Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupiczwartek, 24 września 2020 r.

imieniny: Dora, Maryna

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

Posiedzenie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi odbędzie się
24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 3. Omówienie protokołu z:
  1. XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi,
  2. XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi,
  3. XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi,
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2020 – 2033,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.,
  3. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/58/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2017 r.
   w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Nowa Słupia oraz jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3,4 i 13 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczna oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielenia tych ulg,
  4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi,
  5. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi.
  6. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia,
  7. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/23/15 rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowa Słupia,
  8. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/103/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  9. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/31/20 rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
  10. w sprawie zniesienia ograniczeń handlu na targowisku w Rudkach,
  11. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Gospodarki Mieszkaniowej,
  12. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G,
  13. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej),
  14. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej bezczynności Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia jako organu wykonawczego,
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.
Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia. Data utworzenia: 2020-06-22.
Wprowadził do systemu: Mariusz Trepka. Data wprowadzenia: 2020-06-22 08:16:18.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Trepka. Data publikacji: 2020-06-22 08:16:18.
czytano: 127 razy, id: 6938
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-06-22
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2020-06-22
Nowa wiadomość
Mariusz Trepka

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

NOWA SŁUPIA
KIELECKI, ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia

tel.: (41) 31 78 700, /8cf2p6qd5k/skrytka (skrzynka podawcza)
e-mail: urzad@nowaslupia.pl

uchwały, zarządzenia