Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/5201

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wybór Partnera spoza sektora MŚP do wspólnej realizacji projektu pn. Rewitalizacja Nowej Słupi