Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/6104

Bezpłatne porady prawne

UWAGA

Wyjątkowo Bezpłatna Porady Prawne dla Mieszkańców będą realizowane w dniach:

6 grudnia (poniedziałek) w godz. 13.15

8 grudnia (środa) w godzinach 13-15 pod nr tel. 724-345-911

 


 

Burmistrz Miasta i  Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior  informuje,
że w Urzędzie Miasta i Gminy

 

w każdą środę

są udzielane BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
od godz. 13.00 do godz.15.00

tel.  724-345-911