Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Konkurs ofert na najem kotłowni znajdującej się w budynku przy ulicy Górniczej 5B

Wyświetl stronę główną » P R Z E T A R G I i INNE ZAM. » Konkurs ofert na najem kotłowni znajdującej się w budynku przy ulicy Górniczej 5B

 Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi ogłasza konkurs ofert na najem kotłowni znajdującej się w budynku przy ulicy Górniczej 5B o powierzchni 30,21 m²  na czas określony od 1.10.2022 do 31 maja 2023 r.

Kotłownia wyposażona jest w dwa piece. Kotłownia dostarcza ciepło do  budynków wielolokalowych przy ulicy Górniczej 5B i 8.

Ze stanem technicznym kotłowni można zapoznać się w dniach 8-9 września 2022r.

Najemca zobowiązany jest dostarczyć ciepło do w/w budynków w sposób nieprzerwalny przez cały okres trwania umowy.

Najemca zobowiązany jest do posiadania wszelkich wymaganych prawem uprawnień do obsługi urządzeń kotłowni lub osób posiadających takie uprawnienia (oświadczenie w formularzu ofertowym).

Projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zastrzega się prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia bez podania przyczyn.

Czynsz najmu będzie płatny z góry do 30-tego każdego miesiąca. Pozostałe opłaty będą płatne
w terminach wynikających z faktur wystawionych przez dostawców mediów na podstawie odrębnych umów.

Minimalna stawka czynszu 5 zł netto/m².

Przy wyborze oferty Ogłaszający będzie kierował się najwyższą ofertą.

W toku badania i oceny ofert Ogłaszający może żądać od Najemcy uzupełnień (jeżeli nie naruszy to zasady konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do sprawdzania w toku badania i oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez  Najemców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

Ofertę należy złożyć w wybranej formie:

  • przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia ul. Rynek 15, 26 – 006 Nowa Słupia,
  • przesłać na adres mailowy:    urzad@nowaslupia.pl
  • Przesłać faksem na numer:     (41) 31-77-221

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 13 września 2022r. do godz. 12.00

Uwaga:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

2) Kwestionariusz przesyłany drogą e-mail - po podpisaniu powinien być zeskanowany 
     i dopiero w takiej formie przesłany.

3) Telefon do kontaktu w sprawie konkursu: Magdalena Gąsior 41 31-77-622.

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-09-05 11:48

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2022-09-05 11:48

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2022-09-05 11:47

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.00
WTOREK:     7.30 - 15.00
ŚRODA: 7.30 - 17.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.00
PIĄTEK: 7.30 - 15.00
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdy czwartek 10.00-12.00
pok. nr 3 na parterze


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.