Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Wyświetl stronę główną » Komunikaty Rady Miejskiej » Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Podtytuł: 2 czerwca 2021 r. godz. 15:00

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) zwołuje się na dzień 2 czerwca 2021 r. na godzinę 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Zapoznanie się i dyskusja nad:
  1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020,
  2. Sprawozdaniem finansowym Gminy Nowa Słupia za 2020r. tj.:
 • bilans z wykonania budżetu, jednostki samorządu terytorialnego Gminy Nowa Słupia sporządzony na dzień 31.12.2020r.,
 • bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Gminy Nowa Słupia sporządzony na dzień 31.12.2020r.,
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminy Nowa Słupia sporządzony na dzień 31.12.2020r.,
 • rachunek zysków i strat jednostki Gminy Nowa Słupia sporządzony na dzień 31.12.2020r.
 • informację dodatkową Gminy Nowa Słupia sporządzoną na dzień 31.12.2020r.
  1. Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2020 r.,
  2. Uchwałą Nr 20/2021 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia
   29 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta
   i  Gminy Nowa Słupia za 2020 rok.
 1. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2020.
 2. Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia za 2020 rok.
 3. Zatwierdzenie protokołu z kontroli w zakresie przestrzegania przepisów obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Słupi w odniesieniu do pism kierowanych do Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.  

                                           Przewodniczący Komisji Rewizyjnej     
                                                   /-/ Dawid Marzec

Informacje

Rejestr zmian

2021-05-28 14:31

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdy czwartek 10.00-12.00
pok. nr 3 na parterze


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.