Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Wykaz telefonów 28543 razy
2.  Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kielcach - Filia w Nowej Słupi 13405 razy
3.  BUDŻET GMINY-INFORMACJE PODSTAWOWE 10602 razy
4.  Gospodarka odpadami - informacje 8988 razy
5.  ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ INTERNET 6669 razy
6.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 5793 razy
7.  Transmisja obrad sesji RADY MIEJSKIEJ 5776 razy
8.  Gminny Ośrodek Kultury w Rudkach 5315 razy
9.  Stan ludności gminy Nowa Słupia w latach 2000-2005 4740 razy
10.  Jednostki pomocnice: sołectwa 4637 razy
11.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 4497 razy
12.  INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP 4462 razy
13.  Program ochrony środowiska dla gminy Nowa Słupia 4447 razy
14.  Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia 4399 razy
15.  PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 4335 razy
16.  Oświadczenia majątkowe złożone przez wójta, z-cę wójta, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 4268 razy
17.  GODZINY PRACY URZĘDU GMINY W NOWEJ SŁUPI 4263 razy
18.  Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny 4200 razy
19.  Skład Rady Gminy Nowa Słupia 2006-2010 4059 razy
20.  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNYCH 3944 razy
21.  Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3534 razy
22.  Budżet Gminy Nowa Słupia na 2004 rok 3400 razy
23.  Oświadczenia majątkowe złożone przez wójta, z-cę wójta, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3357 razy
24.  Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Nowej Słupi - 31.03.2015 r. 3337 razy
25.  UCHWAŁY 3307 razy
26.  Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3302 razy
27.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Nowa Słupia 3248 razy
28.  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY 3223 razy
29.  Plan pracy Rady Gminy na 2004 3145 razy
30.  Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia 3032 razy
W sumie 170227 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  P R Z E T A R G I i INNE ZAM. kat. główna 15.2 %
2.  Uchwały kat. główna 6.4 %
3.  Zarządzenia kat. główna 5.7 %
4.  Obwieszczenia kat. główna 4.4 %
5.  Organizacje pozarządowe kat. główna 4.2 %
6.  PRZEJRZYSTA GMINA kat. główna 2.3 %
7.  Spis spraw kat. główna 2.2 %
8.  2004 1.9 %
9.  2003 1.8 %
10.  2007 1.6 %
11.  2005 1.6 %
12.  Rada Miejska kat. główna 1.5 %
13.  Budżet gminy kat. główna 1.5 %
14.  Ochrona Środowiska kat. główna 1.4 %
15.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1.4 %
16.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 1.4 %
17.  Urząd Miasta i Gminy kat. główna 1.4 %
18.  Majątek gminy kat. główna 1.3 %
19.  2006 1.3 %
20.  Podatki,opłaty lokalne, ulgi, umorzenia kat. główna 1.3 %
21.  Zarządzenia 2007 1.2 %
22.  2008 1 %
23.  Zarządzenia 2006 1 %
24.  Zarządzenia 2008 1 %
25.  Zarządzenia 2009 1 %
26.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 1 %
27.  Protokoły z sesji RG/RM kat. główna 0.9 %
28.  2009 0.8 %
29.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.8 %
30.  2002 0.8 %
31.  Regulamin organizacyjny UMiG kat. główna 0.8 %
32.  Archiwum Rady Gminy 0.7 %
33.  Opinie RIO kat. główna 0.7 %
34.  Decyzje środowiskowe 0.7 %
35.  Statut kat. główna 0.7 %
36.  Informacja publiczna kat. główna 0.6 %
37.  Zarządzenia 2010 0.6 %
38.  Komunikaty Rady Miejskiej kat. główna 0.6 %
39.  Plany, stategie rozwoju kat. główna 0.6 %
40.  WYBORY-REFERENDA kat. główna 0.6 %
41.  2010 0.6 %
42.  Urząd Stanu Cywilnego 0.5 %
43.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.5 %
44.  Zarządzenia 2011 0.5 %
