Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 22 października 2020 r.

Wyświetl stronę główną » Obwieszczenia 2020 » Obwieszczenia » Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 22 października 2020 r.

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegający na: Budowie sieci gazowej w zakresie średniego ciśnienia dn 25-63 wykonanej z rur polietylenowych PE o przewidywanej długości ok. 65,0 m, na działkach oznaczonych nr ewid. 536/2, 528/2, 521 w miejscowości Rudki, gm. Nowa Słupia.

     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

            Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 02.10.2020 r., wpłynął wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa, Sp. z.o.o, Odział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, reprezentowanej przez pełnomocnika - Pana Kamila Cieśla, Firma Projektowo Wykonawcza Centgaz Jan Cieśla, ul. Piaskowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegający na:

  • Budowie sieci gazowej w zakresie średniego ciśnienia dn 25-63 wykonanej z rur polietylenowych PE o przewidywanej długości ok. 65,0 m, na działkach oznaczonych nr ewid. 536/2, 528/2, 521 w miejscowości Rudki, gm. Nowa Słupia.

          Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamia się, że
w dniu 22.10.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powołując się na art. 10 § 1 kpa informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 49 § 2 kpa w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

       W przypadku braku zastrzeżeń i wniosków obecność nie jest obowiązkowa. Wniosek znajduje się w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy
w Nowej Słupi Referat Gospodarczo-Inwestycyjny, podinsp. ds. Planowania Przestrzennego
i Budownictwa, pok. Nr 21.

Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi,
ul. Rynek 15, pok. nr 21 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

- Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi

- Tablicy ogłoszeń sołectwa Rudki

- Na stronie internetowej www.nowaslupia.bip.jur.pl

 

Data wywieszenia obwieszczenia 22.10.2020 r. – 05.11.2020 r.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-10-22 13:27

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2020-10-22 13:25

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdy czwartek 10.00-12.00
pok. nr 3 na parterze


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.