Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/7506

Zarządzenie Nr 57/2021 Burmistrza Miasta i Gminy w Nowej Słupi z dnia 27 kwietnia 2021r.

Podtytuł: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego