Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Nowe stawki i ceny opłat za wodę i ścieki

Wyświetl stronę główną » Tablica ogłoszeń » Nowe stawki i ceny opłat za wodę i ścieki

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi informuje, że w związku z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20.05.2024r. znak: W.RZT.70.34.2024/5  zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na trenie Gminy Nowa Słupia oraz  z Uchwałą Nr III/30/24 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26.06.2024r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup  odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia, od dnia 11 czerwca 2024r. do dnia 10 czerwca 2025r.,  obowiązują nowe stawki i ceny opłat za wodę i ścieki.

Ceny i stawki taryf przedstawiają się następująco:

                                                                 

Lp

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen
i stawek opłat po dopłacie (brutto)

1

Grupa 1  

Gospodarstwa domowe rozliczane według wskazań wodomierza

- Cena wody za jeden m3

4,65 zł

- stawka miesięcznej opłaty abonamentowej

3,46

 

2

Grupa 2

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą np.: usługową, handlową, produkcyjną oraz działalność w sferze użyteczności publicznej (np. instytucje i organizacja użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy).

- Cena wody za jeden m3

5,73

- stawka miesięcznej opłaty abonamentowej

3,67 zł

3

Grupa 3

Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

 -Cena wody za jeden m3

6,83 zł

- stawka miesięcznej opłaty abonamentowej

2,59 zł

4

Grupa 4

Gmina – pobór wody na cele przeciwpożarowe,

- Cena wody za jeden m3

5,48 zł

- stawka sześciomiesięcznej opłaty abonamentowej

14,04 zł

 

5

Grupa 1

Gospodarstwa domowe rozliczane według wskazań wodomierza

- Cena ścieków za jeden m3

6,09

 

6

Grupa 2

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą np.: usługową, handlową, produkcyjną oraz działalność w sferze użyteczności publicznej (np. instytucje i organizacja użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy)

- Cena ścieków za jeden m3

9,14

 

7

 

Grupa 3

Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

- Cena ścieków za jeden m3

14,93

Do cen i stawek doliczony został podatek VAT od towarów i usług według obowiązującej stawki (tj. 8%).

 

                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia

                                                                                               /-/ Andrzej Gąsior

Informacje

Rejestr zmian

2024-07-04 09:11

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Zdzisław Dudzic
DYŻUR W KAŻDY CZWARTEK 13.00-15.00
przy sali konferencyjnej UMiG
tel . 41 3178-770


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700

adres e-doręczenia:

AE:PL-52584-95124-UUAVC-17

email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.