Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej

Wyświetl stronę główną » Komunikaty Rady Miejskiej » Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej

Podtytuł: 26 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
 4. Analiza sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi.
 5. Zapoznanie się i dyskusja nad:
  1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2023 r.,
  2. Sprawozdaniem finansowym Gminy za 2023 r., (bilans budżetu gminy sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz zbiorczych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych tj. bilansu, rachunku zysków i strat oraz zmian w funduszu jednostki),
  3. Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2023 roku,
  4. Uchwałą Nr 62/2024 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
  5. Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 3 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia za 2023 rok,
  6. Uchwałą Nr 86/2024 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi w sprawie absolutorium.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2023 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia za rok 2023.
 8. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  1. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia wotum zaufania,
  2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2024 – 2041,
  3. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
  4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi,
  5. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi,
  6. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Nowej Słupi na rok 2024,
  7. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Nowa Słupia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  8. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi,
  9. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Nowej Słupi do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  10. w sprawie wskazania przez Radę Miejską członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
  11. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi
  12. w sprawie dopłat dla taryfowych grup  odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
   i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia,
  13. w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury – Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian

2024-06-21 12:20

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Zdzisław Dudzic
DYŻUR W KAŻDY CZWARTEK 13.00-15.00
przy sali konferencyjnej UMiG
tel . 41 3178-770


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700

adres e-doręczenia:

AE:PL-52584-95124-UUAVC-17

email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.