Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Wykaz telefonów 36853 razy
2.  Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kielcach - Filia w Nowej Słupi 17008 razy
3.  Gospodarka odpadami - informacje 14684 razy
4.  BUDŻET GMINY-INFORMACJE PODSTAWOWE 12794 razy
5.  ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ INTERNET 7140 razy
6.  Transmisja obrad sesji RADY MIEJSKIEJ 6624 razy
7.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 6065 razy
8.  Gminny Ośrodek Kultury w Rudkach 5546 razy
9.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 5297 razy
10.  Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia 5086 razy
11.  Jednostki pomocnice: sołectwa 4819 razy
12.  Stan ludności gminy Nowa Słupia w latach 2000-2005 4740 razy
13.  Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny 4700 razy
14.  INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP 4652 razy
15.  Program ochrony środowiska dla gminy Nowa Słupia 4596 razy
16.  PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 4467 razy
17.  Skład Rady Gminy Nowa Słupia 2006-2010 4164 razy
18.  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNYCH 4051 razy
19.  Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3851 razy
20.  Oświadczenia majątkowe złożone przez wójta, z-cę wójta, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3634 razy
21.  Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3608 razy
22.  Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Nowa Słupia za okres 2006 roku przeprowadzonej w dniach od 10 grudnia 2007 roku do 28 lutego 2008 roku 3592 razy
23.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Nowa Słupia 3543 razy
24.  Budżet Gminy Nowa Słupia na 2004 rok 3516 razy
25.  Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Nowej Słupi - 31.03.2015 r. 3478 razy
26.  UCHWAŁY 3436 razy
27.  Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia 3332 razy
28.  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY 3326 razy
29.  Plan pracy Rady Gminy na 2004 3246 razy
30.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą 3244 razy
W sumie 195092 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  P R Z E T A R G I i INNE ZAM. kat. główna 15 %
2.  Uchwały kat. główna 10 %
3.  Zarządzenia kat. główna 9.2 %
4.  Obwieszczenia kat. główna 5.5 %
5.  Organizacje pozarządowe kat. główna 4.2 %
6.  Spis spraw kat. główna 2.2 %
7.  Budżet gminy kat. główna 1.7 %
8.  PRZEJRZYSTA GMINA kat. główna 1.7 %
9.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1.6 %
10.  Rada Miejska kat. główna 1.5 %
11.  Podatki,opłaty lokalne, ulgi, umorzenia kat. główna 1.5 %
12.  Majątek gminy kat. główna 1.4 %
13.  Ochrona Środowiska kat. główna 1.4 %
14.  2004 1.4 %
15.  2003 1.3 %
16.  Protokoły z sesji RG/RM kat. główna 1.2 %
17.  Komunikaty Rady Miejskiej kat. główna 1.2 %
18.  2007 1.2 %
19.  2005 1.1 %
20.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 1.1 %
21.  Urząd Miasta i Gminy kat. główna 1.1 %
22.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 1.1 %
23.  Opinie RIO kat. główna 0.9 %
24.  2006 0.9 %
25.  WYBORY-REFERENDA kat. główna 0.9 %
26.  Zarządzenia 2007 0.9 %
27.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.8 %
28.  2008 0.7 %
29.  Zarządzenia 2006 0.7 %
30.  Zarządzenia 2008 0.7 %
31.  Zarządzenia 2009 0.7 %
32.  Regulamin organizacyjny UMiG kat. główna 0.6 %
33.  2009 0.6 %
34.  Wykaz telefonów kat. główna 0.6 %
35.  Plany, stategie rozwoju kat. główna 0.6 %
36.  Gospodarka odpadami kat. główna 0.6 %
37.  2002 0.5 %
38.  Tablica ogłoszeń kat. główna 0.5 %
39.  Archiwum Rady Gminy 0.5 %
40.  Informacja publiczna kat. główna 0.5 %
41.  Statut kat. główna 0.5 %
42.  Decyzje środowiskowe 0.5 %
43.  PETYCJE kat. główna 0.5 %
44.  Filia Wydziału Komunikacji kat. główna 0.5 %
45.  GKRPA kat. główna 0.5 %
46.  Sprawozdania finansowe i budżetowe kat. główna 0.4 %
47.  Zarządzenia 2010 0.4 %
48.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.4 %
49.  2010 0.4 %
50.  Urząd Stanu Cywilnego 0.4 %
51.  Zarządzenia 2011 0.4 %
52.  Nabory kat. główna 0.4 %
53.  2011 0.3 %
54.  Otwarte konkursy ofert 0.3 %
55.  Plan postępowań - zamówienia publiczne kat. główna 0.3 %
56.  Skład Rady 0.3 %
57.  Kanał technologiczny kat. główna 0.3 %
58.  Wystąpienia pokontrolne kat. główna 0.3 %
59.  Plan Rozwoju Lokalnego 0.3 %
60.  Komisje Rady Miejskiej 0.2 %
61.  Ewidencja działalności gospodarczej 0.2 %
62.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.2 %
63.  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 0.2 %
64.  Kontrole kat. główna 0.2 %
65.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.2 %
66.  Podatek od środków transportu 0.2 %
67.  Przewodniczący Rady 0.2 %
68.  Podatek od nieruchomości 0.2 %
69.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2009 0.2 %
70.  Obwieszczenia - Archiwum 2009-2019 0.2 %
71.  Podatek rolny 0.2 %
72.  Dotacje oświatowe kat. główna 0.2 %
73.  Zasada przejrzystości 0.2 %
74.  Opłata targowa 0.2 %
75.  Archiwum - pozarządowe 0.2 %
76.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2010 0.2 %
77.  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach 0.2 %
78.  Stan ludności w latach 2000-2005 0.2 %
79.  Budownictwo 0.2 %
80.  ZPORR 0.1 %
81.  Sołectwo Baszowice 0.1 %
82.  Strategia Gminy 0.1 %
83.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2004 0.1 %
84.  DOSTĘPNOŚĆ kat. główna 0.1 %
85.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2003 0.1 %
86.  Zasada rozliczalności 0.1 %
87.  Karty usług - GOPS 0.1 %
88.  Publiczne Przedszkole w Rudkach 0.1 %
89.  Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia 0.1 %
90.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2007 0.1 %
91.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudkach 0.1 %
92.  Programy współpracy 0.1 %
93.  Protokoły 2010 0.1 %
94.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorku 0.1 %
95.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2006 0.1 %
96.  Zasada partycypacji społecznej 0.1 %
97.  Sołectwo Rudki 0.1 %
98.  Protokoły 2009 0.1 %
99.  Zasada fachowości 0.1 %
100.  Zadania i kompetencje 0.1 %
101.  Protokoły 2008 0.1 %
102.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi 0.1 %
103.  Karty usług - USC 0.1 %
104.  Narodowy Spis Powszechny 2002 - gospodarstwa domowe 0.1 %
105.  Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi 0.1 %
106.  Oświadczenia majątkowe wójta/burmistrza 0.1 %
107.  Transmisja obrad Rady Miejskiej on line kat. główna 0.1 %
108.  Przyjęcia interesantów 0.1 %
109.  OBIEKTY SPORTOWE kat. główna 0.1 %
110.  Zasada braku tolerancji dla korupcji 0.1 %
111.  REWITALIZACJA kat. główna 0.1 %
112.  Sołectwo Sosnówka 0.1 %
113.  Sołectwo Mirocice 0.1 %
114.  Sołectwo Milanowska Wólka 0.1 %
115.  Rynek pracy w latach 2000-2005 0.1 %
116.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleniowie 0.1 %
117.  Karty usług - budownictwo 0.1 %
118.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Słupi 0.1 %
119.  2010 - kadencja 2010-2014 0.1 %
120.  Sołectwo Jeziorko 0.1 %
121.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywiance 0.1 %
122.  Ochrona Danych Osobowych kat. główna 0.1 %
123.  Sołectwo Stara Słupia 0.1 %
124.  2012 0.1 %
125.  Spis rolny 2002 0.1 %
126.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirocicach 0.1 %
127.  Sołectwo Serwis 0.1 %
128.  Raport o stanie gminy kat. główna 0.1 %
129.  Sołectwo Trzcianka 0.1 %
130.  Sołectwo Jeleniów 0.1 %
131.  Sołectwo Nowa Słupia 0.1 %
132.  Sołectwo Bartoszowiny 0.1 %
133.  Sołectwo Hucisko 0.1 %
134.  Karty usług - Oświata 0.1 %
135.  Narodowy Spis Powszechny 2002 - mieszkania 0.1 %
136.  Karty usług-podatki 0.1 %
137.  Sołectwo Dębno 0.1 %
138.  Zasada przewidywalności 0.1 %
139.  Sołectwo Paprocice 0.1 %
140.  Sołectwo Cząstków 0.1 %
141.  Sołectwo Dębniak 0.1 %
142.  Sołectwo Skały 0.1 %
143.  Karty usług - rolnictwo 0.1 %
144.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2005 0.1 %
145.  Sołectwo Pokrzywianka 0.1 %
146.  Podatki 0.1 %
