Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 3 marca 2021 r.

Wyświetl stronę główną » Obwieszczenia 2021 » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 3 marca 2021 r.

Podtytuł: o zawieszeniu postępowania administracyjnego dot. decyzji o warunkach zabudowy polegającej na: Budowa wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1MW, wraz z niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie, na działkach oznaczonych nr ewid. 651/1 oraz 650/2 w miejscowości Rudki, gm. Nowa Słupia.

     Na podstawie art. 49, art. 97 § 1 pkt 4,  oraz art. 101 § 1 i 3, 123-126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) w zw. z toczącym się na wniosek Zakładu Produkcji Artykułów Spożywczych „MISTER” Karol Binkowski, Ryszard Binkowski sp. j., z siedzibą w Jeziorko 99C, 26-006 Nowa Słupia, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Dorotę Wideł, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zawiadamia Strony postępowania o zawieszeniu postępowania administracyjnego dot.  decyzji o warunkach zabudowy polegającej na:

 

  • Budowa wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1MW, wraz z niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie, na działkach oznaczonych nr ewid. 651/1 oraz 650/2 w miejscowości Rudki, gm. Nowa Słupia.

        

- podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 03.03.2021 r. Burmistrz Miasta
i Gminy Nowa Słupia zawiesił postępowanie administracyjne, gdyż wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Powołując się na art. 10 § 1 kpa informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

       Wniosek znajduje się w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi, Referat Gospodarczo-Inwestycyjny, podinsp. ds. Planowania Przestrzennego
i Budownictwa, pok. Nr 21.

Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Miasta i Gminy
w Nowej Słupi ul. Rynek 15, pok. nr 21 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

- Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi

- Tablicy ogłoszeń sołectwa Rudki

- Na stronie internetowej www.nowaslupia.bip.jur.pl

 

Data publicznego ogłoszenia: 03.03.2021 r. Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-03-03 15:26

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2021-03-03 15:26

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2021-03-03 15:22

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdy czwartek 10.00-12.00
pok. nr 3 na parterze


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.