Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/7557

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 28 maja 2021 r. o wyłączeniu stron z postępowania administracyjnego

Podtytuł: dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na: • Budowie wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1MW, wraz z niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie, na działkach oznaczonych nr ewid. 651/1 oraz 650/2 w miejscowości Rudki, gm. Nowa Słupia.