Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 26 marca 2021 r.

Wyświetl stronę główną » Obwieszczenia 2021 » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 26 marca 2021 r.

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na: Przebudowie i rozbudowie byłego budynku administracji publicznej (GOPS) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na usługi w zakresie handlu z częścią biurową i administracyjną na działce ewidencyjnej o numerze 1096 położonej w miejscowości Nowa Słupia, gm. Nowa Słupia.

     Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

            Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10.03.2021 r., wpłynął wniosek
Gminy Nowa Słupia, reprezentowanej przez pełnomocnika - Pana Wojciecha Głowackiego, „G2 Architekci”, ul. Piekoszowska 126/6, 25-632 Kielce, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na:

  • Przebudowie i rozbudowie byłego budynku administracji publicznej (GOPS) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na usługi w zakresie handlu z częścią biurową i administracyjną na działce ewidencyjnej o numerze 1096 położonej w miejscowości Nowa Słupia, gm. Nowa Słupia.

          Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamia się, że
w dniu 26.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Powołując się na art. 10 § 1 kpa informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

       W przypadku braku zastrzeżeń i wniosków obecność nie jest obowiązkowa. Wniosek znajduje się w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy
w Nowej Słupi Referat Gospodarczo-Inwestycyjny, podinsp. ds. Planowania Przestrzennego
i Budownictwa, pok. Nr 21.

Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi ul. Rynek  15, pok. nr 21 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

- Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi

- Tablicy ogłoszeń sołectwa Nowa Słupia

- Na stronie internetowej www.nowaslupia.bip.jur.pl

Data wywieszenia obwieszczenia 26.03.2021 r. – 09.04.2021 r.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-03-26 13:44

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2021-03-26 13:44

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2021-03-26 13:41

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdy czwartek 10.00-12.00
pok. nr 3 na parterze


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.