Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Wykaz telefonów 22472 razy
2.  Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kielcach - Filia w Nowej Słupi - nowy czas pracy 10311 razy
3.  BUDŻET GMINY-INFORMACJE PODSTAWOWE 8053 razy
4.  ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ INTERNET - ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA e-PUAP 6406 razy
5.  Gospodarka odpadami - informacje 5731 razy
6.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 5577 razy
7.  Gminny Ośrodek Kultury w Rudkach 5092 razy
8.  Stan ludności gminy Nowa Słupia w latach 2000-2005 4740 razy
9.  Transmisja obrad sesji RADY MIEJSKIEJ 4571 razy
10.  Jednostki pomocnice: sołectwa 4448 razy
11.  INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP 4372 razy
12.  Program ochrony środowiska dla gminy Nowa Słupia 4342 razy
13.  PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 4237 razy
14.  Oświadczenia majątkowe złożone przez wójta, z-cę wójta, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 4144 razy
15.  GODZINY PRACY URZĘDU GMINY W NOWEJ SŁUPI 4008 razy
16.  Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia 3951 razy
17.  Skład Rady Gminy Nowa Słupia 2006-2010 3950 razy
18.  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNYCH 3840 razy
19.  Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny 3597 razy
20.  Budżet Gminy Nowa Słupia na 2004 rok 3318 razy
21.  Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Nowej Słupi - 31.03.2015 r. 3258 razy
22.  Oświadczenia majątkowe złożone przez wójta, z-cę wójta, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3241 razy
23.  UCHWAŁY 3221 razy
24.  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY 3146 razy
25.  Plan pracy Rady Gminy na 2004 3062 razy
26.  Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 3002 razy
27.  Oświadczenia majątkowe złożone przez wójta, z-cę wójta, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół .. 2920 razy
28.  Przewodniczący Rady 2864 razy
29.  Statut Gminy Nowa Słupia - tekst ujednolicony z 22 czerwca 2007r. 2858 razy
30.  Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia 2842 razy
W sumie 147574 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  P R Z E T A R G I i INNE ZAM. kat. główna 14.1 %
2.  Organizacje pozarządowe kat. główna 3.8 %
3.  Obwieszczenia kat. główna 3.5 %
4.  PRZEJRZYSTA GMINA kat. główna 3.1 %
5.  2004 2.7 %
6.  2003 2.6 %
7.  2007 2.3 %
8.  2005 2.2 %
9.  Spis spraw kat. główna 2.2 %
10.  2006 1.8 %
11.  Urząd Miasta i Gminy kat. główna 1.8 %
12.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 1.7 %
13.  Zarządzenia 2007 1.7 %
14.  Uchwały kat. główna 1.7 %
15.  Rada Miejska kat. główna 1.6 %
16.  Ochrona Środowiska kat. główna 1.5 %
17.  2008 1.5 %
18.  Zarządzenia 2006 1.4 %
19.  Zarządzenia 2008 1.4 %
20.  Zarządzenia 2009 1.4 %
21.  Majątek gminy kat. główna 1.2 %
22.  Budżet gminy kat. główna 1.2 %
23.  2009 1.2 %
24.  Zarządzenia kat. główna 1.1 %
25.  2002 1.1 %
26.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1 %
27.  Archiwum Rady Gminy 1 %
28.  Podatki,opłaty lokalne, ulgi, umorzenia kat. główna 1 %
29.  Decyzje środowiskowe 1 %
30.  Regulamin organizacyjny UMiG kat. główna 0.9 %
31.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 0.9 %
32.  Statut kat. główna 0.9 %
33.  Zarządzenia 2010 0.9 %
34.  Informacja publiczna kat. główna 0.8 %
35.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.8 %
36.  2010 0.8 %
37.  Urząd Stanu Cywilnego 0.7 %
38.  Zarządzenia 2011 0.7 %
39.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.7 %
40.  2011 0.7 %
41.  Otwarte konkursy ofert 0.6 %
