Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/8443

IV posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Podtytuł: 24.11.2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia

Informujemy, iż w dn. 24.11.2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia odbędzie się IV posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Temat posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
  2. Przedstawienie porządku obrad oraz stwierdzenie quorum.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.