Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Posiedzenie LXXI Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi.

Wyświetl stronę główną » Komunikaty Rady Miejskiej » Posiedzenie LXXI Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi.

Podtytuł: 26 stycznia 2023 r. o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

Obrady sesji "na żywo" można obejrzeć na:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/481/rada-miejska-nowa-slupia.htm

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z LXX sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2022r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego z przeznaczeniem na gabinet lekarski położonego w budynku w Rudkach przy ulicy Pocztowej 2 w drodze bezprzetargowej, na okres kolejnych 5 lat dotychczasowemu najemcy,
  2. w sprawie realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023,
  3. w spawie realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023,
  4. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  5. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” 2019 - 2023,
  6. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
  7. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XII/61/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Nowa Słupia,
  8. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania obowiązującej w 2023 roku oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 7. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2039, projekcie uchwały budżetowej na 2023r. i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu.
 8. Zapoznanie się z wnioskami komisji Rady Miejskiej tj. Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych, Komisji Skarg Wniosków i Petycji dotyczącymi projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2039 oraz projektu budżetu gminy na 2023 rok.
 9. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Budżetu i Rolnictwa dotyczącym projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2039 oraz projektu budżetu gminy na 2023 rok.
 10. Dyskusja oraz podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2023-2039,
  2. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2023 rok.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian

2023-01-24 07:56

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2023-01-23 18:00

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR W KAŻDY CZWARTEK 10.00-12.00
przy sali konferencyjnej UMiG
tel . 41 3178-770


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700

email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.