Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 9 lutego 2021 r.

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia Burmistrza 2021 » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 9 lutego 2021 r.

Podtytuł: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym: alkoholizmowi i narkomanii – dofinansowanie działalności wychowawczo – profilaktycznej w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 5 ust. pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn.zm.) oraz w związku z Uchwała Nr XXXV/78/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020 i Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 roku XXXVIII/100/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowa Słupia na 2021 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym: alkoholizmowi i narkomanii w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowa Słupia.
  2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w zakresie priorytetowych zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowa Słupia na rok 2021 a środki na jego realizację mieszczą się w Preliminarzu wydatków finansowych zabezpieczających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 i zadań wynikających z działalności GKRPA w Nowej Słupi (Rozdział 1 ust 2)
  3. Treść ogłoszenia o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie :

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi,
  3. na stronie internetowej Gminy Nowa Słupia – www. nowaslupia.pl

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Zarządzenia Burmistrza 2021.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-02-09 12:41

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2021-02-09 12:41

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2021-02-09 12:40

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdą środę 10.00-12.00
/obok sali konferencyjnej UMiG/


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.