Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Wykaz telefonów 40342 razy
2.  Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kielcach - Filia w Nowej Słupi 18403 razy
3.  Gospodarka odpadami - informacje 16704 razy
4.  BUDŻET GMINY-INFORMACJE PODSTAWOWE 13150 razy
5.  ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ INTERNET 7240 razy
6.  Transmisja obrad sesji RADY MIEJSKIEJ 6729 razy
7.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 6127 razy
8.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 5657 razy
9.  Gminny Ośrodek Kultury w Rudkach 5614 razy
10.  Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia 5376 razy
11.  Jednostki pomocnice: sołectwa 4876 razy
12.  Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny 4804 razy
13.  Stan ludności gminy Nowa Słupia w latach 2000-2005 4740 razy
14.  INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP 4706 razy
15.  Program ochrony środowiska dla gminy Nowa Słupia 4646 razy
16.  PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 4516 razy
17.  Skład Rady Gminy Nowa Słupia 2006-2010 4212 razy
18.  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNYCH 4082 razy
19.  Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 4040 razy
20.  Oświadczenia majątkowe złożone przez wójta, z-cę wójta, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3911 razy
21.  Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3885 razy
22.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Nowa Słupia 3844 razy
23.  Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Nowa Słupia za okres 2006 roku przeprowadzonej w dniach od 10 grudnia 2007 roku do 28 lutego 2008 roku 3841 razy
24.  Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia 3686 razy
25.  Budżet Gminy Nowa Słupia na 2004 rok 3543 razy
26.  Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Nowej Słupi - 31.03.2015 r. 3517 razy
27.  UCHWAŁY 3470 razy
28.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą 3465 razy
29.  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY 3353 razy
30.  Plan pracy Rady Gminy na 2004 3276 razy
W sumie 205755 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  P R Z E T A R G I i INNE ZAM. kat. główna 15.3 %
2.  Uchwały kat. główna 10.5 %
3.  Zarządzenia kat. główna 9.9 %
4.  Obwieszczenia kat. główna 5.9 %
5.  Organizacje pozarządowe kat. główna 4.2 %
6.  Spis spraw kat. główna 2.1 %
7.  Budżet gminy kat. główna 1.7 %
8.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1.6 %
9.  Majątek gminy kat. główna 1.5 %
10.  PRZEJRZYSTA GMINA kat. główna 1.5 %
11.  Podatki,opłaty lokalne, ulgi, umorzenia kat. główna 1.5 %
12.  Rada Miejska kat. główna 1.5 %
13.  Ochrona Środowiska kat. główna 1.4 %
14.  Komunikaty Rady Miejskiej kat. główna 1.4 %
15.  Protokoły z sesji RG/RM kat. główna 1.2 %
16.  2004 1.2 %
17.  2003 1.2 %
18.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 1.1 %
19.  2007 1 %
20.  2005 1 %
21.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 1 %
22.  Urząd Miasta i Gminy kat. główna 1 %
23.  Opinie RIO kat. główna 1 %
24.  WYBORY-REFERENDA kat. główna 1 %
25.  2006 0.8 %
26.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.8 %
27.  Zarządzenia 2007 0.8 %
28.  Tablica ogłoszeń kat. główna 0.7 %
29.  2008 0.7 %
30.  Zarządzenia 2006 0.6 %
31.  Zarządzenia 2008 0.6 %
32.  Zarządzenia 2009 0.6 %
33.  Wykaz telefonów kat. główna 0.6 %
34.  Gospodarka odpadami kat. główna 0.6 %
35.  Regulamin organizacyjny UMiG kat. główna 0.6 %
36.  Plany, stategie rozwoju kat. główna 0.6 %
37.  2009 0.5 %
38.  PETYCJE kat. główna 0.5 %
39.  Sprawozdania finansowe i budżetowe kat. główna 0.5 %
40.  2002 0.5 %
41.  GKRPA kat. główna 0.5 %
42.  Informacja publiczna kat. główna 0.5 %
43.  Archiwum Rady Gminy 0.5 %
44.  Filia Wydziału Komunikacji kat. główna 0.5 %
45.  Statut kat. główna 0.4 %
46.  Decyzje środowiskowe 0.4 %
47.  Nabory kat. główna 0.4 %
48.  Zarządzenia 2010 0.4 %
49.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.4 %
50.  2010 0.4 %
51.  Urząd Stanu Cywilnego 0.3 %
52.  Zarządzenia 2011 0.3 %