45.  Filia Wydziału Komunikacji kat. główna 0.5 %
46.  2011 0.5 %
47.  Otwarte konkursy ofert 0.5 %
48.  Sprawozdania finansowe i budżetowe kat. główna 0.4 %
49.  Skład Rady 0.4 %
50.  Plan Rozwoju Lokalnego 0.4 %
51.  GKRPA kat. główna 0.4 %
52.  Wykaz telefonów kat. główna 0.4 %
53.  Komisje Rady Miejskiej 0.3 %
54.  Ewidencja działalności gospodarczej 0.3 %
55.  Gospodarka odpadami kat. główna 0.3 %
56.  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 0.3 %
57.  PETYCJE kat. główna 0.3 %
58.  Podatek od środków transportu 0.3 %
59.  Przewodniczący Rady 0.3 %
60.  Podatek od nieruchomości 0.3 %
61.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2009 0.3 %
62.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.3 %
63.  Wystąpienia pokontrolne kat. główna 0.3 %
64.  Obwieszczenia - Archiwum 2009-2019 0.3 %
65.  Podatek rolny 0.3 %
66.  Zasada przejrzystości 0.3 %
67.  Opłata targowa 0.3 %
68.  Kontrole kat. główna 0.3 %
69.  Archiwum - pozarządowe 0.3 %
70.  Tablica ogłoszeń kat. główna 0.2 %
71.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2010 0.2 %
72.  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach 0.2 %
73.  Stan ludności w latach 2000-2005 0.2 %
74.  Budownictwo 0.2 %
75.  ZPORR 0.2 %
76.  Sołectwo Baszowice 0.2 %
77.  Strategia Gminy 0.2 %
78.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2004 0.2 %
79.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2003 0.2 %
80.  Zasada rozliczalności 0.2 %
81.  Karty usług - GOPS 0.2 %
82.  Publiczne Przedszkole w Rudkach 0.2 %
83.  Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia 0.2 %
84.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2007 0.2 %
85.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudkach 0.2 %
86.  Kanał technologiczny kat. główna 0.2 %
87.  Programy współpracy 0.2 %
88.  Protokoły 2010 0.2 %
89.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorku 0.2 %
90.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2006 0.2 %
91.  Zasada partycypacji społecznej 0.2 %
92.  Sołectwo Rudki 0.2 %
93.  Protokoły 2009 0.2 %
94.  Zasada fachowości 0.2 %
95.  Zadania i kompetencje 0.2 %
96.  Protokoły 2008 0.2 %
97.  Nabory kat. główna 0.2 %
98.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi 0.2 %
99.  Karty usług - USC 0.2 %
100.  Narodowy Spis Powszechny 2002 - gospodarstwa domowe 0.2 %
101.  Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi 0.2 %
102.  Plan postępowań - zamówienia publiczne kat. główna 0.2 %
103.  Oświadczenia majątkowe wójta/burmistrza 0.2 %
104.  Przyjęcia interesantów 0.1 %
105.  Zasada braku tolerancji dla korupcji 0.1 %
106.  Sołectwo Sosnówka 0.1 %
107.  Sołectwo Mirocice 0.1 %
108.  Sołectwo Milanowska Wólka 0.1 %
109.  Rynek pracy w latach 2000-2005 0.1 %
110.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleniowie 0.1 %
111.  Karty usług - budownictwo 0.1 %
112.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Słupi 0.1 %
113.  2010 - kadencja 2010-2014 0.1 %
114.  Sołectwo Jeziorko 0.1 %
115.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywiance 0.1 %
116.  Sołectwo Stara Słupia 0.1 %
117.  2012 0.1 %
118.  Spis rolny 2002 0.1 %
119.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirocicach 0.1 %
120.  Sołectwo Serwis 0.1 %
121.  Sołectwo Trzcianka 0.1 %
122.  Sołectwo Jeleniów 0.1 %
123.  Sołectwo Bartoszowiny 0.1 %
124.  Sołectwo Nowa Słupia 0.1 %
125.  Sołectwo Hucisko 0.1 %
126.  Karty usług - Oświata 0.1 %
127.  Narodowy Spis Powszechny 2002 - mieszkania 0.1 %
128.  Karty usług-podatki 0.1 %
129.  Sołectwo Dębno 0.1 %
130.  Zasada przewidywalności 0.1 %
131.  Sołectwo Paprocice 0.1 %
132.  Sołectwo Cząstków 0.1 %
133.  Sołectwo Dębniak 0.1 %