42.  Plany, stategie rozwoju kat. główna 0.6 %
43.  Skład Rady 0.5 %
44.  Plan Rozwoju Lokalnego 0.5 %
45.  Opinie RIO kat. główna 0.5 %
46.  Komisje Rady Miejskiej 0.5 %
47.  Ewidencja działalności gospodarczej 0.5 %
48.  Protokoły z sesji RG/RM kat. główna 0.5 %
49.  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 0.4 %
50.  Filia Wydziału Komunikacji kat. główna 0.4 %
51.  Podatek od środków transportu 0.4 %
52.  Przewodniczący Rady 0.4 %
53.  Podatek od nieruchomości 0.4 %
54.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2009 0.4 %
55.  Sprawozdania finansowe i budżetowe kat. główna 0.4 %
56.  Obwieszczenia - Archiwum 2009-2019 0.4 %
57.  Podatek rolny 0.4 %
58.  Zasada przejrzystości 0.4 %
59.  Opłata targowa 0.4 %
60.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.4 %
61.  Archiwum - pozarządowe 0.4 %
62.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2010 0.3 %
63.  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach 0.3 %
64.  Kontrole kat. główna 0.3 %
65.  Stan ludności w latach 2000-2005 0.3 %
66.  Budownictwo 0.3 %
67.  ZPORR 0.3 %
68.  Sołectwo Baszowice 0.3 %
69.  Strategia Gminy 0.3 %
70.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2004 0.3 %
71.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2003 0.3 %
72.  Wystąpienia pokontrolne kat. główna 0.3 %
73.  GKRPA kat. główna 0.3 %
74.  Zasada rozliczalności 0.3 %
75.  Karty usług - GOPS 0.3 %
76.  Publiczne Przedszkole w Rudkach 0.3 %
77.  Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia 0.3 %
78.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2007 0.3 %
79.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudkach 0.3 %
80.  Programy współpracy 0.3 %
81.  Protokoły 2010 0.3 %
82.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorku 0.2 %
83.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2006 0.2 %
84.  Zasada partycypacji społecznej 0.2 %
85.  Sołectwo Rudki 0.2 %
86.  Protokoły 2009 0.2 %
87.  Zasada fachowości 0.2 %
88.  Zadania i kompetencje 0.2 %
89.  Protokoły 2008 0.2 %
90.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi 0.2 %
91.  Karty usług - USC 0.2 %
92.  Narodowy Spis Powszechny 2002 - gospodarstwa domowe 0.2 %
93.  Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi 0.2 %
94.  Oświadczenia majątkowe wójta/burmistrza 0.2 %
95.  Przyjęcia interesantów 0.2 %
96.  Zasada braku tolerancji dla korupcji 0.2 %
97.  Sołectwo Sosnówka 0.2 %
98.  Sołectwo Mirocice 0.2 %
99.  Sołectwo Wólka Milanowska 0.2 %
100.  Rynek pracy w latach 2000-2005 0.2 %
101.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleniowie 0.2 %
102.  Karty usług - budownictwo 0.2 %
103.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Słupi 0.2 %
104.  2010 - kadencja 2010-2014 0.2 %
105.  Sołectwo Jeziorko 0.2 %
106.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywiance 0.2 %
107.  Sołectwo Stara Słupia 0.2 %
108.  2012 0.2 %
109.  Spis rolny 2002 0.2 %
110.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirocicach 0.2 %
111.  Sołectwo Serwis 0.2 %
112.  Sołectwo Trzcianka 0.2 %
113.  Sołectwo Jeleniów 0.2 %
114.  Sołectwo Bartoszowiny 0.2 %
115.  Sołectwo Nowa Słupia 0.2 %
116.  Sołectwo Hucisko 0.2 %
117.  Karty usług - Oświata 0.2 %
118.  Narodowy Spis Powszechny 2002 - mieszkania 0.2 %
119.  Karty usług-podatki 0.2 %
120.  Sołectwo Dębno 0.2 %
121.  Zasada przewidywalności 0.2 %
122.  Sołectwo Paprocice 0.2 %
123.  Sołectwo Cząstków 0.2 %
124.  Sołectwo Dębniak 0.2 %
125.  Sołectwo Skały 0.2 %
126.  Karty usług - rolnictwo 0.2 %
127.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2005 0.2 %
128.  Sołectwo Pokrzywianka 0.2 %
129.  Podatki 0.2 %