53.  Plan postępowań - zamówienia publiczne kat. główna 0.3 %
54.  2011 0.3 %
55.  Otwarte konkursy ofert 0.3 %
56.  Kanał technologiczny kat. główna 0.3 %
57.  Wystąpienia pokontrolne kat. główna 0.3 %
58.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.3 %
59.  Skład Rady 0.2 %
60.  Plan Rozwoju Lokalnego 0.2 %
61.  Komisje Rady Miejskiej 0.2 %
62.  Ewidencja działalności gospodarczej 0.2 %
63.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.2 %
64.  Dotacje oświatowe kat. główna 0.2 %
65.  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 0.2 %
66.  Kontrole kat. główna 0.2 %
67.  Podatek od środków transportu 0.2 %
68.  Przewodniczący Rady 0.2 %
69.  Podatek od nieruchomości 0.2 %
70.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2009 0.2 %
71.  Obwieszczenia - Archiwum 2009-2019 0.2 %
72.  Podatek rolny 0.2 %
73.  Zasada przejrzystości 0.2 %
74.  Opłata targowa 0.2 %
75.  Archiwum - pozarządowe 0.2 %
76.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2010 0.2 %
77.  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach 0.2 %
78.  DOSTĘPNOŚĆ kat. główna 0.2 %
79.  Stan ludności w latach 2000-2005 0.1 %
80.  Budownictwo 0.1 %
81.  ZPORR 0.1 %
82.  Sołectwo Baszowice 0.1 %
83.  Strategia Gminy 0.1 %
84.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2004 0.1 %
85.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2003 0.1 %
86.  Zasada rozliczalności 0.1 %
87.  Karty usług - GOPS 0.1 %
88.  Publiczne Przedszkole w Rudkach 0.1 %
89.  Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia 0.1 %
90.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2007 0.1 %
91.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudkach 0.1 %
92.  Programy współpracy 0.1 %
93.  Protokoły 2010 0.1 %
94.  REWITALIZACJA kat. główna 0.1 %
95.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorku 0.1 %
96.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2006 0.1 %
97.  Zasada partycypacji społecznej 0.1 %
98.  Sołectwo Rudki 0.1 %
99.  Protokoły 2009 0.1 %
100.  Raport o stanie gminy kat. główna 0.1 %
101.  OBIEKTY SPORTOWE kat. główna 0.1 %
102.  Zasada fachowości 0.1 %
103.  Zadania i kompetencje 0.1 %
104.  Protokoły 2008 0.1 %
105.  Transmisja obrad Rady Miejskiej on line kat. główna 0.1 %
106.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi 0.1 %
107.  Karty usług - USC 0.1 %
108.  Narodowy Spis Powszechny 2002 - gospodarstwa domowe 0.1 %
109.  Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi 0.1 %
110.  Ochrona Danych Osobowych kat. główna 0.1 %
111.  Oświadczenia majątkowe wójta/burmistrza 0.1 %
112.  Przyjęcia interesantów 0.1 %
113.  Zasada braku tolerancji dla korupcji 0.1 %
114.  Sołectwo Sosnówka 0.1 %
115.  Sołectwo Mirocice 0.1 %
116.  Sołectwo Milanowska Wólka 0.1 %
117.  Rynek pracy w latach 2000-2005 0.1 %
118.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleniowie 0.1 %
119.  Karty usług - budownictwo 0.1 %
120.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Słupi 0.1 %
121.  2010 - kadencja 2010-2014 0.1 %
122.  Sołectwo Jeziorko 0.1 %
123.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywiance 0.1 %
124.  Sołectwo Stara Słupia 0.1 %
125.  2012 0.1 %
126.  Spis rolny 2002 0.1 %
127.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirocicach 0.1 %
128.  Sołectwo Serwis 0.1 %
129.  Sołectwo Trzcianka 0.1 %
130.  Sołectwo Jeleniów 0.1 %
131.  Sołectwo Nowa Słupia 0.1 %
132.  Sołectwo Bartoszowiny 0.1 %
133.  Sołectwo Hucisko 0.1 %
134.  Karty usług - Oświata 0.1 %
135.  Narodowy Spis Powszechny 2002 - mieszkania 0.1 %
136.  Karty usług-podatki 0.1 %
137.  Sołectwo Dębno 0.1 %
138.  Zasada przewidywalności 0.1 %
139.  Sołectwo Paprocice 0.1 %
140.  Sołectwo Cząstków 0.1 %
141.  Sołectwo Dębniak 0.1 %
142.  Sołectwo Skały 0.1 %
143.  Karty usług - rolnictwo 0.1 %
144.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2005 0.1 %
145.  Sołectwo Pokrzywianka 0.1 %
146.  Podatki 0.1 %
147.  Sołectwo Włochy 0.1 %
148.  Archiwum - podatek od nieruchomości 0.1 %
149.  Plan kontroli podatkowej kat. główna 0.1 %
150.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach kat. główna 0.1 %
