Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupiśroda, 21 października 2020 r.

imieniny: Celina, Hilary

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ INTERNET - ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA e-PUAP

Strona główna » Elektroniczna Skrzynka Podawcza » ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ INTERNET - ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA e-PUAP

 

FORMULARZE :

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu  
Zezwolenie na wycinkę drzew

 1. zgodność z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.09.2005 r., w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (DZ.U. 2005 Nr 200, poz. 1651), Elektroniczna Skrzynka Podawcza posiada funkcjonalność: "Dostępnego publicznie środka komunikacji elektronicznej służącego do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".
 2. bezpieczną i wiarygodną wymianę dokumentów elektronicznych między obywatelem a organem administracji publicznej za pośrednictwem powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej,
 3. obsługę wniosków przesyłanych do urzędu w formie dokumentów elektronicznych podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym,
 4. publikowanie szablonów formularzy na stronie WWW,
 5. wypełnienie wniosku/formularza na stronie WWW,
 6. załączanie do formularza dodatkowych dokumentów w postaci załączników,
 7. opatrywanie wypełnionego wniosku/formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego wydanego przez dowolne kwalifikowane centrum certyfikacji,
 8. automatyczne przesyłanie podpisanego i wypełnionego dokumentu na adres elektronicznej skrzynki podawczej (wskazany w BIP podmiotu publicznego) za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego kanału,
 9. weryfikację bezpiecznego podpisu elektronicznego, którym opatrzony jest wypełniony formularz wpływający do skrzynki podawczej, w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę,
 10. wystawianie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) zgodnego z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 200, Poz. 1651),
 11. automatyczne przesyłanie elektronicznego poświadczenia odbioru do nadawcy dokumentu,
 12. przekazywanie dokumentów do systemów kancelaryjnych i systemów obiegu dokumentów,
 13. długookresowe archiwizowanie dokumentów elektronicznych,
 14. ewidencjonowanie dokumentów elektronicznych doręczonych podmiotowi oraz wygenerowanych urzędowych poświadczeń odbioru.

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie e-PUAP - Elektronicznego Urzędu Podawczego,
 2. Dostarczenie dokumentów elektronicznych w godzinach pracy urzędu do Sekretariatu Urzędu Gminy w Nowej Słupi ul. Rynek 15 na następujących nośnikach danych:
  1. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  2. Płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu przez Urząd Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF 
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wszystkie dokumenty przesyłane elektronicznie muszą byc podpisane zgodnym certyfikatem kwalifikowanym bądź Profilem Zaufanym. 

Źródło informacji: Urząd Gminy Nowa Słupia. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Mariusz Trepka. Data wprowadzenia: 2008-05-05 11:56:55.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Trepka. Data publikacji: 2008-05-05 11:56:55.
czytano: 6372 razy, id: 507
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-10-18
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2013-10-18
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2013-08-26
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2013-05-23
Aktualizacja
Mariusz Trepka

2012-11-21
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2012-11-20
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2012-11-19
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2012-11-19
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2012-11-19
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2012-11-19
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2012-11-19
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2012-11-19
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2012-11-19
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2012-11-19
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2012-11-19
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2012-11-19
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2012-08-16
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2008-05-05
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2008-05-05
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2008-05-05
Nowa wiadomość
Mariusz Trepka

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

NOWA SŁUPIA
KIELECKI, ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia

tel.: (41) 31 78 700, /8cf2p6qd5k/skrytka (skrzynka podawcza)
e-mail: urzad@nowaslupia.pl

uchwały, zarządzenia