Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupiśroda, 3 czerwca 2020 r.

imieniny: Leszek, Tamara

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zaproszenie na posiedzenie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi

Strona główna » Komunikaty Rady Miejskiej » Zaproszenie na posiedzenie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi

Podtytuł: 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 09:00

Uprzejmie informuję, że posiedzenie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi odbędzie się
27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 3. Omówienie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2019 – 2033,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  3. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
  4. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  5. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,
  6. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  7. w sprawie opłaty targowej,
  8. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia
   w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  9. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  10. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/23/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 kwietnia 2015r.
   w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowa Słupia,
  11. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/83/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 września 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Słupia,
  12. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/84/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 września 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
   i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

                                                      Przew. Rady Miejskiej
                                                          /-/ Jerzy Roman

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia. Data utworzenia: 2019-11-22.
Wprowadził do systemu: Mariusz Trepka. Data wprowadzenia: 2019-11-22 14:38:30.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Trepka. Data publikacji: 2019-11-22 14:38:30.
czytano: 88 razy, id: 6557
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-11-22
Nowa wiadomość
Mariusz Trepka

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

NOWA SŁUPIA
KIELECKI, ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia

tel.: (41) 31 78 700, /8cf2p6qd5k/skrytka (skrzynka podawcza)
e-mail: urzad@nowaslupia.pl

uchwały, zarządzenia