151.  Archiwum - podatek rolny 0.1 %
152.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2008 0.1 %
153.  Zarządzenia 2012 0.1 %
154.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2011 0.1 %
155.  Protokoły 2007 0.1 %
156.  Archiwum - podatek od środków transportu 0.1 %
157.  Skład Rady 0.1 %
158.  Protokoły 2011 0.1 %
159.  REJESTRY i EWIDENCJE kat. główna 0.1 %
160.  Archiwum - opłata targowa 0.1 %
161.  Młodzieżowa Rada Miejska kat. główna 0.1 %
162.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.1 %
163.  Program 500+ kat. główna 0.1 %
164.  Rejestr skarg i wniosków kat. główna 0.1 %
165.  SPO 0 %
166.  Dochody i wydatki budżetu gminy w latach 2000-2005 0 %
167.  Gminna Rada Seniorów kat. główna 0 %
168.  Narodowy Spis Powszechny 2021 kat. główna 0 %
169.  Powszechny Spis Rolny 2020 kat. główna 0 %
170.  Protokoły 2012 0 %
171.  Inicjatywa uchwałodawcza kat. główna 0 %
172.  Gminny Klub Sportowy 0 %
173.  Przewodniczący Rady 0 %
174.  Zgromadzenia kat. główna 0 %
175.  Polityka prywatności kat. główna 0 %
176.  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 0 %
177.  Archiwum - konkursy 0 %
178.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Mirocicach 0 %
179.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2012 0 %
180.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Słupia 0 %
181.  Archiwum -majątek 0 %
182.  Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego kat. główna 0 %
183.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Paprociach 0 %
184.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P. we Włochach 0 %
185.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Sosnówce 0 %
186.  Cyberbezpieczeństwo kat. główna 0 %
187.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P. w Nowej Słupi 0 %
188.  Archiwum-Ochrona Środowiska 0 %
189.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Starej Słupi 0 %
190.  Zespół Szkół w Rudkach 0 %
191.  Archiwum - GKRPA 0 %
192.  Archiwum Budżet Gminy 0 %
193.  KARTY USŁUG - Ewidencja ludności - DOWODY OSOBISTE 0 %
194.  Zadania i uprawnienia Przewodniczącego 0 %
195.  Zmiany w budżecie 2012 0 %
196.  Plan Pracy Rady i sprawozdania 0 %
197.  Karty usług - sieć wodno-kanaliz. 0 %
198.  Karta usług - usuwanie azbestu 0 %
199.  Karty usług - Działalność Gospodarcza 0 %
200.  Komisje Rady 0 %
201.  Dyżury i przyjęcia interesantów 0 %
202.  Karta usług - działalność regulowana 0 %
203.  Karty usług - turystyka 0 %
204.  Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta kat. główna 0 %
205.  Zapytania do Radnych 0 %
206.  Sesje rady i protokoły z sesji 0 %
207.  Komunikaty i oświadczenia Przewodniczącego 0 %
208.  Klub Radnych 0 %
209.  Kontakty Rady z mieszkańcami 0 %
210.  Uchwały Rady 0 %
211.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
212.  test4 0 %
213.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
214.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
215.  Podstawowe informacje 0 %
216.  Posiedzenia Zarządu 0 %
217.  Skład osobowy Zarządu 0 %
218.  Uchwały Zarządu 0 %
219.  Informacje dot. przydatności wody do spożycia 0 %
220.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2023 r. 0 %
221.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 0 %
222.  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 0 %
223.  2020 0 %
224.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 r. 0 %
225.  Wybory do Izby Rolniczej 0 %
226.  Klauzula informacyjna - Centralny Rejestr Wyborców 0 %
227.  Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2018-2023 0 %
228.  Gospodarka odpadami - informacje 0 %
229.  Protokoły 2019 0 %
230.  Wybory sołtysa oraz wybór uzupełniający do Rady Sołeckiej 2023 - Serwis 0 %
231.  Wybory do Sejmu i Senatu 2023 0 %
232.  Interpelacje i zapytania radnych 0 %
233.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 0 %
234.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r. 0 %
235.  Wybory ponowne do Rady Miejskiej 2019 0 %
236.  Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 0 %
237.  Wybory Ławników 2019 0 %
