Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/6230

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej 20 maj 2019 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, które odbędzie się dnia 20 maja 2019 r. o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Nowej Słupi.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
  3. Wizja lokalna budynku przy ul. Górnicza 5B w Rudkach.
  4. Przydział lokalu mieszkalnego ul. Górnicza 5B/10 w Rudkach.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                             Gospodarki Mieszkaniowej