Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 8 stycznia 2021 roku

Wyświetl stronę główną » Obwieszczenia 2021 » Obwieszczenia » Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 8 stycznia 2021 roku

Podtytuł: sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegający na: Budowie odcinka elektroenergetycznej linii SN 15kV, eN 0,4 kV wraz z instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych 964, 500/4, 502/4, położone w miejscowości Stara Słupia, gmina Nowa Słupia.

     Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

            Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11.12.2020 r., wpłynął wniosek Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja S.A, Oddział Skarżysko – Kamienna ul. Piłsudzkiego 51, 26 – 110 Skarżysko - Kamienna, reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią Wiolettę Wojton, Wiśniówka 75, 26 – 050 Zagnańsk w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegający na:

  • Budowie odcinka elektroenergetycznej linii SN 15kV, eN 0,4 kV wraz z instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych 964, 500/4, 502/4, położone w miejscowości Stara Słupia, gmina Nowa Słupia.

          Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamia się, że

w dniu 08.01.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Powołując się na art. 10 § 1 kpa informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

       W przypadku braku zastrzeżeń i wniosków obecność nie jest obowiązkowa. Wniosek znajduje się w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy
w Nowej Słupi Referat Gospodarczo-Inwestycyjny, podinsp. ds. Planowania Przestrzennego
i Budownictwa, pok. Nr 21.

Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi ul. Rynek  15, pok. nr 21 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

- Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi

- Tablicy ogłoszeń sołectwa Stara Słupia

- Na stronie internetowej www.nowaslupia.bip.jur.pl

 

Data wywieszenia obwieszczenia 08.01.2021 r. – 22.01.2021 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-01-08 14:33

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2021-01-08 14:30

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdą środę 10.00-12.00
/obok sali konferencyjnej UMiG/


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.