134.  Sołectwo Skały 0.1 %
135.  Karty usług - rolnictwo 0.1 %
136.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2005 0.1 %
137.  Sołectwo Pokrzywianka 0.1 %
138.  Podatki 0.1 %
139.  Sołectwo Włochy 0.1 %
140.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.1 %
141.  DOSTĘPNOŚĆ kat. główna 0.1 %
142.  Archiwum - podatek od nieruchomości 0.1 %
143.  Archiwum - podatek rolny 0.1 %
144.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2008 0.1 %
145.  Zarządzenia 2012 0.1 %
146.  Dotacje oświatowe kat. główna 0.1 %
147.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2011 0.1 %
148.  Protokoły 2007 0.1 %
149.  Archiwum - podatek od środków transportu 0.1 %
150.  Skład Rady 0.1 %
151.  Protokoły 2011 0.1 %
152.  Transmisja obrad Rady Miejskiej on line kat. główna 0.1 %
153.  Archiwum - opłata targowa 0.1 %
154.  SPO 0.1 %
155.  Dochody i wydatki budżetu gminy w latach 2000-2005 0.1 %
156.  REWITALIZACJA kat. główna 0.1 %
157.  Ochrona Danych Osobowych kat. główna 0.1 %
158.  OBIEKTY SPORTOWE kat. główna 0.1 %
159.  Protokoły 2012 0.1 %
160.  Raport o stanie gminy kat. główna 0.1 %
161.  Gminny Klub Sportowy 0 %
162.  Przewodniczący Rady 0 %
163.  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 0 %
164.  Archiwum - konkursy 0 %
165.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach kat. główna 0 %
166.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Mirocicach 0 %
167.  Plan kontroli podatkowej kat. główna 0 %
168.  Program 500+ kat. główna 0 %
169.  REJESTRY i EWIDENCJE kat. główna 0 %
170.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2012 0 %
171.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
172.  Rejestr skarg i wniosków kat. główna 0 %
173.  Narodowy Spis Powszechny 2021 kat. główna 0 %
174.  Powszechny Spis Rolny 2020 kat. główna 0 %
175.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Słupia 0 %
176.  Archiwum -majątek 0 %
177.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Paprociach 0 %
178.  Polityka prywatności kat. główna 0 %
179.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P. we Włochach 0 %
180.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Sosnówce 0 %
181.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P. w Nowej Słupi 0 %
182.  Archiwum-Ochrona Środowiska 0 %
183.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Starej Słupi 0 %
184.  Zespół Szkół w Rudkach 0 %
185.  Młodzieżowa Rada Miejska kat. główna 0 %
186.  Inicjatywa uchwałodawcza kat. główna 0 %
187.  Archiwum - GKRPA 0 %
188.  Archiwum Budżet Gminy 0 %
189.  KARTY USŁUG - Ewidencja ludności - DOWODY OSOBISTE 0 %
190.  Zadania i uprawnienia Przewodniczącego 0 %
191.  Zmiany w budżecie 2012 0 %
192.  Plan Pracy Rady i sprawozdania 0 %
193.  Karty usług - sieć wodno-kanaliz. 0 %
194.  Karta usług - usuwanie azbestu 0 %
195.  Karty usług - Działalność Gospodarcza 0 %
196.  Komisje Rady 0 %
197.  Dyżury i przyjęcia interesantów 0 %
198.  Karta usług - działalność regulowana 0 %
199.  Karty usług - turystyka 0 %
200.  Zapytania do Radnych 0 %
201.  Sesje rady i protokoły z sesji 0 %
202.  Klub Radnych 0 %
203.  Komunikaty i oświadczenia Przewodniczącego 0 %
204.  Uchwały Rady 0 %
205.  Kontakty Rady z mieszkańcami 0 %
206.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
207.  test4 0 %
208.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
209.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
210.  Podstawowe informacje 0 %
211.  Posiedzenia Zarządu 0 %
212.  Uchwały Zarządu 0 %
213.  Skład osobowy Zarządu 0 %
214.  Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Nowa Słupia 0 %
215.  2019 0 %
216.  Wybory samorządowe 2018 0 %
217.  Protokoły 2019 0 %
