Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/7576

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Podtytuł: w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Nowa Słupia na okres 3 lat.