Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 12 lutego 2021 r.

Wyświetl stronę główną » Obwieszczenia 2021 » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 12 lutego 2021 r.

Podtytuł: o przedłużeniu terminu wydania decyzji na Budowa wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1MW, wraz z niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie, na działkach oznaczonych nr ewid. 651/1 oraz 650/2 w miejscowości Rudki, gm. Nowa Słupia.

     Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zawiadamia Strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na:

  • Budowa wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1MW, wraz z niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie, na działkach oznaczonych nr ewid. 651/1 oraz 650/2 w miejscowości Rudki, gm. Nowa Słupia.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek złożony przez Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych „MISTER” Karol Binkowski, Ryszard Binkowski Sp. j., z siedzibą w Jeziorko 99C, 26-006

Nowa Słupia, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Dorotę Wideł.

Powodem nie załatwienia przedmiotowej sprawy w terminie jest podział nieruchomości objętej inwestycją.

Przewidywany nowy termin załatwiania sprawy wyznacza się na dzień 31.03.2021 r.

Zgodnie z treścią art.  37 k.p.a. w przypadku:

1) nie załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a

2) gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy

- stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, a jeżeli nie ma organu wyższego stopnia – bezpośrednio do organu prowadzącego postępowanie.

Po upływie wyżej wymienionego terminu zostanie podjęta decyzja główna. 

       W przypadku braku zastrzeżeń i wniosków obecność nie jest obowiązkowa.

Wniosek znajduje się w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi, Referat Gospodarczo-Inwestycyjny, podinsp. ds. Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pok. Nr 21.

Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi ul. Rynek 15, pok. nr 21 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

- Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi

- Tablicy ogłoszeń sołectwa Rudki

- Na stronie internetowej www.nowaslupia.bip.jur.pl

Data publicznego ogłoszenia: 12.02.2021 r. Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-02-12 12:25

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2021-02-12 12:23

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdą środę 10.00-12.00
/obok sali konferencyjnej UMiG/


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.