147.  Sołectwo Włochy 0.1 %
148.  Archiwum - podatek od nieruchomości 0.1 %
149.  Archiwum - podatek rolny 0.1 %
150.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2008 0.1 %
151.  Zarządzenia 2012 0.1 %
152.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2011 0.1 %
153.  Protokoły 2007 0.1 %
154.  Archiwum - podatek od środków transportu 0.1 %
155.  Skład Rady 0.1 %
156.  Protokoły 2011 0.1 %
157.  Archiwum - opłata targowa 0.1 %
158.  Plan kontroli podatkowej kat. główna 0.1 %
159.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach kat. główna 0.1 %
160.  REJESTRY i EWIDENCJE kat. główna 0.1 %
161.  SPO 0.1 %
162.  Dochody i wydatki budżetu gminy w latach 2000-2005 0.1 %
163.  Program 500+ kat. główna 0.1 %
164.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.1 %
165.  Rejestr skarg i wniosków kat. główna 0 %
166.  Młodzieżowa Rada Miejska kat. główna 0 %
167.  Protokoły 2012 0 %
168.  Narodowy Spis Powszechny 2021 kat. główna 0 %
169.  Powszechny Spis Rolny 2020 kat. główna 0 %
170.  Gminny Klub Sportowy 0 %
171.  Przewodniczący Rady 0 %
172.  Gminna Rada Seniorów kat. główna 0 %
173.  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 0 %
174.  Archiwum - konkursy 0 %
175.  Inicjatywa uchwałodawcza kat. główna 0 %
176.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Mirocicach 0 %
177.  Polityka prywatności kat. główna 0 %
178.  Zgromadzenia kat. główna 0 %
179.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2012 0 %
180.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Słupia 0 %
181.  Archiwum -majątek 0 %
182.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Paprociach 0 %
183.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P. we Włochach 0 %
184.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Sosnówce 0 %
185.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P. w Nowej Słupi 0 %
186.  Archiwum-Ochrona Środowiska 0 %
187.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Starej Słupi 0 %
188.  Zespół Szkół w Rudkach 0 %
189.  Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego kat. główna 0 %
190.  Cyberbezpieczeństwo kat. główna 0 %
191.  Archiwum - GKRPA 0 %
192.  Archiwum Budżet Gminy 0 %
193.  KARTY USŁUG - Ewidencja ludności - DOWODY OSOBISTE 0 %
194.  Zadania i uprawnienia Przewodniczącego 0 %
195.  Zmiany w budżecie 2012 0 %
196.  Plan Pracy Rady i sprawozdania 0 %
197.  Karty usług - sieć wodno-kanaliz. 0 %
198.  Karta usług - usuwanie azbestu 0 %
199.  Karty usług - Działalność Gospodarcza 0 %
200.  Komisje Rady 0 %
201.  Dyżury i przyjęcia interesantów 0 %
202.  Karta usług - działalność regulowana 0 %
203.  Karty usług - turystyka 0 %
204.  Zapytania do Radnych 0 %
205.  Sesje rady i protokoły z sesji 0 %
206.  Klub Radnych 0 %
207.  Komunikaty i oświadczenia Przewodniczącego 0 %
208.  Uchwały Rady 0 %
209.  Kontakty Rady z mieszkańcami 0 %
210.  Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta kat. główna 0 %
211.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
212.  test4 0 %
213.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
214.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
215.  Podstawowe informacje 0 %
216.  Posiedzenia Zarządu 0 %
217.  Skład osobowy Zarządu 0 %
218.  Uchwały Zarządu 0 %
219.  Interpelacje i zapytania radnych 0 %
220.  Wybory Ławników 2019 0 %
221.  Wybory do Izby Rolniczej 0 %
222.  Nagrania z sesji Rady Miejskiej 2023 0 %
223.  Referendum lokalne 19 lipca 2020 roku 0 %
224.  2023 0 %
225.  Zarządzenia Burmistrza 2019 0 %
226.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 0 %
227.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 0 %
228.  Nagrania z sesji Rady Miejskiej 2019 0 %
229.  Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 0 %
230.  Nagrania z sesji Rady Miejskiej 2020 0 %
231.  Nagrania z sesji Rady Gminy 2018 0 %
232.  Protokoły 2019 0 %
233.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r. 0 %
234.  Gospodarka odpadami - informacje 0 %
235.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2019 0 %
