Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/7563

UCHWAŁA Nr XLIII/40/21 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 26 maja 2021 r.

Podtytuł: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar Gminy Nowa Słupia z obszarem Gmin Opatów, Baćkowice, Łagów.