Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi.

Wyświetl stronę główną » Komunikaty Rady Miejskiej » Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi.

Podtytuł: 8 września 2021 roku (środa) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi ul. Rynek 15.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuje się Sesję Rady Miejskiej w Nowej Słupi na dzień 8 września 2021 roku (środa) o godz. 09:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi ul. Rynek 15.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z:
  1. XLIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2021r.,
  2. XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 lipca 2021r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2021 – 2039,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  3. w sprawie emisji obligacji Gminy Nowa Słupia oraz określenia ich zbywania, nabywania
   i wykupu,
  4. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia,
  5. w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Nowa Słupia na lata 2021-2036,
  6. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/87/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego na wykonanie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km”,
  7. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej,
  8. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,
  9. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Nowa Słupia,
  10. w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian

2021-09-04 18:13

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2021-09-04 18:11

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR W KAŻDY CZWARTEK 10.00-12.00
przy sali konferencyjnej UMiG
tel . 41 3178-770


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700

email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.