236.  Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2018-2023 0 %
237.  2019 0 %
238.  Wybory ponowne do Rady Miejskiej 2019 0 %
239.  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 0 %
240.  Karty usług - geodezja 0 %
241.  Obwieszczenia 2020 0 %
242.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2022 0 %
243.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2021 0 %
244.  Obwieszczenia 2023 0 %
245.  Zarządzenia Burmistrza 2021 0 %
246.  Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia 0 %
247.  Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Nowa Słupia 0 %
248.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2023 0 %
249.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 r. 0 %
250.  Karta usług - lokale mieszkalne (zasób Gminy) 0 %
251.  Boisko "ORLIK" w Rudkach 0 %
252.  Hala Sportowa i Boisko w Nowej Słupi 0 %
253.  2020 0 %
254.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 r. 0 %
255.  Nagrania z sesji Rady Miejskiej 2021 0 %
256.  Wybory na Prezydenta RP 2020 0 %
257.  Nagrania z sesji Rady Miejskiej 2022 0 %
258.  Protokoły 2020 0 %
259.  Zarządzenia porządkowe 2020 0 %
260.  Obwieszczenia 2021 0 %
261.  Wybory na Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 roku 0 %
262.  Zarządzenia Burmistrza 2023 0 %
263.  Informacje dot. przydatności wody do spożycia 0 %
264.  Karta usług - Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 0 %
265.  2018 - kadencja 2018-2023 0 %
266.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2020 0 %
267.  2014 0 %
268.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 0 %
269.  Protokoły 2014 0 %
270.  Wybory samorządowe 2014 0 %
271.  2014 - kadencja 2014-2018 0 %
272.  Zarządzenia 2015 0 %
273.  Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-2018 0 %
274.  2015 0 %
275.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2015 0 %
276.  Protokoły 2015 0 %
277.  2021 0 %
278.  Protokoły 2021 0 %
279.  Zarządzenia 2014 0 %
280.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2014 0 %
281.  Karta usług - informacja publiczna 0 %
282.  Zarządzenia Burmistrza 2020 0 %
283.  2010 0 %
284.  Karta usług - zezwolenia sprzedaż alkoholu 0 %
285.  Protokoły 2017 0 %
286.  Karty usług - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 %
287.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2013 0 %
288.  2013 0 %
289.  Zarządzenia 2013 0 %
290.  Protokoły 2013 0 %
291.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy 0 %
292.  Klauzula informacyjna - wydawanie zaświadczeń 0 %
293.  Konsultacje 0 %
294.  Wybory na Prezydenta RP 2015 0 %
295.  Karta usług - sporządzenie testamentu urzędowego 0 %
296.  Karta usług - petycje, postulaty 0 %
297.  Karta usług - drogi 0 %
298.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r. 0 %
299.  Wykaz zezwoleń - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowa Słupia 0 %
300.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2018 0 %
301.  Protokoły 2018 0 %
302.  2018 0 %
303.  Zarządzenia 2018 0 %
304.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r. 0 %
305.  Wybory samorządowe 2018 0 %
306.  Klauzula informacyjna. Zamówienia publiczne. 0 %
307.  Zarządzenia 2017 0 %
308.  2017 0 %
309.  Referendum 2015 0 %
310.  Wybory Parlament 2015 0 %
311.  Zarządzenia Burmistrza 2022 0 %
312.  2022 0 %
313.  Obwieszczenia 2022 0 %
314.  Informacje o terminach i miejscach planowanych zgromadzeń 0 %
315.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2016 0 %
316.  Zarządzenia 2016 0 %
317.  2016 0 %
318.  Protokoły 2016 0 %
319.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2022 r. 0 %
320.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2017 0 %
321.  Karta usług - zwrot podatku akcyzowego 0 %
Oficjalna strona www

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdy czwartek 10.00-12.00
pok. nr 3 na parterze


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700

email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.