Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Wykaz telefonów 29108 razy
2.  Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kielcach - Filia w Nowej Słupi 13620 razy
3.  BUDŻET GMINY-INFORMACJE PODSTAWOWE 10724 razy
4.  Gospodarka odpadami - informacje 9274 razy
5.  ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ INTERNET 6694 razy
6.  Transmisja obrad sesji RADY MIEJSKIEJ 6034 razy
7.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 5808 razy
8.  Gminny Ośrodek Kultury w Rudkach 5323 razy
9.  Stan ludności gminy Nowa Słupia w latach 2000-2005 4740 razy
10.  Jednostki pomocnice: sołectwa 4649 razy
11.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 4539 razy
12.  INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP 4473 razy
13.  Program ochrony środowiska dla gminy Nowa Słupia 4451 razy
14.  Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia 4440 razy
15.  PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 4344 razy
16.  GODZINY PRACY URZĘDU GMINY W NOWEJ SŁUPI 4283 razy
17.  Oświadczenia majątkowe złożone przez wójta, z-cę wójta, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 4280 razy
18.  Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny 4228 razy
19.  Skład Rady Gminy Nowa Słupia 2006-2010 4062 razy
20.  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNYCH 3950 razy
21.  Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3564 razy
22.  Budżet Gminy Nowa Słupia na 2004 rok 3406 razy
23.  Oświadczenia majątkowe złożone przez wójta, z-cę wójta, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3364 razy
24.  Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Nowej Słupi - 31.03.2015 r. 3343 razy
25.  Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3334 razy
26.  UCHWAŁY 3315 razy
27.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Nowa Słupia 3280 razy
28.  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY 3229 razy
29.  Plan pracy Rady Gminy na 2004 3147 razy
30.  Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia 3049 razy
W sumie 172055 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  P R Z E T A R G I i INNE ZAM. kat. główna 15.2 %
2.  Uchwały kat. główna 6.7 %
3.  Zarządzenia kat. główna 6 %
4.  Obwieszczenia kat. główna 4.5 %
5.  Organizacje pozarządowe kat. główna 4.2 %
6.  PRZEJRZYSTA GMINA kat. główna 2.2 %
7.  Spis spraw kat. główna 2.2 %
8.  2004 1.9 %
9.  2003 1.8 %
10.  2007 1.6 %
11.  2005 1.5 %
12.  Budżet gminy kat. główna 1.5 %
13.  Rada Miejska kat. główna 1.5 %
14.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1.4 %
15.  Ochrona Środowiska kat. główna 1.4 %
16.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 1.3 %
17.  Urząd Miasta i Gminy kat. główna 1.3 %
18.  Majątek gminy kat. główna 1.3 %
19.  Podatki,opłaty lokalne, ulgi, umorzenia kat. główna 1.3 %
20.  2006 1.3 %
21.  Zarządzenia 2007 1.2 %
22.  2008 1 %
23.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 1 %
24.  Zarządzenia 2006 1 %
25.  Zarządzenia 2008 1 %
26.  Zarządzenia 2009 1 %
27.  Protokoły z sesji RG/RM kat. główna 1 %
28.  2009 0.8 %
29.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.8 %
30.  2002 0.8 %
31.  Regulamin organizacyjny UMiG kat. główna 0.7 %
32.  Opinie RIO kat. główna 0.7 %
33.  Archiwum Rady Gminy 0.7 %
34.  Decyzje środowiskowe 0.7 %
35.  Statut kat. główna 0.6 %
36.  Komunikaty Rady Miejskiej kat. główna 0.6 %
37.  Informacja publiczna kat. główna 0.6 %
38.  Zarządzenia 2010 0.6 %
39.  WYBORY-REFERENDA kat. główna 0.6 %
40.  Plany, stategie rozwoju kat. główna 0.6 %
41.  2010 0.5 %
42.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.5 %
43.  Urząd Stanu Cywilnego 0.5 %
44.  Zarządzenia 2011 0.5 %
