Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/7564

UCHWAŁA Nr XLIII/41/21 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 26 maja 2021 r.

Podtytuł: w sprawie nadania drodze publicznej nazwy ulicy w miejscowości Nowa Słupia.