Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wyświetl stronę główną » Konsultacje społeczne » PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

1.Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowej Słupi w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowej Słupi.

2.Podstawa prawna.

Konsultacje odbyły się na podstawie uchwały Nr VIII/59/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 września 2010 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

3.Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach.

Do uczestnictwa w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie gminy Nowa Słupia działalność pożytku publicznego.

4.Forma konsultacji.

Konsultacje odbyły się poprzez umieszczenie informacji o konsultacjach wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej: www.nowaslupia.bip.jur.pl oraz wywieszenie informacji wraz z projektem uchwały na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia.
Opinie i uwagi dotyczące treści uchwały można było składać drogą elektroniczną na adres: urzad@nowaslupia.pl lub na piśmie, bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia.

5.Termin konsultacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 04.12.2020 r. do dnia 11.12.2020 r.

6.Odpowiedzialność za przeprowadzenie konsultacji.

Komórką odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji był Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych.

7.Przebieg i wynik konsultacji.

W terminie konsultacji, w formie elektronicznej jak i w wersji papierowej wpłynęła jedna propozycja zmiany zapisów uchwały.
Zmianę zaproponował Prezes dwóch stowarzyszeń: Towarzystwa Przyjaciół Rudek oraz Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NADZIEJA” (w załączeniu do artykułu)


 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Konsultacje społeczne.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-12-15 13:58

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2020-12-15 13:57

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2020-12-15 13:55

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2020-12-15 13:47

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdy czwartek 10.00-12.00
pok. nr 3 na parterze


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.