Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej

Wyświetl stronę główną » Komunikaty Rady Miejskiej » Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej

Podtytuł: 27 października 2021 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej, odbędzie się dnia 27 października 2021 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
 4. Przedstawienie protokołu ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej z dnia 06.09.2021r.
 5. Przedstawienie protokołów pokontrolnych z kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczących:
  1. kontroli prawidłowości przyznawania lokali mieszkalnych przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia oraz respektowania zapisów uchwały Nr I/3/04 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy jak również uchwały Nr XLIII/78/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 października 2017r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021. Kontrola za lata od 2015 do chwili obecnej.
  2. kontroli pod kątem wprowadzenia w błąd Rady Miejskiej w Nowej Słupi przez złożenie wniosku Burmistrza Andrzeja Gąsiora w dniu 07.04.2020r. na XXVI sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi czym naraził budżet Gminy na wydatkowanie dodatkowych środków w wysokości ponad 400.000,00zł oraz utratę zaufania Rady Miejskiej w Nowej Słupi do organu wykonawczego tj. stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  1. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Nowa Słupia oraz nadania jej statutu,
  2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2021 – 2039,
  3. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowa Słupia na 2021 rok,
  4. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/100/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok,
  5. w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnych z funkcji członków Komisji Gospodarki Mieszkaniowej,
  6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian

2021-10-22 15:24

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdy czwartek 10.00-12.00
pok. nr 3 na parterze


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.