Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/6399

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Stosownie do art. 253 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia informuje, że w Urzędzie Miasta i Gminy w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

W przypadku gdy w środę przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Burmistrz Miasta i Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym, w godzinach pracy Urzędu.

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Urzędu odbywa się na podstawie wcześniejszych zapisów. Zapisy prowadzone są w sekretariacie codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenia można dokonać:

z odpowiednim wyprzedzeniem, najpóźniej do godziny 1000 w dniu przyjęć.

Rejestracją skarg i wniosków oraz koordynacją ich rozpatrywaniai załatwiania zajmuje się Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych.