Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/7567

UCHWAŁA Nr XLIII/44/21 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 26 maja 2021 r.

Podtytuł: w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Nowa Słupia dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.