Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/7572

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 2 czerwca 2021 r.

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na: 1) Budowa oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe funkcjonowanie przedsięwzięcia, na nieruchomości o numerach ewidencyjnych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24/1, 24/2, 28, 34, 35, 36, 37, 38/1, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46/1, 46/2, 48, 49/2, 50, 51/3, 51/4, 52, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 78, 81, 83, 108, 109, 113, 116, 122, 134/1, 134/2, 137, 140, 144, 147, 150, 153, 156, 158, 160/1, 160/2, 162, 168, 219, 220/1, 220/2, 221, 222, 228, 229, 235 położonych w miejscowości Paprocice, obręb 0011 Paprocice, gmina Nowa Słupia;