 0.1 %
146.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2008 0.1 %
147.  Zarządzenia 2012 0.1 %
148.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2011 0.1 %
149.  OBIEKTY SPORTOWE kat. główna 0.1 %
150.  Protokoły 2007 0.1 %
151.  Archiwum - podatek od środków transportu 0.1 %
152.  Skład Rady 0.1 %
153.  REWITALIZACJA kat. główna 0.1 %
154.  Protokoły 2011 0.1 %
155.  Archiwum - opłata targowa 0.1 %
156.  Ochrona Danych Osobowych kat. główna 0.1 %
157.  Raport o stanie gminy kat. główna 0.1 %
158.  SPO 0.1 %
159.  Dochody i wydatki budżetu gminy w latach 2000-2005 0.1 %
160.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach kat. główna 0.1 %
161.  Plan kontroli podatkowej kat. główna 0 %
162.  Protokoły 2012 0 %
163.  Program 500+ kat. główna 0 %
164.  REJESTRY i EWIDENCJE kat. główna 0 %
165.  Gminny Klub Sportowy 0 %
166.  Przewodniczący Rady 0 %
167.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
168.  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 0 %
169.  Archiwum - konkursy 0 %
170.  Rejestr skarg i wniosków kat. główna 0 %
171.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Mirocicach 0 %
172.  Powszechny Spis Rolny 2020 kat. główna 0 %
173.  Narodowy Spis Powszechny 2021 kat. główna 0 %
174.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2012 0 %
175.  Młodzieżowa Rada Miejska kat. główna 0 %
176.  Polityka prywatności kat. główna 0 %
177.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Słupia 0 %
178.  Inicjatywa uchwałodawcza kat. główna 0 %
179.  Archiwum -majątek 0 %
180.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Paprociach 0 %
181.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P. we Włochach 0 %
182.  Gminna Rada Seniorów kat. główna 0 %
183.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Sosnówce 0 %
184.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P. w Nowej Słupi 0 %
185.  Archiwum-Ochrona Środowiska 0 %
186.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Starej Słupi 0 %
187.  Zespół Szkół w Rudkach 0 %
188.  Archiwum - GKRPA 0 %
189.  Archiwum Budżet Gminy 0 %
190.  KARTY USŁUG - Ewidencja ludności - DOWODY OSOBISTE 0 %
191.  Zadania i uprawnienia Przewodniczącego 0 %
192.  Zmiany w budżecie 2012 0 %
193.  Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego kat. główna 0 %
194.  Plan Pracy Rady i sprawozdania 0 %
195.  Karty usług - sieć wodno-kanaliz. 0 %
196.  Karta usług - usuwanie azbestu 0 %
197.  Karty usług - Działalność Gospodarcza 0 %
198.  Komisje Rady 0 %
199.  Dyżury i przyjęcia interesantów 0 %
200.  Karta usług - działalność regulowana 0 %
201.  Karty usług - turystyka 0 %
202.  Zapytania do Radnych 0 %
203.  Sesje rady i protokoły z sesji 0 %
204.  Komunikaty i oświadczenia Przewodniczącego 0 %
205.  Klub Radnych 0 %
206.  Kontakty Rady z mieszkańcami 0 %
207.  Uchwały Rady 0 %
208.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
209.  test4 0 %
210.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
211.  Podstawowe informacje 0 %
212.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
213.  Posiedzenia Zarządu 0 %
214.  Skład osobowy Zarządu 0 %
215.  Uchwały Zarządu 0 %
216.  2013 0 %
217.  Wybory ponowne do Rady Miejskiej 2019 0 %
218.  Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 0 %
219.  Karty usług - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 %
220.  Wybory Ławników 2019 0 %
221.  Wybory do Izby Rolniczej 0 %
222.  Protokoły 2017 0 %
223.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 0 %
224.  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 0 %
225.  Karta usług - zezwolenia sprzedaż alkoholu 0 %
226.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r. 0 %
227.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 0 %
228.  2018 - kadencja 2018-2023 0 %
229.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2013 0 %
230.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2019 0 %
231.  Zarządzenia Burmistrza 2019 0 %
232.  2019 0 %
233.  Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2018-2023 0 %
234.  Gospodarka odpadami - informacje 0 %
235.  Protokoły 2019 0 %
236.  Interpelacje i zapytania radnych 0 %
237.  2020 0 %
238.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 r. 0 %
239.  Karta usług - informacja publiczna 0 %
240.  Obwieszczenia 2020 0 %
241.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2022 0 %
242.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2021 0 %
243.  Obwieszczenia 2021 0 %
244.  Zarządzenia Burmistrza 2021 0 %
245.  Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Nowa Słupia 0 %
246.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2020 0 %
247.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 r. 0 %
248.  Karty usług - geodezja 0 %
249.  Boisko "ORLIK" w Rudkach 0 %
250.  Wybory na Prezydenta RP 2020 0 %
251.  Protokoły 2020 0 %
252.  Zarządzenia porządkowe 2020 0 %
253.  Referendum lokalne 19 lipca 2020 roku 0 %
254.  Wybory na Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 roku 0 %
255.  Zarządzenia Burmistrza 2020 0 %
256.  Informacje dot. przydatności wody do spożycia 0 %
257.  2010 0 %
258.  Hala Sportowa i Boisko w Nowej Słupi 0 %
259.  2022 0 %
260.  Karta usług - zwrot podatku akcyzowego 0 %
261.  2015 0 %
262.  2014 - kadencja 2014-2018 0 %
263.  Obwieszczenia 2022 0 %
264.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2016 0 %
265.  Zarządzenia 2016 0 %
266.  2016 0 %
267.  Protokoły 2016 0 %
268.  Wybory samorządowe 2014 0 %
269.  Protokoły 2014 0 %
270.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2022 r. 0 %
271.  Zarządzenia Burmistrza 2022 0 %
272.  Zarządzenia 2015 0 %
273.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2015 0 %
274.  Protokoły 2015 0 %
275.  2021 0 %
276.  Protokoły 2021 0 %
277.  Konsultacje 0 %
278.  Wybory na Prezydenta RP 2015 0 %
279.  Referendum 2015 0 %
280.  Wybory Parlament 2015 0 %
281.  Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-2018 0 %
282.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 0 %
283.  2014 0 %
284.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2018 0 %
285.  Protokoły 2018 0 %
286.  2018 0 %
287.  Zarządzenia 2018 0 %
288.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r. 0 %
289.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy 0 %
290.  Wybory samorządowe 2018 0 %
291.  Protokoły 2013 0 %
292.  Zarządzenia 2013 0 %
293.  Wykaz zezwoleń - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowa Słupia 0 %
294.  Klauzula informacyjna - wydawanie zaświadczeń 0 %
295.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2017 0 %
296.  2017 0 %
297.  Zarządzenia 2017 0 %
298.  Karta usług - sporządzenie testamentu urzędowego 0 %
299.  Karta usług - petycje, postulaty 0 %
300.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2014 0 %
301.  Karta usług - drogi 0 %
302.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r. 0 %
303.  Zarządzenia 2014 0 %
304.  Klauzula informacyjna. Zamówienia publiczne. 0 %
Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.00
WTOREK:     7.30 - 15.00
ŚRODA: 7.30 - 17.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.00
PIĄTEK: 7.30 - 15.00
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdy czwartek 10.00-12.00
pok. nr 3 na parterze


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.