Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/7555

Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Miasta i Gminy w Nowej Słupi z dnia 27 maja 2021r.

Podtytuł: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na organizację wypoczynku letniego (półkolonii) dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych i zagrożonych alkoholizmem w ramach „Akcji Lato 2021” z programem profilaktyki uzależnień.