Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 11 grudnia 2020 r.

Wyświetl stronę główną » Obwieszczenia 2020 » Obwieszczenia » Obwieszczenie BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 11 grudnia 2020 r.

Podtytuł: o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa ujęcia wody wraz z SUW na działkach nr ewid. 1787 i 1790 w miejscowości Nowa Słupia”, planowanego do realizacji przez Gminę Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia.

     Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania  administracyjnego ( t.j.  Dz. U.  z 2020 poz. 256 ze zm.), w związku z art.  74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  – o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283),

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia  zawiadamia strony postępowania

że dnia 11.12.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa ujęcia wody wraz z SUW na działkach nr ewid. 1787 i 1790

w miejscowości Nowa Słupia, planowanego do realizacji przez Gminę Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia.

Od powyższej decyzji  przysługuje stronom  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach  za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia w terminie  14 dni  od dnia  doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia  stron przez  obwieszczenie, doręczenie  uważa się  za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Z treścią decyzji zainteresowane Strony  mogą zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi  z siedzibą w Nowej Słupi, ul. Staszica 18, pokój nr 14 w godzinach pracy Referatu.

  Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

1. Na tablicy informacyjnej UMiG w Nowej Słupi.
2. W pobliżu miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia - tablica informacyjna.
3. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-12-11 12:53

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2020-12-11 12:51

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdy czwartek 10.00-12.00
pok. nr 3 na parterze


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.