Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/4800

Uchwała Nr XXXII/108/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 grudnia 2016 r.

Podtytuł: w sprawie zmiany uchwały nr XXV/54/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Słupia"