Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/507

ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ INTERNET - ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA e-PUAP

 

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie e-PUAP - Elektronicznego Urzędu Podawczego,
 2. Dostarczenie dokumentów elektronicznych w godzinach pracy urzędu do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi ul. Rynek 15 na następujących nośnikach danych:
  1. Pamięć masowa USB 
  2. Płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu przez Urząd Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF 
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wszystkie dokumenty przesyłane elektronicznie muszą byc podpisane zgodnym certyfikatem kwalifikowanym bądź Profilem Zaufanym.