Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

Wyświetl stronę główną » Raport o stanie gminy » INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

Podtytuł: w sprawie „Raport o stanie Gminy Nowa Słupia za 2019 rok”

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Miasta i Gminy Nowa Słupia!

Zgodnie z przepisem art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Burmistrz obowiązany jest przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Słupi  raport o stanie gminy, co roku do dnia 31 maja.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Debata ma odbyć się do końca czerwca, jednak wydane na podstawie specustawy COVID – 19 z dnia 2 marca 2020 r. Rozporządzenie Ministra Finansów przedłuża w tym roku ten termin o 60 dni, czyli do końca sierpnia. Raport będzie omawiany omawiany na sesji na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.

Na temat raportu mogą wypowiedzieć zarówno radni, jak i mieszkańcy.

W przypadku mieszkańców – istnieje wymóg złożenia pisemnego zgłoszenia popartego podpisami innych mieszkańców.

W związku z wprowadzeniem od  dnia 20 marca 2020 r. stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz obowiązującymi aktualnymi ograniczeniami informuję, że mieszkańcy, którzy będą chcieli zabrać głos w debacie i ewentualnie zadać pytania dotyczące treści raportu proszeni są o wysyłanie swoich opinii w obecnej chwili wyłącznie w wersji elektronicznej pod adres rada@nowaslupia.pl

Opinia zostanie przeczytana podczas sesji podczas której odbędzie się debata na temat raportu.

W przypadku odwołania stanu epidemii będą podejmowane kroki aby zminimalizować skutki nie dopuszczenia mieszkańców do udziału w debacie.

                                              Przewodniczący Rady  Miejskiej
                                                       /-/ Rafał Piasecki

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-05-14 12:49

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2020-05-14 12:49

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2020-05-14 12:49

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2020-05-14 12:49

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2020-05-14 12:49

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdą środę 10.00-12.00
/obok sali konferencyjnej UMiG/


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.