Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/7577

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na zadanie

Podtytuł: „Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Nowa Słupia”