238.  2019 0 %
239.  Wybory na Prezydenta RP 2020 0 %
240.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 r. 0 %
241.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2022 0 %
242.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2021 0 %
243.  Obwieszczenia 2021 0 %
244.  Zarządzenia Burmistrza 2021 0 %
245.  Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Nowa Słupia 0 %
246.  Nagrania z sesji Rady Miejskiej 2021 0 %
247.  Nagrania z sesji Rady Miejskiej 2022 0 %
248.  Karta usług - lokale mieszkalne (zasób Gminy) 0 %
249.  Zarządzenia Burmistrza 2023 0 %
250.  Karta usług - Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 0 %
251.  Obwieszczenia 2023 0 %
252.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2023 0 %
253.  Obwieszczenia 2020 0 %
254.  2023 0 %
255.  Protokoły 2020 0 %
256.  Zarządzenia porządkowe 2020 0 %
257.  Referendum lokalne 19 lipca 2020 roku 0 %
258.  Wybory na Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 roku 0 %
259.  Wybory Ławników 2023 0 %
260.  Nagrania z sesji Rady Gminy 2018 0 %
261.  Nagrania z sesji Rady Miejskiej 2019 0 %
262.  Hala Sportowa i Boisko w Nowej Słupi 0 %
263.  Nagrania z sesji Rady Miejskiej 2020 0 %
264.  Nagrania z sesji Rady Miejskiej 2023 0 %
265.  Boisko "ORLIK" w Rudkach 0 %
266.  Karty usług - geodezja 0 %
267.  Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia 0 %
268.  Zarządzenia Burmistrza 2019 0 %
269.  Karta usług - informacja publiczna 0 %
270.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 0 %
271.  Protokoły 2014 0 %
272.  Wybory samorządowe 2014 0 %
273.  2014 - kadencja 2014-2018 0 %
274.  Zarządzenia 2015 0 %
275.  Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-2018 0 %
276.  2015 0 %
277.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2015 0 %
278.  Protokoły 2015 0 %
279.  2021 0 %
280.  Protokoły 2021 0 %
281.  Konsultacje 0 %
282.  2014 0 %
283.  Zarządzenia 2014 0 %
284.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2014 0 %
285.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2020 0 %
286.  Zarządzenia Burmistrza 2020 0 %
287.  2010 0 %
288.  Karta usług - zezwolenia sprzedaż alkoholu 0 %
289.  Protokoły 2017 0 %
290.  Karty usług - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 %
291.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2013 0 %
292.  2013 0 %
293.  Zarządzenia 2013 0 %
294.  Protokoły 2013 0 %
295.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy 0 %
296.  Klauzula informacyjna - wydawanie zaświadczeń 0 %
297.  Wybory na Prezydenta RP 2015 0 %
298.  Referendum 2015 0 %
299.  Karta usług - drogi 0 %
300.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r. 0 %
301.  Wykaz zezwoleń - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowa Słupia 0 %
302.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2018 0 %
303.  Protokoły 2018 0 %
304.  2018 0 %
305.  Zarządzenia 2018 0 %
306.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r. 0 %
307.  Wybory samorządowe 2018 0 %
308.  Klauzula informacyjna. Zamówienia publiczne. 0 %
309.  Karta usług - zwrot podatku akcyzowego 0 %
310.  2018 - kadencja 2018-2023 0 %
311.  Karta usług - petycje, postulaty 0 %
312.  Karta usług - sporządzenie testamentu urzędowego 0 %
313.  Zarządzenia 2017 0 %
314.  Wybory Parlament 2015 0 %
315.  Zarządzenia Burmistrza 2022 0 %
316.  2022 0 %
317.  Obwieszczenia 2022 0 %
318.  Informacje o terminach i miejscach planowanych zgromadzeń 0 %
319.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2016 0 %
320.  Zarządzenia 2016 0 %
321.  2016 0 %
322.  Protokoły 2016 0 %
323.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2022 r. 0 %
324.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2017 0 %
325.  2017 0 %
326.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2019 0 %
Oficjalna strona www

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR W KAŻDY CZWARTEK 10.00-12.00
przy sali konferencyjnej UMiG
tel . 41 3178-770


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700

email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.