Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/7520

UCHWAŁA Nr XLII/32/21 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Podtytuł: w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Nowej Słupi.