Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/7911

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 13 stycznia 2022 r.

Podtytuł: o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: Budowa boiska wielofunkcyjnego i trybun sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe funkcjonowanie przedsięwzięcia, obejmująca część nieruchomości o numerze ewidencyjnym 502/2, położonej w miejscowości Jeleniów, obręb 0006 Jeleniów, gmina Nowa Słupia.