Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/6657

Dyżur psychologa

Zapraszamy mieszkańców Gminy Nowa Słupia do korzystania z pomocy psychologa.

Psycholog będzie udzielał poradnictwa indywidualnego w trudnych sytuacjach życiowych, rodzinnych, traumatycznych, związanych z uzależnieniem, współuzależnieniem, przemocą, sytuacją kryzysową.

Osoby zainteresowane pomocą proszone są o kontakt telefoniczny 608 088 982

Proszę umawiać się wyprzedzeniem.

Miejsce: Punkt Konsultacyjny ul. Świętokrzyska 18

HARMONOGRAM DYŻURÓW PSYCHOLOGA OLGI NOWAKOWSKIEJ W PUNKCIE
KONSULTACYJNYM W NOWEJ SŁUPI W 2021R.

luty

1 1.02.2021

czwartek

15:00-18:00

13.02.2021

sobota

10:00 - 13:00

marzec

4.03.2021

czwartek

15:00 - 19:00

20.03.2021

sobota

10:00-14:00

kwiecień

8.04.2021

czwartek

15:00 - 19:00

24.04.2021

sobota

10:00 - 14:00

maj

6.05.2021

czwartek

15:00-19:00

22.05.2021

sobota

10:00-14:00

czerwiec

5.06.2021

sobota

10:00 - 14:00

24.06.2021

czwarek

15:00 - 19:00

lipiec

5.07.2021

czwartek

15:00-18:00

24.07.2021

sobota

10:00-13:00

sierpień

5.08.2021

czwartek

15:00-18:00

21.08.2021

sobota

10:00 - 13:00

wrzesień

2.09.2021

czwartek

15:00 - 19:00

18.09.2021

sobota

10:00 - 14:00

październik

2.10.2021

sobota

10:00 - 14:00

14.10.2021

czwartek

15:00-19:00

listopad

4.11.2021

czwartek

15:00 - 19:00

20.11.2021

sobota

10:00 - 14:00

grudzień

4.12.2021

sobota

10:00 - 14:00

16.12.2021

czwartek

15.00 - 19.00