Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ INTERNET

Wyświetl stronę główną » Elektroniczna Skrzynka Podawcza » ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ INTERNET

 

Szanowni Klienci, udostępniamy Państwu trzy możliwości złożenia dokumentu w formie elektronicznej:

1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
2. Poczta elektroniczna (E-mail) urzad@nowaslupia.pl

3. Nośniki danych.


1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Składanie:

Zgodnie z art 63 § 1 KPA, podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) organu administracji publicznej. Podania te muszą być uwierzytelnione poprzez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu, lub profilu zaufanego ePUAP.
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi prowadzi ESP na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem /8cf2p6qd5k/skrytka.

Potwierdzenie złożenia:

Nadawca składający przesyłkę przez ESP dostaje automatycznie potwierdzenie o odebraniu przesyłki przez Urząd.

Odpowiedź:

Odpowiedzi na pisma złożone do urzędu przez ESP są wysyłane w formie elektronicznej i podpisane podpisem kwalifikowanym


2. Poczta elektroniczna (E-mail) bez potwierdzania UPP

Składanie:

Na  adres mailowy Urzędu  a także indywidualne adresy pracowników https://www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/4067, Klienci urzędu mogą składać pisma, które nie wszczynają postępowania administracyjnego rozstrzyganego w drodze decyzji administracyjnej.

Potwierdzenie złożenia:

Są to przesyłki składane w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania,  stanowiące jedynie elektroniczną formę kontaktu Klienta z Urzędem. Wyjątek stanowią skargi i wnioski oraz wnioski  o udostępnienie informacji publicznej, które mogą być składane także drogą elektroniczną bez konieczności korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP).

Odpowiedź:

Odpowiedzi na przesyłki złożone na adres mailowy, są wysyłane w formie elektronicznej na zwrotny adres mailowy Klienta.

Jeśli chcesz wysłać mail na adres główny Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi kliknij urzad@nowaslupia.pl


3. Nośniki danych

Przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych dzielimy na:
- przekazane bezpośrednio na informatycznym nośniku danych,
- stanowiące załącznik do pisma przekazanego na nośniku papierowym.
WAŻNE: Dokument elektroniczny doręczany na elektronicznym nośniku danych jest przekazywany wraz z tym nośnikiem.

Przyjmujemy następujące typy nośników danych:

 • dysk CD (CD-RW) lub DVD (DVD-RW),
 • pamięć flash,
 • dysk USB.

Akceptowane są następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:

 1. do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne lub multimedialne- formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf, .pdf, xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, Open XML (.docx, .xlsx, .pptx);
 2. do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .gif, .jpg (.jpeg),  .tif (.tiff), .png, .svg;
 3. do danych zawierających informację dźwiękową lub filmową: .wav, .mp3, .avi, .mpeg, .mp4;
 4. do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z;
 5. do określenia struktury i wizualizacji dokumentu elektronicznego:
  • do definiowania układu informacji: .xml, .xsd, .gml, .rng;
  • do przetwarzania dokumentów zapisanych w formacie XML: .xls, .xslt;
 6. do elektronicznego podpisywania i szyfrowania dokumentów elektronicznych: XMLsig, .XAdES, PAdES, CAdES, XMLenc.

Inne wymagania:

Nośniki danych przekazane do Urzędu powinny być opatrzone: imieniem i nazwiskiem, oraz adresem korespondencyjnym osoby wnoszącej.

Wówczas poświadczenie przedłożenia zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez doręczającego albo zapisane na dodatkowym informatycznym nośniku danych dostarczonym przez doręczającego.

Odpowiedź:

Odpowiedzi na pisma złożone na nośniku informatycznym, są wysyłane w formie papierowej na adres zwrotny Klienta.

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-09-17 11:44

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2021-09-17 11:41

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2021-09-17 11:39

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2021-07-07 14:15

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2021-07-07 14:14

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2021-07-07 14:13

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2021-07-07 14:09

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2021-07-07 14:07

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2021-05-19 08:33

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2021-01-27 14:07

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2021-01-27 14:06

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2013-10-18 10:00

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2013-10-18 09:57

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2013-08-26 13:00

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2013-05-23 10:24

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-11-21 13:05

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-11-20 09:47

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-11-19 14:13

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-11-19 14:09

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-11-19 13:09

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-11-19 13:06

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-11-19 09:31

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-11-19 09:28

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-11-19 09:02

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-11-19 08:59

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-11-19 08:54

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-11-19 08:50

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2012-08-16 00:00

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2008-05-05 00:00

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2008-05-05 00:00

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2008-05-05 00:00

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Zdzisław Dudzic
DYŻUR W KAŻDY CZWARTEK 13.00-15.00
przy sali konferencyjnej UMiG
tel . 41 3178-770


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700

adres e-doręczenia:

AE:PL-52584-95124-UUAVC-17

email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.