Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY WYŁONIENIA RADNYCH MŁODZIEŻOWEJ RADY

Wyświetl stronę główną » Młodzieżowa Rada Miejska » INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY WYŁONIENIA RADNYCH MŁODZIEŻOWEJ RADY

Na podstawie §7 ust. 5 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Słupi w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nowej Słupi, informuję o rozpoczęciu naboru do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 

            W skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Słupi będzie wchodzić 11 osób reprezentujących szkoły podstawowe z terenu Gminy Nowa Słupia oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych zamieszkała na terenie Gminy Nowa Słupia, która nie ukończyła 18 lat.

            Kandydatem do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Słupi może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

  1. Mieści się w przedziale wiekowym od 13 (ukończonych w dniu zgłoszenia) do 18 lat,
  2. Posiada status ucznia,
  3. Zamieszkuje na terenie Gminy Nowa Słupia
  4. Wyraża zgodę na kandydowanie oraz pracę w Młodzieżowej Radzie,
  5. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza miasta i Gminy Nowa Słupia oraz upublicznienie informacji w formularzu zgłoszeniowym.

Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Słupi trwa 2 lata.

Wyboru Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Słupi dokona Kapituła Młodzieżowej Rady spośród kandydatów zgłoszonych przez:

  1. samorządy uczniowskie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Nowa Słupia,
  2. organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą lub na jej rzecz,
  3. Rady Sołeckie,
  4. indywidualne zgłoszenia kandydatów.

 

Wypełniony komplet dokumentów należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi lub przesłać drogą pocztową na adres Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia w terminie do 12 czerwca 2023 r.

 

      W przypadku przesyłki pocztowej będzie decydować data stempla pocztowego. Na kopercie zawierającej formularz zgłoszeniowy należy umieścić dopisek „Młodzieżowa Rada Miejska”

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-05-22 12:09

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2023-05-22 12:07

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Zdzisław Dudzic
DYŻUR W KAŻDY CZWARTEK 13.00-15.00
przy sali konferencyjnej UMiG
tel . 41 3178-770


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700

adres e-doręczenia:

AE:PL-52584-95124-UUAVC-17

email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.