Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ INTERNET - ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA e-PUAP

Wyświetl stronę główną » Elektroniczna Skrzynka Podawcza » ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ INTERNET - ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA e-PUAP

 

FORMULARZE :

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu  
Zezwolenie na wycinkę drzew

 1. zgodność z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.09.2005 r., w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (DZ.U. 2005 Nr 200, poz. 1651), Elektroniczna Skrzynka Podawcza posiada funkcjonalność: "Dostępnego publicznie środka komunikacji elektronicznej służącego do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".
 2. bezpieczną i wiarygodną wymianę dokumentów elektronicznych między obywatelem a organem administracji publicznej za pośrednictwem powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej,
 3. obsługę wniosków przesyłanych do urzędu w formie dokumentów elektronicznych podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym,
 4. publikowanie szablonów formularzy na stronie WWW,
 5. wypełnienie wniosku/formularza na stronie WWW,
 6. załączanie do formularza dodatkowych dokumentów w postaci załączników,
 7. opatrywanie wypełnionego wniosku/formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego wydanego przez dowolne kwalifikowane centrum certyfikacji,
 8. automatyczne przesyłanie podpisanego i wypełnionego dokumentu na adres elektronicznej skrzynki podawczej (wskazany w BIP podmiotu publicznego) za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego kanału,
 9. weryfikację bezpiecznego podpisu elektronicznego, którym opatrzony jest wypełniony formularz wpływający do skrzynki podawczej, w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę,
 10. wystawianie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) zgodnego z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 200, Poz. 1651),
 11. automatyczne przesyłanie elektronicznego poświadczenia odbioru do nadawcy dokumentu,
 12. przekazywanie dokumentów do systemów kancelaryjnych i systemów obiegu dokumentów,
 13. długookresowe archiwizowanie dokumentów elektronicznych,
 14. ewidencjonowanie dokumentów elektronicznych doręczonych podmiotowi oraz wygenerowanych urzędowych poświadczeń odbioru.

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie e-PUAP - Elektronicznego Urzędu Podawczego,
 2. Dostarczenie dokumentów elektronicznych w godzinach pracy urzędu do Sekretariatu Urzędu Gminy w Nowej Słupi ul. Rynek 15 na następujących nośnikach danych:
  1. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  2. Płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu przez Urząd Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF 
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wszystkie dokumenty przesyłane elektronicznie muszą byc podpisane zgodnym certyfikatem kwalifikowanym bądź Profilem Zaufanym. 

Informacje

Rejestr zmian

2013-10-18 10:00

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2013-10-18 09:57

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2013-08-26 13:00

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2013-05-23 10:24

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-11-21 13:05

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-11-20 09:47

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-11-19 14:13

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-11-19 14:09

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-11-19 13:09

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-11-19 13:06

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-11-19 09:31

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-11-19 09:28

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-11-19 09:02

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-11-19 08:59

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-11-19 08:54

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-11-19 08:50

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-08-16 00:00

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2008-05-05 00:00

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2008-05-05 00:00

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2008-05-05 00:00

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdą środę 10.00-12.00
/obok sali konferencyjnej UMiG/


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.