130.  Sołectwo Włochy 0.2 %
131.  Archiwum - podatek od nieruchomości 0.2 %
132.  Archiwum - podatek rolny 0.2 %
133.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2008 0.1 %
134.  Zarządzenia 2012 0.1 %
135.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2011 0.1 %
136.  Protokoły 2007 0.1 %
137.  Archiwum - podatek od środków transportu 0.1 %
138.  Skład Rady 0.1 %
139.  Protokoły 2011 0.1 %
140.  Archiwum - opłata targowa 0.1 %
141.  SPO 0.1 %
142.  Dochody i wydatki budżetu gminy w latach 2000-2005 0.1 %
143.  Protokoły 2012 0.1 %
144.  Gminny Klub Sportowy 0.1 %
145.  Przewodniczący Rady 0.1 %
146.  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 0.1 %
147.  Archiwum - konkursy 0.1 %
148.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Mirocicach 0.1 %
149.  WYBORY-REFERENDA kat. główna 0.1 %
150.  Komunikaty Rady Miejskiej kat. główna 0 %
151.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2012 0 %
152.  Wykaz telefonów kat. główna 0 %
153.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Słupia 0 %
154.  Gospodarka odpadami kat. główna 0 %
155.  Archiwum -majątek 0 %
156.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Paprociach 0 %
157.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P. we Włochach 0 %
158.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Sosnówce 0 %
159.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P. w Nowej Słupi 0 %
160.  Archiwum-Ochrona Środowiska 0 %
161.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA R.P w Starej Słupi 0 %
162.  Zespół Szkół w Rudkach 0 %
163.  Kanał technologiczny kat. główna 0 %
164.  Transmisja obrad Rady Miejskiej on line kat. główna 0 %
165.  Plan postępowań - zamówienia publiczne kat. główna 0 %
166.  DOSTĘPNOŚĆ kat. główna 0 %
167.  PETYCJE kat. główna 0 %
168.  Archiwum - GKRPA 0 %
169.  Archiwum Budżet Gminy 0 %
170.  KARTY USŁUG - Ewidencja ludności - DOWODY OSOBISTE 0 %
171.  Tablica ogłoszeń kat. główna 0 %
172.  Konsultacje społeczne kat. główna 0 %
173.  Zadania i uprawnienia Przewodniczącego 0 %
174.  REWITALIZACJA kat. główna 0 %
175.  Zmiany w budżecie 2012 0 %
176.  Ochrona Danych Osobowych kat. główna 0 %
177.  Nabory kat. główna 0 %
178.  Dotacje oświatowe kat. główna 0 %
179.  Plan Pracy Rady i sprawozdania 0 %
180.  Karty usług - sieć wodno-kanaliz. 0 %
181.  OBIEKTY SPORTOWE kat. główna 0 %
182.  Karta usług - usuwanie azbestu 0 %
183.  Raport o stanie gminy kat. główna 0 %
184.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
185.  Karty usług - Działalność Gospodarcza 0 %
186.  Komisje Rady 0 %
187.  Dyżury i przyjęcia interesantów 0 %
188.  Program 500+ kat. główna 0 %
189.  Karta usług - działalność regulowana 0 %
190.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach kat. główna 0 %
191.  Powszechny Spis Rolny 2020 kat. główna 0 %
192.  Karty usług - turystyka 0 %
193.  REJESTRY i EWIDENCJE kat. główna 0 %
194.  Rejestr skarg i wniosków kat. główna 0 %
195.  Plan kontroli podatkowej kat. główna 0 %
196.  Zapytania do Radnych 0 %
197.  Sesje rady i protokoły z sesji 0 %
198.  Klub Radnych 0 %
199.  Komunikaty i oświadczenia Przewodniczącego 0 %
200.  Polityka prywatności kat. główna 0 %
201.  Kontakty Rady z mieszkańcami 0 %
202.  Uchwały Rady 0 %
203.  www.obywatel.gov.pl kat. główna 0 %
204.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
205.  test4 0 %
206.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
207.  Podstawowe informacje 0 %
208.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
209.  Posiedzenia Zarządu 0 %
210.  Skład osobowy Zarządu 0 %
211.  Uchwały Zarządu 0 %
212.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2019 0 %