218.  Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2018-2023 0 %
219.  Wybory Parlament 2015 0 %
220.  Klauzula informacyjna. Zamówienia publiczne. 0 %
221.  Karta usług - zwrot podatku akcyzowego 0 %
222.  Gospodarka odpadami - informacje 0 %
223.  2018 - kadencja 2018-2023 0 %
224.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 r. 0 %
225.  Zarządzenia Burmistrza 2019 0 %
226.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2019 0 %
227.  Interpelacje i zapytania radnych 0 %
228.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 0 %
229.  Referendum lokalne 19 lipca 2020 roku 0 %
230.  Wybory na Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 roku 0 %
231.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2021 0 %
232.  Informacje dot. przydatności wody do spożycia 0 %
233.  Hala Sportowa i Boisko w Nowej Słupi 0 %
234.  Boisko "ORLIK" w Rudkach 0 %
235.  Karty usług - geodezja 0 %
236.  Obwieszczenia 2020 0 %
237.  Obwieszczenia 2021 0 %
238.  Zarządzenia porządkowe 2020 0 %
239.  Protokoły 2020 0 %
240.  Wybory na Prezydenta RP 2020 0 %
241.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r. 0 %
242.  Wybory ponowne do Rady Miejskiej 2019 0 %
243.  Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 0 %
244.  Wybory Ławników 2019 0 %
245.  Wybory do Izby Rolniczej 0 %
246.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 0 %
247.  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 0 %
248.  2020 0 %
249.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 r. 0 %
250.  Zarządzenia Burmistrza 2021 0 %
251.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2020 0 %
252.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2014 0 %
253.  Zarządzenia 2014 0 %
254.  2014 0 %
255.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 0 %
256.  Protokoły 2014 0 %
257.  Wybory samorządowe 2014 0 %
258.  2014 - kadencja 2014-2018 0 %
259.  Zarządzenia 2015 0 %
260.  Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-2018 0 %
261.  2015 0 %
262.  Klauzula informacyjna - wydawanie zaświadczeń 0 %
263.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy 0 %
264.  Karta usług - informacja publiczna 0 %
265.  Zarządzenia Burmistrza 2020 0 %
266.  2010 0 %
267.  Karta usług - zezwolenia sprzedaż alkoholu 0 %
268.  Protokoły 2017 0 %
269.  Karty usług - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 %
270.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2013 0 %
271.  2013 0 %
272.  Zarządzenia 2013 0 %
273.  Protokoły 2013 0 %
274.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2015 0 %
275.  Protokoły 2015 0 %
276.  Zarządzenia 2017 0 %
277.  Karta usług - sporządzenie testamentu urzędowego 0 %
278.  Karta usług - petycje, postulaty 0 %
279.  Karta usług - drogi 0 %
280.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r. 0 %
281.  Wykaz zezwoleń - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowa Słupia 0 %
282.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2018 0 %
283.  Protokoły 2018 0 %
284.  2018 0 %
285.  Zarządzenia 2018 0 %
286.  2017 0 %
287.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2017 0 %
288.  2021 0 %
289.  Protokoły 2021 0 %
290.  Konsultacje 0 %
291.  Wybory na Prezydenta RP 2015 0 %
292.  Referendum 2015 0 %
293.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2016 0 %
294.  Zarządzenia 2016 0 %
295.  2016 0 %
296.  Protokoły 2016 0 %
297.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 r. 0 %
298.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r. 0 %
Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdy czwartek 10.00-12.00
pok. nr 3 na parterze


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.