Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej.

Wyświetl stronę główną » Komunikaty Rady Miejskiej » Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej.

Podtytuł: 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach.

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
 4. Przedstawienie protokołu ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2021r.
 5. Analiza sprawozdania z średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 6. Analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  1. w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2021-2039,
  2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2021 rok,
  3. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/65/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 września 2020 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego przez Gminę Nowa Słupia, polegającej na „Wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały (2020 – 2022)”
  4. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/64/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego przez Gminę Nowa Słupia, polegającej na „Wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia (2020 – 2022)”
  5. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Słupia w 2021 roku,
  6. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nowa Słupia do roku 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  7. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Słupia”,
  8. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Nowej Słupi do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  9. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Nowej Słupi na rok 2021,
 1. sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi na rok 2021
 2. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej,
 3. w sprawie rozpatrzenia petycji: Alarm! Stop zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej szczepionce
 4. w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratora Okręgowego w Kielcach,
 1. Dyskusja i wydanie opinii przez Radę Miejską dotyczącej przeznaczenia działek gminnych w Rudkach i ukierunkowania prac Urzędu Gminy w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy – kontynuacja dyskusji.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-02-19 15:02

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdą środę 10.00-12.00
/obok sali konferencyjnej UMiG/


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.