Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/7562

UCHWAŁA Nr XLIII/39/21 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 26 maja 2021 r.

Podtytuł: w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.