Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej.

Wyświetl stronę główną » Komunikaty Rady Miejskiej » Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej.

Podtytuł: 6 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się dnia 6 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
w Nowej Słupi.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
 4. Przedstawienie protokołu ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej z dnia 28.06.2021r.
 5. Zaopiniowanie wniosku Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach w sprawie przyznania Medalu „Za zasługi dla obronności kraju”.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2021 – 2039,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  3. w sprawie emisji obligacji Gminy Nowa Słupia oraz określenia ich zbywania, nabywania
   i wykupu,
  4. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia,
  5. w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Nowa Słupia na lata 2021-2036,
  6. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/87/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego na wykonanie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km”,
  7. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej,
  8. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,
  9. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Nowa Słupia,
  10. w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-09-04 18:08

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.00
WTOREK:     7.30 - 15.00
ŚRODA: 7.30 - 17.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.00
PIĄTEK: 7.30 - 15.00
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdy czwartek 10.00-12.00
pok. nr 3 na parterze


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.