Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi.

Wyświetl stronę główną » Komunikaty Rady Miejskiej » Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi.

Podtytuł: 22 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi ul. Rynek 15.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIL sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
 6. Raport o stanie gminy Nowa Słupia za 2021 rok.
  1. debata nad Raportem o stanie Gminy Nowa Słupia za 2021 rok,
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nowej Słupi wotum zaufania.
 7. Zapoznanie się i dyskusja nad:
  1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 r.,
  2. Sprawozdaniem finansowym Gminy za 2021 r., (bilans budżetu gminy sporządzony na dzień
   31 grudnia 2021 r. oraz zbiorczych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych tj. bilansu, rachunku zysków i strat oraz zmian w funduszu jednostki),
  3. Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2021 roku,
  4. Uchwałą Nr 22/2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i  Gminy Nowa Słupia za 2021 rok.
  5. Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 9 czerwca 2022 roku
   w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia za 2021 rok,
  6. Uchwałą Nr   30 /2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10  czerwca 2022 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2022 – 2039,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
  3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi,
  4. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi,
  5. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/26/22 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowa Słupia na rok 2022,
  6. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/6/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów w związku z pełnioną funkcją,
  7. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/4/22 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Nowej Słupi,
  8. w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Nowa Słupia na rok szkolny 2022/2023
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2022-06-17 10:10

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.00
WTOREK:     7.30 - 15.00
ŚRODA: 7.30 - 17.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.00
PIĄTEK: 7.30 - 15.00
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdy czwartek 10.00-12.00
pok. nr 3 na parterze


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.