Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/7573

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 7 czerwca 2021 r.

Podtytuł: o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: • Budowa zadaszenia istniejącej trybuny zlokalizowanej po zachodniej stronie boiska stadionu sportowego, na działce oznaczonej nr ewid. 205 położonej w miejscowości Rudki, gm. Nowa Słupia.