Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej

Wyświetl stronę główną » Komunikaty Rady Miejskiej » Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej

Podtytuł: 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach.

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
 4. Przedstawienie protokołu ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej z dnia 22 marca 2021r.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/91/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia
   3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i  Gminy Nowa Słupia,
  2. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi (w organizacji) i nadania jej statutu,
  3. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach,
  4. w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  w celu grupowego zakupu energii elektrycznej,
  5. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Nowej Słupi,
  6. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Wojewody Świętokrzyskiego na uchwałę Nr XII/61/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz zmiany uchwały Nr XXV/53/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Nowa Słupia,
  7. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadania nazwy ulicy przebiegającej od ul. Kieleckiej w stronę cmentarza,
  8. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wykupu terenu pod budowę świetlicy środowiskowej w Bartoszowinach.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-04-23 12:18

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdy czwartek 10.00-12.00
pok. nr 3 na parterze


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.