45.  Filia Wydziału Komunikacji kat. główna 0.5 %
46.  2011 0.5 %
47.  Otwarte konkursy ofert 0.4 %
48.  Sprawozdania finansowe i budżetowe kat. główna 0.4 %
49.  Wykaz telefonów kat. główna 0.4 %
50.  Skład Rady 0.4 %
51.  GKRPA kat. główna 0.4 %
52.  Plan Rozwoju Lokalnego 0.4 %
53.  Komisje Rady Miejskiej 0.3 %
54.  Ewidencja działalności gospodarczej 0.3 %
55.  Gospodarka odpadami kat. główna 0.3 %
56.  PETYCJE kat. główna 0.3 %
57.  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 0.3 %
58.  Podatek od środków transportu 0.3 %
59.  Przewodniczący Rady 0.3 %
60.  Podatek od nieruchomości 0.3 %
61.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.3 %
62.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2009 0.3 %
63.  Wystąpienia pokontrolne kat. główna 0.3 %
64.  Tablica ogłoszeń kat. główna 0.3 %
65.  Obwieszczenia - Archiwum 2009-2019 0.3 %
66.  Podatek rolny 0.3 %
67.  Zasada przejrzystości 0.3 %
68.  Opłata targowa 0.3 %
69.  Kontrole kat. główna 0.3 %
70.  Archiwum - pozarządowe 0.2 %
71.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2010 0.2 %
72.  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach 0.2 %
73.  Stan ludności w latach 2000-2005 0.2 %
74.  Budownictwo 0.2 %
75.  ZPORR 0.2 %
76.  Sołectwo Baszowice 0.2 %
77.  Strategia Gminy 0.2 %
78.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2004 0.2 %
79.  Kanał technologiczny kat. główna 0.2 %
80.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2003 0.2 %
81.  Zasada rozliczalności 0.2 %
82.  Karty usług - GOPS 0.2 %
83.  Publiczne Przedszkole w Rudkach 0.2 %
84.  Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia 0.2 %
85.  Nabory kat. główna 0.2 %
86.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2007 0.2 %
87.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudkach 0.2 %
88.  Programy współpracy 0.2 %
89.  Protokoły 2010 0.2 %
90.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorku 0.2 %
91.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2006 0.2 %
92.  Sołectwo Rudki 0.2 %
93.  Zasada partycypacji społecznej 0.2 %
94.  Protokoły 2009 0.2 %
95.  Plan postępowań - zamówienia publiczne kat. główna 0.2 %
96.  Zasada fachowości 0.2 %
97.  Zadania i kompetencje 0.2 %
98.  Protokoły 2008 0.2 %
99.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi 0.2 %
100.  Karty usług - USC 0.2 %
101.  Narodowy Spis Powszechny 2002 - gospodarstwa domowe 0.2 %
102.  Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi 0.2 %
103.  Oświadczenia majątkowe wójta/burmistrza 0.1 %
104.  Przyjęcia interesantów 0.1 %
105.  Zasada braku tolerancji dla korupcji 0.1 %
106.  Sołectwo Sosnówka 0.1 %
107.  Sołectwo Mirocice 0.1 %
108.  Sołectwo Milanowska Wólka 0.1 %
109.  Rynek pracy w latach 2000-2005 0.1 %
110.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleniowie 0.1 %
111.  Karty usług - budownictwo 0.1 %
112.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Słupi 0.1 %
113.  2010 - kadencja 2010-2014 0.1 %
114.  Sołectwo Jeziorko 0.1 %
115.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywiance 0.1 %
116.  Sołectwo Stara Słupia 0.1 %
117.  2012 0.1 %
118.  Spis rolny 2002 0.1 %
119.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirocicach 0.1 %
120.  Sołectwo Serwis 0.1 %
121.  Sołectwo Trzcianka 0.1 %
122.  Sołectwo Jeleniów 0.1 %
123.  Sołectwo Bartoszowiny 0.1 %
124.  Sołectwo Nowa Słupia 0.1 %
125.  Sołectwo Hucisko 0.1 %
126.  Karty usług - Oświata 0.1 %
127.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.1 %
128.  Narodowy Spis Powszechny 2002 - mieszkania 0.1 %
129.  Karty usług-podatki 0.1 %
130.  Sołectwo Dębno 0.1 %
131.  Zasada przewidywalności 0.1 %
132.  Sołectwo Paprocice 0.1 %
133.  Sołectwo Cząstków 0.1 %
134.  Sołectwo Dębniak 0.1 %
135.  Sołectwo Skały 0.1 %
136.  Karty usług - rolnictwo 0.1 %
137.  DOSTĘPNOŚĆ kat. główna 0.1 %
138.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2005 0.1 %
139.  Sołectwo Pokrzywianka 0.1 %
140.  Podatki 0.1 %
141.  Sołectwo Włochy 0.1 %
142.  Dotacje oświatowe kat. główna 0.1 %
143.  Archiwum - podatek od nieruchomości 0.1 %
144.  Transmisja obrad Rady Miejskiej on line kat. główna 0.1 %
145.  Archiwum - podatek rolny 0.1 %
146.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2008 0.1 %
147.  Zarządzenia 2012 0.1 %
148.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2011 0.1 %
149.  Protokoły 2007 0.1 %
150.  Archiwum - podatek od środków transportu 0.1 %
151.  Skład Rady 0.1 %
152.  Protokoły 2011 0.1 %
153.  Archiwum - opłata targowa 0.1 %
154.  SPO 0.1 %
155.  Dochody i wydatki budżetu gminy w latach 2000-2005 0.1 %
156.  OBIEKTY SPORTOWE kat. główna 0.1 %
157.  REWITALIZACJA kat. główna 0.1 %
158.  Ochrona Danych Osobowych kat. główna 0.1 %
159.  Raport o stanie gminy kat. główna 0.1 %
160.  Protokoły 2012 0.1 %
161.  Gminny Klub Sportowy 0 %
162.  Przewodniczący Rady 0 %
163.  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 0 %
164.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach kat. główna 0 %
165.  Archiwum - konkursy 0 %
166.  Plan kontroli podatkowej kat. główna 0 %
167.  Program 500+ kat. główna 0 %
168.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Mirocicach 0 %
169.  REJESTRY i EWIDENCJE kat. główna 0 %
170.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
171.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2012 0 %
172.  Rejestr skarg i wniosków kat. główna 0 %
173.  Narodowy Spis Powszechny 2021 kat. główna 0 %
174.  Powszechny Spis Rolny 2020 kat. główna 0 %
175.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Słupia 0 %
176.  Archiwum -majątek 0 %
177.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Paprociach 0 %
178.  Polityka prywatności kat. główna 0 %
179.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P. we Włochach 0 %
180.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Sosnówce 0 %
181.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P. w Nowej Słupi 0 %
182.  Młodzieżowa Rada Miejska kat. główna 0 %
183.  Archiwum-Ochrona Środowiska 0 %
184.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Starej Słupi 0 %
185.  Zespół Szkół w Rudkach 0 %
186.  Inicjatywa uchwałodawcza kat. główna 0 %
187.  Archiwum - GKRPA 0 %
188.  Archiwum Budżet Gminy 0 %
189.  KARTY USŁUG - Ewidencja ludności - DOWODY OSOBISTE 0 %
190.  Zadania i uprawnienia Przewodniczącego 0 %
191.  Zmiany w budżecie 2012 0 %
192.  Plan Pracy Rady i sprawozdania 0 %
193.  Karty usług - sieć wodno-kanaliz. 0 %
194.  Karta usług - usuwanie azbestu 0 %
195.  Karty usług - Działalność Gospodarcza 0 %
196.  Komisje Rady 0 %
197.  Dyżury i przyjęcia interesantów 0 %
198.  Karta usług - działalność regulowana 0 %
199.  Karty usług - turystyka 0 %
200.  Zapytania do Radnych 0 %
201.  Sesje rady i protokoły z sesji 0 %
202.  Komunikaty i oświadczenia Przewodniczącego 0 %
203.  Klub Radnych 0 %
204.  Uchwały Rady 0 %
205.  Kontakty Rady z mieszkańcami 0 %
206.  Gminna Rada Seniorów kat. główna 0 %
207.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
208.  test4 0 %
209.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
210.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
211.  Podstawowe informacje 0 %
212.  Posiedzenia Zarządu 0 %
213.  Uchwały Zarządu 0 %
214.  Skład osobowy Zarządu 0 %
215.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 0 %
216.  Wybory ponowne do Rady Miejskiej 2019 0 %
217.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r. 0 %
218.  Interpelacje i zapytania radnych 0 %
219.  Protokoły 2019 0 %
220.  Gospodarka odpadami - informacje 0 %
221.  Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2018-2023 0 %
222.  2019 0 %
223.  Klauzula informacyjna. Zamówienia publiczne. 0 %
224.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2019 0 %
225.  2018 - kadencja 2018-2023 0 %
226.  Karta usług - zwrot podatku akcyzowego 0 %
227.  Zarządzenia Burmistrza 2019 0 %
228.  Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 0 %
229.  Hala Sportowa i Boisko w Nowej Słupi 0 %
230.  Boisko "ORLIK" w Rudkach 0 %
231.  Karty usług - geodezja 0 %
232.  Obwieszczenia 2020 0 %
233.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2022 0 %
234.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2021 0 %
235.  Obwieszczenia 2021 0 %
236.  Zarządzenia Burmistrza 2021 0 %
237.  Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Nowa Słupia 0 %
238.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 r. 0 %
239.  Informacje dot. przydatności wody do spożycia 0 %
240.  Wybory na Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 roku 0 %
241.  Wybory Ławników 2019 0 %
242.  Wybory do Izby Rolniczej 0 %
243.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 0 %
244.  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 0 %
245.  2020 0 %
246.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 r. 0 %
247.  Wybory na Prezydenta RP 2020 0 %
248.  Protokoły 2020 0 %
249.  Zarządzenia porządkowe 2020 0 %
250.  Referendum lokalne 19 lipca 2020 roku 0 %
251.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2016 0 %
252.  Wybory samorządowe 2018 0 %
253.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2020 0 %
254.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2014 0 %
255.  Zarządzenia 2014 0 %
256.  2014 0 %
257.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 0 %
258.  Protokoły 2014 0 %
259.  Wybory samorządowe 2014 0 %
260.  2014 - kadencja 2014-2018 0 %
261.  Zarządzenia 2015 0 %
262.  Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-2018 0 %
263.  2015 0 %
264.  Klauzula informacyjna - wydawanie zaświadczeń 0 %
265.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy 0 %
266.  Karta usług - informacja publiczna 0 %
267.  2010 0 %
268.  Zarządzenia Burmistrza 2020 0 %
269.  Karta usług - zezwolenia sprzedaż alkoholu 0 %
270.  Protokoły 2017 0 %
271.  Karty usług - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 %
272.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2013 0 %
273.  2013 0 %
274.  Zarządzenia 2013 0 %
275.  Protokoły 2013 0 %
276.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2015 0 %
277.  Protokoły 2015 0 %
278.  Zarządzenia 2017 0 %
279.  Karta usług - sporządzenie testamentu urzędowego 0 %
280.  Karta usług - petycje, postulaty 0 %
281.  Karta usług - drogi 0 %
282.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r. 0 %
283.  Wykaz zezwoleń - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowa Słupia 0 %
284.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2018 0 %
285.  Protokoły 2018 0 %
286.  2018 0 %
287.  Zarządzenia 2018 0 %
288.  2017 0 %
289.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2017 0 %
290.  2021 0 %
291.  Protokoły 2021 0 %
292.  Konsultacje 0 %
293.  Wybory na Prezydenta RP 2015 0 %
294.  Referendum 2015 0 %
295.  Wybory Parlament 2015 0 %
296.  Zarządzenia 2016 0 %
297.  2016 0 %
298.  Protokoły 2016 0 %
299.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 r. 0 %
300.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r. 0 %
Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdy czwartek 10.00-12.00
pok. nr 3 na parterze


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.