213.  Protokoły 2019 0 %
214.  Interpelacje i zapytania radnych 0 %
215.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 0 %
216.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r. 0 %
217.  Gospodarka odpadami - informacje 0 %
218.  Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2018-2023 0 %
219.  2019 0 %
220.  Zarządzenia Burmistrza 2019 0 %
221.  2018 - kadencja 2018-2023 0 %
222.  Konsultacje 0 %
223.  Karta usług - zwrot podatku akcyzowego 0 %
224.  Hala Sportowa i Boisko w Nowej Słupi 0 %
225.  Klauzula informacyjna. Zamówienia publiczne. 0 %
226.  Wybory samorządowe 2018 0 %
227.  Wybory ponowne do Rady Miejskiej 2019 0 %
228.  Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 0 %
229.  Wybory na Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 roku 0 %
230.  Zarządzenia Burmistrza 2020 0 %
231.  Informacje dot. przydatności wody do spożycia 0 %
232.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2020 0 %
233.  Boisko "ORLIK" w Rudkach 0 %
234.  Karty usług - geodezja 0 %
235.  Karta usług - informacja publiczna 0 %
236.  Obwieszczenia 2020 0 %
237.  Referendum lokalne 19 lipca 2020 roku 0 %
238.  Zarządzenia porządkowe 2020 0 %
239.  Protokoły 2020 0 %
240.  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 0 %
241.  Wybory Ławników 2019 0 %
242.  Wybory do Izby Rolniczej 0 %
243.  2010 0 %
244.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 0 %
245.  2020 0 %
246.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 r. 0 %
247.  Wybory na Prezydenta RP 2020 0 %
248.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2021 0 %
249.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r. 0 %
250.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy 0 %
251.  2015 0 %
252.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2015 0 %
253.  Protokoły 2015 0 %
254.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 r. 0 %
255.  Protokoły 2013 0 %
256.  Wybory na Prezydenta RP 2015 0 %
257.  Referendum 2015 0 %
258.  Wybory Parlament 2015 0 %
259.  Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-2018 0 %
260.  Zarządzenia 2015 0 %
261.  2014 - kadencja 2014-2018 0 %
262.  Klauzula informacyjna - wydawanie zaświadczeń 0 %
263.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2014 0 %
264.  Zarządzenia 2014 0 %
265.  2014 0 %
266.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 0 %
267.  Protokoły 2014 0 %
268.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r. 0 %
269.  Wybory samorządowe 2014 0 %
270.  Zarządzenia 2013 0 %
271.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2016 0 %
272.  Zarządzenia 2016 0 %
273.  Protokoły 2017 0 %
274.  Karta usług - drogi 0 %
275.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r. 0 %
276.  Karta usług - zezwolenia sprzedaż alkoholu 0 %
277.  Wykaz zezwoleń - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowa Słupia 0 %
278.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2018 0 %
279.  Protokoły 2018 0 %
280.  2018 0 %
281.  Karta usług - petycje, postulaty 0 %
282.  Karta usług - sporządzenie testamentu urzędowego 0 %
283.  Zarządzenia 2017 0 %
284.  2016 0 %
285.  Protokoły 2016 0 %
286.  2013 0 %
287.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2013 0 %
288.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 r. 0 %
289.  Karty usług - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 %
290.  BUDŻET GMINY NOWA SŁUPIA 2017 0 %
291.  2017 0 %
292.  Zarządzenia 2018 0 %
Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdą środę 10.00-12.00
/obok sali konferencyjnej UMiG/


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.