Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/4067

Wykaz telefonów

 

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi

urzad@nowaslupia.pl

skrzynka podawcza ePUAP:    /8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks 41 31-77-221

Burmistrz Miasta i Gminy

Andrzej Gąsior

41 31-78-700
Z-ca Burmistrza

Włodzimierz Zaręba
zastepca@nowaslupia.pl
41 31-78-747

Sekretarz Gminy

Agnieszka Lewandowska

sekretarz@nowaslupia.pl

41 31-78-768

Urząd Stanu Cywilnego

 Kier. USC  Danuta Żebrowska

zebrowska.d@nowaslupia.pl

41 31-78-734
Sekretariat

Agnieszka Jankowska
41 31-78-700

Skarbnik Gminy 

Edyta Durak

edyta.d@nowaslupia.pl

41 31-78-736
Kadry
Anna Kucharczyk

kadry@nowaslupia.pl
41 31-78-735

Podatki
Sylwia Dziubińska
Nina Kozłowska
Lucyna Ocios
Żaneta Świątek

podatki@nowaslupia.pl

 41 31-78-738

Budżet - Finanse
Edyta Durak - Z-ca Skarbnika

edyta.d@nowaslupia.pl
Katarzyna Włodarczyk

Anna Rola

Agata Majecka
 

41 31-78-753 

Rozliczenia WODA-KANALIZACJA

Danuta Piekarz

woda@nowaslupia.pl

41 31-78-758

Płace
Anna Sitarska 

place@nowaslupia.pl

41 31-78-753 

Referat Gospodarczo-Inwestycyjny

Włodzimierz Szczałuba - Z-ca Kierownika

w.szczaluba@nowaslupia.pl

41 3178 -775

Referat Gospodarczo-Inwestycyjny

 Paweł Wróblewski - drogi

p.wroblewski@nowaslupia.pl

41 31-77-138
Referat Gospodarczo-Inwestycyjny
Ewelina Brzozowska
Agata Sitek
Joanna Stachura

inwestycje@nowaslupia.pl
41 31-78-742 
Referat Gospodarczo-Inwestycyjny
Inwestycje liniowe : Wodociągi, Kanalizacja


Szymon Markiewicz
szymon@nowaslupia.pl 
41 31-78-757 

Referat Gospodarczo-Inwestycyjny

Małgorzta Głowacka

Anna Wiecha

inwestycje2@nowaslupia.pl

41 31-77-138
 Referat Gospodarczo-Inwestycyjny

Kierownik Marek Partyka

marek@nowaslupia.pl
 41 31-78-743

 Referat Gospodarczo-Inwestycyjny
Rolnictwo

rolnictwo@nowaslupia.pl
Janusz Wieczorek

41 31-78-766
 Referat Gospodarczo-Inwestycyjny
Archiwum, Sprawy Gospodarcze, Oświetlenie

Zbigniew Siennicki

archiwum@nowaslupia.pl
 41 31-78-765

 Referat Gospodarczo-Inwestycyjny
Budownictwo

Maria Wiącek

budownictwo@nowaslupia.pl

 41 31-78-741
 Referat Gospodarczo-Inwestycyjny
Geodezja

Dominika Czechowska

geodezja@nowaslupia.pl
 41 31-78-741
 Obsługa Rady Miejskiej
Wyborcy

Daniel Binkowski

rada@nowaslupia.pl
 41 31-78-767

 Rejestr Mieszkańców i Cudzoziemców
Wydawanie Dowodów Osobistych

Urszula Kozłowska

dowody@nowaslupia.pl

 41-31-78-744

Organizacje Pozarządowe
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Agnieszka Lewandowska
sekretarz@nowaslupia.pl

 41 31-78-768

Działalność gospodarcza

Daniel Binkowski

Mariusz Trepka

urzad@nowaslupia.pl

41 3178-767

41 3178-760

 Obrona Cywilna, Sprawy wojskowe, P.poż

Krzysztof Wójcik

k.wojcik@nowaslupia.pl

 41 31-78-737
 Informacja Publiczna, Promocja, Informatyzacja

Mariusz Trepka

urzad@nowaslupia.pl
 41 31-78-760
  Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

j.brozyna@nowaslupia.pl
Kierownik Jacek Brożyna

 41 363-03-73

 

 Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

Magdalena Gąsior

Ewa Halik

 

Michał Jasiak

Justyna Górecka
ekologia@nowaslupia.pl

41 31-77-622

 

 

 

41 363-03-72

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
Kierownik Anna Moruś-Mergalska
41 3630368
 Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia
p.o. Kier Anna Karcz
 
41 31-78-746
 Gminny Ośrodek Kultury w Rudkach
gok@dymarki.pl
Dyrektor Agata Sałata
41 31-77-604 

 Informcja Turystyczna (maj-wrzesień) ul. Świętokrzyska 59

turystyka@dymarki.pl  

517 349 983